Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 13 de desembre de 2018

Concurs de trasllats: valoració de publicacionsAhir dimecres, 12 de desembre, es va reunir a la Conselleria la comissió de valoració de publicacions del concurs de trasllats.

La comissió de l’any passat acordà reduir el límit de pàgines a l'apartat dels llibres per poder valorar els llibres fins a 50 pàgines amb la meitat de la puntuació actual, així com a les traduccions. La resta de criteris no ha canviat.

Recordau que és molt important verificar que aportau tota la documentació justificativa. Si la documentació és incompleta o defectuosa es comunica als interessats perquè la corregeixen. Les esmenes es poden admetre dins el termini de presentació si es tracta de defectes de forma, però en cas de manca de documentació requerida, per exemple el certificat de l'editorial o l'exemplar original, l'esmena que aporti l'interessat només es trasllada a la comissió permanent perquè sigui incorporada al portal del personal de cara al futur.