Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 15 de gener de 2019

Novetats del Fons Social

Avui matí ha tingut lloc la reunió mensual de la Comissió d'Acció social d'Educació, on s'ha informat de les següents qüestions:

Ajuts concedits. En total han estat:
  • 52 ajudes per als fills menors de 18 anys
  • 23 ajudes d'estudis al personal i fills (7 rebutjades per incomplir requisits)
  • 15 bestretes ordinàries
  • 5 bestretes extraordinàries
Ajuts universitats privades
  • S'ha rebut informe dels serveis jurídics sobre el concepte de matrícula en l'ajuda per estudis i sobre el requisit que s'hi hagi satisfet totalment l'import, del qual se'n deriva que es pot sol·licitar l'ajut quan s'hagi satisfet en concepte de matrícula una quantitat igual o superior a l'import total de l'ajut, independentment del fraccionament dels pagaments, per tant no importa haver fet l'ingrés de l'import total de la matrícula a l'hora de demanar l'ajuda.
Regularització d'expedients
  •  S'han iniciat procediments de reintegrament corresponents a ajuts cobrats indegudament per no concórrer, actualment, les circumstàncies que els motivaren.
  •  Es requerirà de l'entitat corresponent (IMAS) informació per saber si en l'actualitat tenen dret als ajuts per acolliment, els funcionaris que ho sol·licitaren i ho venen cobrant des del 2009.
Recordem que la revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016, que la proposta d'actualització es va aprovar per unanimitat a la mesa sectorial del 13/02/18 i que Funció Pública continua donant la callada per resposta.

Recordau que està obert el termini per sol·licitar les ajudes per a estudis oficials, dels docents i dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, FINS AL 30 D'ABRIL.

Trobareu la informació necessària a Fons Social.