Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 22 de gener de 2019

Plantilles orgàniques 2019-20Publicades les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants als diversos cossos docents.

Cos de mestres
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10931/617842/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d?fbclid=IwAR1WkyBn_oWPRsULPICnfWArGwXi8sonbuxwCxqvZXliaSFuq7KSaOQVoFg

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10931/617840/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d?fbclid=IwAR2vuNm8zc22vi3IRS-Jyihl0RJ0MSkpQQYEz62euWJC30MuLrbarBN4nCw

Cos d'inspectors d'educació
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10931/617836/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d?fbclid=IwAR1N4-eVxoEmrIcxmk7jV6IJmFunLIQ6QSw8H7tzevf_-t8SFa7QW-SYegU