Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 6 de maig de 2019

Interins: cobrament de l'estiu 2019


Davant les consultes que ens arriben sovint al respecte, feim una recapitulació dels casos en què es poden trobar els interins substituts a l'hora de cobrar l'estiu:

1) RECONEIXEMENT DE JULIOL I AGOST A TOTS ELS EFECTES:
  • Es reconeix l'estiu sencer a tots els efectes als interins substituts que hagin ocupat una plaça 5,5 mesos i tinguin contracte a 1 de juny, sempre que el titular de la plaça no s'hagi incorporat durant el curs (disposició final vuitena de la la Llei 13/2017 de pressuposts generals de la CAIB per al 2018).
  • ATENCIÓ: Si vos trobau en el cas anterior, els interins substituts heu de presentar reclamació a la Conselleria perquè se vos estengui el contracte a 31 d'agost. Vos podem passar un model si ens escriviu a ensenyament@uob.cat.
  • Les interinitats de vacants sense titular de tot el curs tenen el contracte estès automàticament a 31 d'agost.
2) COBRAMENT D'INDEMNITZACIÓ