Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 31 de maig de 2019

No a les exempcions de llengua catalana!Circular 145/2019-3

Ahir dijous vàrem assistir a la reunió de la Comissió Tècnica d'assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana, depenent de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Els representants de l'Administració varen informar de les sol·licituds d'exempcions de català per al curs 2018-19 i de com s'havien resolt. UOB Ensenyament va reiterar el posicionament en contra de la possibilitat de demanar exempció de llengua catalana, com a llengua pròpia i oficial que és de les Illes Balears, i més tenint en compte el greuge que suposa que d'espanyol no es prevegi aquesta opció.

Les exempcions es van resoldre de la següent manera: 507 d'acceptades, 45 de denegades i 49 de pendents de completar la documentació. No s'ha presentat cap sol·licitud que no estigui prevista a la normativa. També s'estudiaren dos casos de demandes d'homologació no prevists a la normativa específica que varen estimar positivament.