Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 30 de maig de 2019

UOB insta la Conselleria a prendre mesures pel baix nivell oral de catalàCircular 145/2019-1

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha proposat al Consell Escolar de Mallorca que exigeixi mesures a la Conselleria per revertir els mals resultats de l'expressió oral en català a 6è de primària. Vam fer la proposta dins el torn de paraules del plenari de dimarts passat, amb la petició que es tracti una resolució al respecte a la propera sessió.

Segons el document Assoliment de la competència comunicativa en expressió oral en l’avaluació de diagnòstic a 6è d’educació primària (curs 2017-2018) (IAQSE), el 45,3% dels alumnes de 6è de Primària de les Balears té un nivell baix o molt baix d'expressió oral en català, cosa que demostra que hi ha hagut una reculada en l'ensenyament en català. Recordam que des d'UOB venim reclamant des de l'inici de l'anterior legislatura un diagnòstic de l'ensenyament en català a les aules, que passa per la verificació del compliment del Decret de mínims, i que encara l'estam esperant.

Aquestes dades negatives suposen un incompliment de la Llei de Normalització Lingüística, que estableix a l'article 20è que "El Govern ha d’adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final del període d’escolaritat obligatòria."

Per altra banda, un retrocés en l'ensenyament en català vulneraria l'article primer de la mateixa Llei, que proclama que té com a objectiu "Assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament."

Des d'UOB també hem instat directament la Conselleria, una vegada més, a fer el diagnòstic de l'ensenyament en català a les aules i verificar el compliment del decret de mínims, i a fer actuacions per revertir els mals resultats, entre les quals és imprescindible la preparació dels mestres per fer escola en català, tant als estudis universitaris com dins la formació permanent.


Última Hora:
AraBalears: