Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 14 de juny de 2019

Oposicions: UOB reclama que es retornin les programacions didàctiquesUOB Ensenyament ha reclamat a la Conselleria d'Educació que estableixi un procediment per retornar la programació didàctica als aspirants a les proves selectives als cossos docents de 2019 que no superin la primera prova, tal com ja hi ha un procediment per recuperar els documents originals dels mèrits a la fase de concurs.

En resposta a una petició nostra, Provisió educativa ens havia contestat per correu electrònic que «En les proves selectives de 2019 no es retornen les programacions.» Aquesta decisió ens sembla injustificable, des del moment que la programació didàctica ja no serà avaluada pel tribunal, ni formarà part de les proves del procediment de selecció, en cas de no superar la primera prova.

Per altra banda, l’apropiació per part de l’Administració d'una programació didàctica que no haurà de ser avaluada pel tribunal no garanteix el compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Recordam també que la Conselleria no s'ha pronunciat respecte a la possibilitat de presentar la programació dins un sobre precintat amb el full de verificació a l'exterior.