Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 17 de juny de 2019

UOB demana la ràpida comunicació dels cessaments dels interins substituts
UOB Ensenyament recomana a tots els docents interins que tenen un cessament durant el curs que comprovin que des de la Secretaria del seu centre se'n fa amb prou antelació  la comunicació a Conselleria  mitjançant les vies telemàtiques habilitades. 
El problema radica en el fet que, si no es fa amb  temps, l'interí no apareix  com a disponible al proper tràmit setmanal de substitucions i  així es perd  una oportunitat de feina que, a més a més, en alguns casos pot ser decisiva. 
UOB Ensenyament ha registrat la petició a la Conselleria d'Educació i Universitat per tal que s'enviïn instruccions específiques a les direccions dels centres educatius recordant la importància de fer aquesta comunicació amb marge  suficient per garantir la disponibilitat del docent cessat al tràmit següent.