Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 19 de juny de 2019

UOB denuncia que Educació reincideix en vulnerar la llei de llibertat sindical

Fotos: Representants d'UOB han muntat una oficina simbòlica a la Conselleria d'Educació per denunciar la manca d'espai

Eivissa

 Menorca

Mallorca

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d'Educació torna a vulnerar la llei de llibertat sindical, en no cedir-nos els espais necessaris per desenvolupar la nostra activitat sindical. Tal com estableix la Llei orgànica 11/1985 de 2 d'agost de llibertat sindical a l'Article 8, punt 2. c), les seccions sindicals dels sindicats més representatius tenen el dret «a utilitzar un local adequat en què puguin desenvolupar les seves activitats en les empreses o en els centres de treball amb més de 250 treballadors»

En el cas de Mallorca, el local que se'ns va cedir l'abril de 2016, més d'un any després que ho vam reclamar per primera vegada, ha deixat de complir els requisits mínims en relació al nombre de treballadors, tant en mobiliari i equipament com pel que fa a la superfície lliure mínima per treballador, que és de dos metres quadrats (Reial Decret 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball).

La Conselleria no ha accedit a les peticions que venim fent des de setembre de 2017 perquè ens cedeixi uns espais suficients per a les necessitats actuals. En el cas d'Eivissa i Menorca s'ha limitat a respondre que no disposen de cap local, i a fer algunes promeses, dies abans de les eleccions autonòmiques, que no s'acaben de concretar.

UOB denuncia públicament aquest nou incompliment de la llei de llibertat sindical, tal com ja vam haver de fer el 2015 perquè Educació ens cedís el local de Palma. Denunciam també el greuge comparatiu que suposa el fet que determinats sindicats s'enriqueixin a costa del treballador amb els cursets de formació de pagament, que els docents es veuen obligats a fer per manca d'oferta de la Conselleria, i que gràcies a això poden disposar de locals de lloguer.

Instam la Conselleria a complir amb un dret aconseguit a través de la lluita dels treballadors. En cas contrari, emprendrem les accions que considerem oportunes.

Palma, 18 de juny de 2019

Diari de Balears:
Última Hora (19.6.2019):