Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 10 de juny de 2019

UOB reclama la millora urgent de les infraestructures educatives a Menorca
Circular 148/2019

COMUNICAT DE PREMSA

El sindicat Unió Obrera Balear, Sectorial d’Ensenyament, se suma a les demandes de la comunitat educativa de Menorca pel que fa a la millora de les infraestructures d'escoles i instituts. Les mancances actuals dificulten l’activitat lectiva dels centres, ja sigui per la manca d’espai a l'hora d'afrontar l’increment del nombre d’alumnes o bé per les demores en el tràmit d’obres.

És imprescindible tenir en compte que la despesa educativa de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears és només del 3 % del PIB, un percentatge per sota de la mitjana de les comunitats autònomes i del total de l’Estat, i lluny del 6 % reclamat pel Consell Escolar de les Illes Balears.

Les intervencions als centres de Menorca durant la passada legislatura no han bastat i molts edificis encara presenten greus deficiències. Per exemple, l’institut Cap de Llevant de Maó, que des de la seva creació ha duplicat el nombre d’alumnes, només ha ha estat objecte d'una mínima ampliació l’any 2005, quan s’hi van construir tres aules. Una altra demanda històrica és la nova escola d'Es Mercadal, que continua ajornada per problemes de sòl.

Les obres de manteniment són un altre greu problema. L’institut Pasqual Calbó ha hagut d'esperar un any per acabar la reforma del gimnàs i ja presenta problemes amb el terra. El centre no té doblers per reparar les goteres de les aules d’informàtica, que ja vam denunciar des d'UOB i segons IBISEC ha d'assumir el pressupost del centre, i la porta d'accés exterior continua precintada pel perill de despreniments.

El CEIP Mare de Déu de Gràcia, després d’anys de reclamar l’eliminació de barreres arquitectòniques, han estat tot el curs sense poder emprar la instal·lació per manca de permisos, amb la conseqüència de no poder emprar algunes aules ni l’únic bany que hi ha per als docents.

El CEIP Àngel Ruiz i Pablo fa anys que espera uns banys per a infantil i encara no saben quan els tindran. L’escola Sa Garriga de Sant Lluís, tot i tractar-se d’una escola relativament nova, construïda fa vuit anys, presenta problemes de filtracions i goteres, i la manca d'una cuina obliga els alumnes a traslladar-se a un altre centre si volen el servei de menjador.

Moltes d’aquestes obres imprescindibles queden desertes per la manca d’empreses a l’illa. Necessitam un nou model de gestió d’infraestructures transparent, consistent i de qualitat, amb garanties que l’obra s’enllestirà a temps i amb la qualitat pressuposada.

Reclamam una vegada més la descentralització de l’IBISEC, i que es reactivin les reunions amb el Delegat d’Educació de Menorca sobre infraestructures, unes reunions que enguany s’han deixat de fer i que consideram essencials per tenir informació i gestionar les obres de manera transparent, i assegurar, al cap i a la fi, que tota educació finançada amb diner públic compleixi tots els principis de qualitat i equitat.