Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 18 de juliol de 2019

UOB reclama que la quota docent s'adjudiqui per grups d'alumnes també a FPUnió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha reclamat a Educació que computi els estudis de formació professional per unitats/grups a l'hora d'adjudicar la quota docent, tal com a la resta d’ensenyaments, i que es revisi tota la normativa vigent en aquest sentit.

En la normativa actual, en referència als estudis de formació professional, i, sobretot, pel que fa a adjudicació de quotes docents, no existeix un criteri uniforme a l’hora de computar el nombre de grups de cicles formatius, ja que sovint s’utilitza el nombre de famílies professionals existents en un determinat centre i, en d’altres, el nombre de cicles formatius.

Això produeix greuges comparatius a l’hora d’adjudicar recursos a determinats centres que, amb el mateix nombre d’unitats, hi tenen o no dret depenent de si aquestes unitats pertanyen a una o a més famílies professionals, o a un o més cicles formatius. Això es fa especialment palès en la normativa sobre tipologia de centres i en l’assignació de determinats càrrecs i coordinacions en els criteris d’assignació de quotes. En tota la resta d’ensenyaments (infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat) la base de tots els càlculs que utilitza aquesta Conselleria sempre és unitats/grups.

Hem traslladat la reclamació a les Direccions generals de Planificació i de Formació Professional.