Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 19 de setembre de 2019

Mesa sectorial d'instruccions de Conservatoris Professionals de Música i DansaDimarts passat va tenir lloc la mesa sectorial d'instruccions d'inici de curs de Conservatoris Professionals de Música i Dansa. Unió Obrera Balear va fer les següents reclamacions:
  • Que es generalitzi la videoconferència per a les reunions a Eivissa on s'han de desplaçar els docents de l'extensió de Formentera (claustres, reunions de departament, CCP...), que no es limiti als dies que es tanca el port per mal temps, i que mentre això no es faci, que es convoquin amb més dies d'antelació per poder-se planificar. Planificació en va prendre nota.
  • Un coordinador específic per als Programes d'Ensenyaments Integrats (PEI) per organitzar-se amb els instituts corresponents, sobre tot en el cas de Conservatoris amb dues seus com a Menorca i en aspectes com els horaris de docents compartits, utilització d'espais, etcètera.
  • Mantenir l'assignació d'horaris, matèries i alumnes en funció de l'antiguitat, si no hi ha acord, i no passar-ho a mans de la direcció del centre.
  • Tot i que correspon als criteris de grups i quotes, vam fer constar que la ràtio màxima de 20 alumnes a dansa és excessiva, tant per a llenguatge musical com a la dansa.
  • També vam protestar per la manca d'ordenança al Conservatori de Maó i vam reclamar un ordenança i personal administratiu per a l'Extensió de Formentera.
  • Que no sigui obligatori assistir a cursos, etc., els caps de setmana.
  • La publicació del llistat de cors infantils o juvenils considerats de reconegut prestigi artístic a l'hora de convalidar la corresponent matèria.
  • Afegir que els alumnes de pedagogia del llenguatge i l'educació musical han de tenir dret a poder fer les pràctiques de professorat a centres integrats i a instituts d'educació secundària, per tal de no contradir la normativa vigent (per exemple el Pla d'estudis actual).
  • No obligar al professorat a fitxar les entrades i sortides.
  • Vam començar la nostra intervenció amb una nova queixa per haver-nos convocat i facilitat la documentació amb només dos dies d'antelació, una mala praxi recurrent de la Conselleria.
Enllaços: