Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 3 d’octubre de 2019

Davalla el percentatge d'exàmens de selectivitat contestats en català

De El diari de la UIB:

El 77,5 dels exàmens de selectivitat s'han contestat en llengua catalana

A les proves de selectivitat del mes de juny, el 77,5 dels exàmens s'han contestat en llengua catalana. Aquests resultats suposen un descens d’1,5 punts respecte dels resultats del curs passat. Del 2009 ençà els valors oscil·len al voltant del 80% (l’any 2014 va arribar al 82,6%, el valor més elevat).

En aquest còmput es tenen en compte els exàmens en què s’utilitza el castellà o el català per a respondre, amb l’excepció de les proves de llengua catalana, de llengua espanyola i de llengua estrangera. L’11,8% dels alumnes no han contestat cap examen en llengua catalana (excepte el d'aquesta matèria). El 38,5%, els hi han contestats tots (excepte el d'idioma estranger i el de llengua espanyola). La resta d’alumnes (49,7%) han contestat alguns exàmens en català i els altres en castellà.

Els alumnes de Menorca continuen essent els que usen més el català en els exàmens (96,0%); des del 2005 es mantenen en un ús que supera el 90%. A Mallorca aquest valor és del 76,8%, tot i que hi ha una diferència considerable entre els resultats dels centres de Palma (68,0%) i de la resta de Mallorca (89,2%). Els alumnes d’Eivissa i Formentera usen el català en el 67,5% dels exàmens; en aquesta àrea la reducció de l’ús del català arriba fins al 20 punts. La diferència en aquesta illa es produeix sobretot pel retrocés de l’ús del català en els centres privats i concertats: del 45,80% d’ús del català en els exàmens del 2018 s’ha passat al 22,88% d’enguany (en els IES, en canvi, els valors pràcticament són els mateixos: 87,40% el 2018 i 86,28% enguany).

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (2005-2016)
Valors globals i per illes

Illes Balears
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera
2005
70,9
70,3
91,8
60,4
2006
73,4
72,5
92,5
66,1
2007
74,1
72,7
92,2
70,2
2008
76,8
75,5
93,5
72,5
2009
77,2
76,2
95,5
70,2
2010
77,8
76,2
93,8
75,9
2011
78,8
77,7
94,6
75,6
2012
81,1
79,7
96,6
80,2
2013
80,4
79,7
91,9
77,1
2014
82,6
81,6
95,5
79,2
2015
81,1
80,4
96,3
83,3
2016
78,7
77,9
94,3
72,6
2017
79,6
77,8
96,9
79,6
2018
79,0
77,8
89,8
87,9
2019
77,5
76,8
90,0
67,5

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (1992-2019)
Valors globals (*)
92
94
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
26,9
32,2
39,3
40,7
41,7
43,7
50,7
60,1
63,1
65,8
70,9
73,4
74,1
76,8
77,2
77,8
78,8
81,1
80,4
82,6
81,1
78,7
79,6
79,0
77,5

* Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es va recollir aquesta dada

A la pàgina web del Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB), http://cdsib.uib.cat/el-catala-a-la-selectivitat-2018/ , hi podeu trobar més informació.

Data de publicació: 18/09/2019