Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 11 de novembre de 2019

UOB reclama que es creï el Departament d'Informàtica


Unió Obrera Balear ha reclamat a la Conselleria d'Educació que creï el Departament d’Informàtica als centres on s’imparteix la matèria, amb l’assignació horària corresponent. Aquest departament no apareix a la llista del Reglament orgànic de centres  (ROC), que data de 2002, ha quedat obsolet i fa temps que es parla d'actualitzar-lo. En tot cas, el Departament d'Informàtica s'hauria de crear sense haver d'esperar un nou ROC i el més aviat possible.

Així mateix, reclamam:
  • Que es verifiqui que en els centres amb 4 grups de 4t d'ESO i 4 grups de batxillerat, que s'han de dotar amb una plaça de l'especialitat d'Informàtica segons les Resolucions de criteris de plantilles, la plaça és ocupada per docents que en tinguin l’atribució segons l’establert al RD 665/2015.
  • Que es verifiqui que a tots els centres les matèries de TIC (a ESO: TIC, a Batxillerat: TIC I i TIC II) és impartida per docents que en tinguin l’atribució.
  • Que s’estableixi que també a Batxillerat, tal com a l'ESO, l’especialitat d’Informàtica tengui preferència en l’ordre de prelació en l’adjudicació de la matèria.
Informarem si hi ha novetats.