Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 11 de desembre de 2019

Marcatge horari: unanimitat contra la pretensió del conseller March d'implantar-lo per la porta de darrere. NO FITXEM!

Foto: 5.12.2019

Circular 162/2019

La postura dels sindicats continua invariable davant la pretensió del conseller Martí March d'implantar el marcatge per la porta de darrere, que, tal com vam explicar, va exposar a la reunió de 15 de novembre i consistia en: 
  1. Reconeixement per part dels sindicats de l'obligatorietat del control horari. UOB va demanar llevar aquest punt per innecessari i humiliant i el conseller s'hi va negar.
  2. Opcionalitat per als directors d'aplicar el sistema de marcatge. Se suprimiria de les instruccions d'inici de curs.
  3. Convocatòria d'una comissió de treball sobre sistema de marcatge amb participació de directors. Pel que fa consultar el claustre sobre aplicació o no del sistema actual de marcatge, dependria de les conclusions de la comissió de treball.
Com podeu veure al document de la fotografia, la resposta dels sindicats ha estat la següent:
  1. Reiteram la petició registrada oficialment per les juntes de personal docent no universitari de Mallorca (6/11/2019), Menorca (08/11/2019) i Eivissa i Formentera (17/11/2019).
  2. Valoram positivament el compromís del conseller de retirar la referència al control dels treballadors dels centres educatius de les Instruccions d'Organització i Funcionament per al curs 2019-2020.
  3. Recordam a la Conselleria que qualsevol aspecte que afecti les condicions laborals dels docents s'ha de tractar en el si de la Mesa Sectorial d'Educació.
La postura d'UOB es manté també inalterable: davant la negativa de Martí March a retirar el marcatge horari i tornar al control anterior,
NO FITXEM!


UH, 12.12.2019