dijous, 20 de febrer de 2020

UOB acusa 'Vox' d'utilitzar alumnes com a "joventuts hitlerianes"

Foto: Diari de Balears

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa el partit d'extrema dreta 'Vox' d'utilitzar alumnes per delatar els docents que estimulen el pensament crític i democràtic, tal com els nazis encoratjaven les joventuts hitlerianes a delatar els mestres, veïns i familiars que no combregaven amb el feixisme.

Segons hem pogut veure a la premsa, els mitjans dirigits per Jiménez Losantos, l'individu que va amenaçar Alemanya amb posar bombes a les cerveseries i tractar com a ostatges els alemanys residents a Mallorca, han difós un àudio enregistrat dins una aula de l'IES Emili Darder, on es debatia sobre els drets fonamentals i la ideologia de 'Vox', i han acusat la professora de Valors Ètics de "sectarisme contra Vox i els homes".

Recordem que la matèria de Valors Ètics té com a objectiu la transmissió dels principis democràtics i la defensa dels drets humans, i que fins i tot la LOMCE, la llei educativa imposada pel PP encara vigent, estableix al preàmbul, per la Recomanació del Consell d'Europa sobre l'Educació per a la Ciutadania Democràtica, que "l'educació per a la ciutadania democràtica és essencial per promoure una societat lliure, tolerant i justa i que contribueix a defensar els valors i principis de la llibertat, el pluralisme, els drets humans" i que "un dels principis en els que s'inspira el Sistema Educatiu Espanyol és la transmissió i posada en pràctica de valors que afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia."

Des del moment que la ideologia de 'Vox' es caracteritza per la xenofòbia, el masclisme, l'atac a l'autogovern i el menyspreu per la llengua i la cultura de les Balears, no només és lògic, sinó imprescindible, que s'analitzi i es debati dins l'assignatura de Valors Ètics. En el cas de l'IES Emili Darder, a més a més, la tasca de la docent honora el nom del centre, dedicat al batle de Palma que va ser afusellat pels feixistes espanyols el 24 de febrer de 1937.

Cal recordar també que, segons el Decret de drets i deures dels alumnes, es considera una falta greu "l’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que afectin l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol membre de la comunitat educativa.", i com a tal, implica l'inici d'un procediment sancionador que pot suposar, entre altres mesures, el canvi de centre de l'alumne.

Aquesta afronta de 'Vox' se suma a la intenció d'enviar comissaris polítics als centres educatius i a la llista d'amenaces i coaccions que ja ha dirigit contra altres docents. UOB expressa tot el seu suport a la docent de l'IES Emili Darder i es posa a la seva disposició i a la de tots els professionals de l'ensenyament que es vegin perseguits per l'extrema dreta.

Palma, 20 de febrer de 2020


FONTS

Vox pide explicaciones por los audios de una docente en un IES de Palma
Una profesora, a sus alumnos: "Hay un montón de violadores, os tendría que preocupar por vuestra condición de hombres"
Losantos amenaza a Alemania y le dice que "en Baleares hay 200.000 alemanes rehenes"
Los niños del Führer: "Tú no piensas como yo, pero tus hijos me pertenecen"

UOB reclama la possibilitat de compactar la reducció per guarda legal

Logo: CAIB

Com a ampliació de la reclamació de més modalitats de permisos, que hem presentat fa poc a la Conselleria, UOB reclama també la possibilitat de compactar per jornades senceres consecutives la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada del permís per raó de guarda legal, tal com ja es fa a altres territoris com Catalunya.

També vos informarem si hi ha novetats al respecte.

Educació torna a donar la murga amb les proves IAQSE

Antoni Bauzà, director del IAQSE (primer per la dreta). Foto: DM

Educació torna a tirar endavant les proves IAQSE de 2n d'ESO, que s'hauran de fer entre l'11 i 15 de maig. Com ja vam denunciar el 2017, aquestes proves són inútils i un emprenyament:
 • Són una mostra de desconfiança i de menyspreu envers la professionalitat dels docents, que ja avaluam i qualificam els alumnes al llarg del curs.
 • L'aplicació i correcció de les proves les ha de dur a terme el professorat del centre, que es troba amb aquesta sobrecàrrega inútil de feina també a final de curs.
 • A efectes estadístics, només es tindran en compte les proves de 75 grups classe 50 centres de secundària. Les proves que es fan a la resta de centres afectats no serveixen ni per això.
 • Aquestes proves no tenen cap valor acadèmic, no se contemplen a les programacions, són una tudada d'energia per no-res ja que ni tan sols figuraran a la memòria dels departaments.
 • Són unes proves inútils, que no serveixen per res, que no aporten cap informació que ja no sàpiguen els docents després de tot un curs fent feina colze a colze amb l'alumnat i les famílies. Sembla que no tenen altra motivació que el personal endollat a Conselleria justifiqui un sou i eviti el retorn als centres escolars i al contacte directe amb les aules.
 • A més a més, són unes proves que, pel que fa al diagnòstic sobre el domini de llengües, reprodueixen la mutilació crònica de les quatre habilitats lingüístiques ja que pretenen obtenir una valoració sobre la comprensió oral i escrita, l'expressió escrita però en canvi deixen de banda l'expressió oral.
 • Són també inoportunes perquè arriben en el pitjor moment, la recta final dels mesos maig-juny, que distorsionen la planificació de final de curs ja que alumnat i docents estan immersos en recuperacions, proves de la 3a avaluació i notes finals.
 • Són una mostra més de la instrumentalització dels inspectors educatius com si fossin comissaris polítics, amb la missió de carregar els docents amb més paperassa burocràtica, etc. I tot això, en comptes de dedicar les energies a lluitar per un millor finançament per reduir ràtios, eliminar aules prefabricades, respectar l'autonomia dels claustres i els consells escolars i sobretot, valorar i reconèixer la tasca dels docents que sovint han de treballar en condicions adverses i en un entorn social complex i complicat. Tot això continua igual després de deu anys de proves IAQSE.
Des d'UOB exigim una vegada més la retirada d'aquestes proves i que no es tornin a repetir mai més.

divendres, 14 de febrer de 2020

UOB reclama més modalitats de permisos

Logo: CAIB

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha reclamat a Personal docent que inclogui les següents modalitats de permisos:

- Excedència no remunerada per al personal docent interí per motius personals, com ja es gaudeix a altres comunitats autònomes com Múrcia, Aragó o La Rioja.

- Dos dies de lliure disposició remunerats per curs escolar per al personal docent de les Illes Balears, com a Múrcia, Aragó, La Rioja o Madrid, entre altres.

Vos mantindrem informats.

dimarts, 11 de febrer de 2020

UOB denuncia la imposició del nou CIFP a Es Castell

 El director general de FP, Antoni Baos, i el conseller Martí March. Foto: CAIB


COMUNICAT DE PREMSA

El sindicat Unió Obrera Balear, sectorial Ensenyament, denuncia que la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears ha pres la decisió d’ubicar el nou Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) de Menorca  al municipi des Castell de manera unilateral. La Conselleria ha passat per alt l’anunci de diàleg i consens que va prometre que mantindria amb la comunitat educativa el passat mes de novembre i, finalment, va resoldre de manera impositiva quin seria el lloc on el nou CIFP s’ha d’ubicar.

Des del sindicat ens feim ressò de les demandes de diàleg i de les consideracions que des de la comunitat educativa s’han intentat traslladar a Conselleria, fins ara sense èxit. Volem que una sèrie de qüestions es tenguin en compte i s’obri un debat real sobre el tema. Un centre integrat d’FP, que afecta i millora el panorama educatiu de manera tan significativa, necessita que totes les veus siguin escoltades i que la planificació es dugui a terme de la millor manera possible.

Tots els avantatges d’un centre integrat de Formació Professional com la creació de sinèrgies que un sol espai facilita entre els estudis, la possibilitat d’augment de famílies professionals o d’alumnat queden eclipsades per l’elecció d’un lloc, els quarters des Castell, que ja anuncia Conselleria que no podrà acollir totes les especialitats. Segons les dades aportades per la pròpia Conselleria, s’ha de passar dels 8 centres actuals on s’imparteixen estudis d’FP repartits a tota l’illa, a 4 ó 6 centres. Des d'Unió Obrera Balear ens demanam: respon això a l’objectiu fonamental d’integrar els estudis d’FP en un sol centre? La resposta és rotundament negativa.

En aquest sentit, demanam que s'obri el debat, que la planificació de la ubicació tengui en compte les necessitats globals del nou mapa escolar i que es puguin valorar altres opcions plantejades com, per exemple, la localització del nou centre en zones més grans i més ben connectades com Bintaufa, la reconversió d’un institut en centre integrat, etc.

El futur de Menorca passa per una vertadera gestió i planificació de l’oferta educativa de l’illa. Sostenim amb els nostres companys i companyes, mestres i professorat en general, que els criteris pedagògics són fonamentals i que és un gran error deixar-los de banda, un error que haurem de pagar engreixant el ja ben conegut panorama de fracàs escolar de les Illes Balears i en concret de Menorca. En definitiva, el nou CIFP és una oportunitat per revertir el panorama educatiu i millorar la realitat socioeconòmica de l'illa  i s’ha de fer des de polítiques ben planificades de debat i consens.

Maó, a 11 de febrer de 2020


Recull de premsa:


Diari Menorca 12/2/20
Diari Menorca  13/2/20

divendres, 7 de febrer de 2020

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca rebutja per unanimitat l'Avantprojecte de la Llei d'Educació de les Illes Balears


POSICIONAMENT SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS. JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE MALLORCA

La Junta de personal docent de Mallorca demana al conseller la suspensió de la tramitació d’aquest Avantprojecte de la Llei d’educació de les Illes Balears i insta la Conselleria a dedicar el màxim d’esforços possibles a la derogació de la LOMCE i recuperar al màxim les competències pròpies de les Illes Balears. Al mateix temps, demana a la Conselleria la redacció d’un nou text que reculli íntegrament els punts que a continuació s’exposen:

Arraconament del català a l’educació 

L’Avantprojecte no garanteix l’ensenyament en català tal com ho preveu el Decret de mínims. Si s’aprova aquesta Llei, es deixarà sense vigència el Decret de mínims del català, una mesura consensuada en el procés de normalització de la nostra llengua. No es pot admetre cap passa enrere ni cap rebaixa en relació amb aquesta qüestió.

Sistema gerencial i pràctiques neoliberals (carrera professional lligada a l’avaluació i sistema de provisió)

 L’Avantprojecte deixa en mans dels directors l’elecció de docents que s’han d’incorporar als centres a través de l’entrevista personal així com la perfilació i/o requisits de les places. Aquest instrument de selecció és subjectiu i, per tant, en aquest sentit no es garanteix el principi de mèrit, igualtat, capacitat i publicitat. La redacció actual assumeix com a propis alguns articles de la LOMCE pel que fa a la selecció dels professors i tampoc fa cap passa per recuperar les competències i atribucions que els claustres varen perdre quan s’hi aplicà. No estam d’acord amb una carrera professional que suposi la implementació d’incentius de productivitat i fomenti la competitivitat en lloc del treball cooperatiu entre els docents. La carrera professional afecta les condicions sociolaborals dels docents i s’ha de negociar a la Mesa Sectorial d’Educació.

Nous àmbits de negociació que contraresten la representació de la part social dels docents. Blindatge de les competències de la mesa sectorial per garantir una educació democràtica 

L’Avantprojecte buida de competències i continguts una Mesa Sectorial en què s’hi representen els interessos i drets de tot el professorat. Alhora, estableix altres fórmules per negociar aspectes que són propis de la Mesa Sectorial, tal com és acudir a associacions corporativistes amb les quals pretén negociar els interessos de tot el sector docent. Reivindicam que la Mesa Sectorial d’Educació, la legitimitat de la qual prové del resultat d’unes eleccions sindicals, mantingui la seva capacitat d’àmbit de negociació de totes aquelles qüestions que afecten les condicions sociolaborals del col·lectiu i la millora de l’ensenyament públic i que no es buidin de contingut les seves atribucions (en aquests moments, ja prou malmeses).

Finançament amb uns terminis i un percentatge del tot insuficient 

El document no compromet cap partida pressupostària per dur-se a terme, quan el mateix partit polític que presenta aquest avantprojecte es va comprometre a arribar a un pressupost d’educació del 5% del PIB. És significatiu que no reflecteixi cap quantia econòmica, fet que deixa palès que no persegueix la qualitat educativa sinó la implantació de mesures neoliberals i pràctiques pròpies de l’empresa privada. Més compromís en les mesures de l’escolarització equilibrada amb la intenció d’evitar que certs centres concentrin d’una manera totalment desproporcionada la majoria d’alumnes amb necessitats o amb un major desavantatge social, un fet que dona lloc a la creació de centres «gueto» i que fa molt difícil la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat, de manera que s’haurien d’establir mesures per fer un repartiment igualitari entre els centres públics i els privats-concertats.

Ensenyament públic com a eix vertebrador del sistema educatiu

Cal que l’augment de l’oferta de places correspongui a l’escola pública, que garanteix l’accés de tots els alumnes a l’ensenyament en condicions d’igualtat i equitat social i que compensa les desigualtats com a instrument dinamitzador d’una societat més justa i respectuosa amb la diversitat i d’una convivència pacífica, tolerant i integradora. L’articulat de l’Avantprojecte parla del dret de la lliure elecció de centre i hom considera que no hi hauria d’aparèixer. S’ha d’intentar l’equilibri en l’admissió d’alumnes amb criteris clars per garantir la igualtat d’oportunitats i d’accés bo i arbitrant mesures tendents a l’escolarització universal amb aplicació de barems objectius que facin compatible el dret a l’educació amb la planificació en l’escolarització.

Recuperació de la democràcia en els centres públics i concertats 

La democràcia recau en els claustres Cal que l’escola pública i concertada recuperin totes aquelles atribucions que se li varen suprimir amb la posada en marxa de la LOMCE. Tant els claustres com els consells escolars són els òrgans de decisió efectius en totes aquelles qüestions que els afecten. No s’ha de deixar aquesta atribució només en mans dels directors i directores i de la Conselleria, com ha passat recentment amb el sistema de marcatge horari.

Desenvolupament i regularització de l’etapa educativa 0-3

El desenvolupament i la regularització de l’etapa 0-3 ha de ser des de l’oferta pública i hauria de ser íntegrament de gestió pública directa, gratuïta i homogènia per protegir millor els drets dels infants i dels treballadors i treballadores d’aquest sector. S’hi han d’involucrar totes les administracions.

Reducció de ràtios i d’hores lectives; un camí cap a la millora educativa

L’horari lectiu hauria de ser de 23 hores per a infantil i primària i de 18 hores lectives en la resta dels ensenyaments. És urgent una reducció de ràtios en tots els ensenyaments, tal com recomana la Llei 4/2019.

Palma, 5 de febrer de 2020

dijous, 6 de febrer de 2020

Increment del 2% a la nòmina

Segons va informar Personal Docent a la mesa sectorial, l'increment del 2% aprovat pel Consejo de ministros el 21 de gener es podria veure reflectit a la nòmina de febrer o de març.

Unió Obrera Balear recorda que els increments salarials que hem tornat a percebre des de 2016 només empaten amb prou feines amb l'IPC des de l'any passat, i de cap manera compensen el cost de la insularitat en habitatge, transport, productes bàsic de consum, etc., com vam explicar en una circular.

dimecres, 5 de febrer de 2020

Mesa sectorial oposicions 2020

Foto: IB3

Ahir 4 de febrer va tenir lloc a la Conselleria d'Educació la mesa sectorial on es va presentar l'esborrany de convocatòria d'oposicions d'enguany, que podeu veure AQUÍ. El nombre total de places és de 1.144. Podeu veure també els esborranys d'annexos referents a:
NOTA sobre la part pràctica: Personal Docent ha publicat supòsits de proves pràctiques de les oposicions de 2019. Els trobareu AQUÍ, dins el menú Opositors.

Novetats destacables de la convocatòria:
 • La programació didàctica es lliurarà per via telemàtica en PDF després de la primera prova.
 • El sorteig dels vocals dels tribunals es farà numèricament i no per lletra.
 • Les reclamacions als tribunals també es presentaran de forma telemàtica amb l’aplicació.

Personal docent va dir que mantenen la intenció de continuar convocant oposicions els propers anys. No serien massives com aquests darrers tres anys i la quantitat de places dependrà de si el Govern espanyol manté o no la limitació de la taxa de reposició, que només permet treure tantes places com vacants es generin per jubilacions, trasllats, etc.

UOB continua reivindicant un model d'oposicions que prioritzi la capacitat didàctica, així com competències plenes en ensenyament per poder decidir el model a les Balears. Recordem que tant la condició de prova eliminatòria, entre molts altres aspectes de la convocatòria, com la quantitat de places a convocar, venen imposades des de Madrid.

Informam tot seguit de les aportacions que vam presentar a la mesa:

1. RECLAMACIONS DE CARÀCTER GENÈRIC
 • 1) DESCENTRALITZACIÓ. Reclamam tribunals a totes les illes. A més del perjudici que suposar haver de desplaçar-se, les proves pràctiques de més d'un dia afecten els aspirants d’altres illes que han d'aportar mitjans voluminosos o persones col·laboradores.
 • 2) PROVA DE LLENGUA CATALANA. Insistim a reclamar que es modifiqui el Decret 115/2001, que va eliminar la possibilitat de la prova prèvia de català des de gener de 2004, que es manté a Catalunya i País Valencià.

2. ESMENES I PREGUNTES A L’ESBORRANY DE CONVOCATÒRIA

1) Places convocades
 • Sobre els canvis a les xifres previstes en algunes especialitats, Personal docent va contestar que es deuen als moviments posteriors al concurs de trasllats i a les variacions de places a la plantilla orgànica.
 • Van admetre que les places orgàniques, definides en principi per les resolucions de criteris de plantilla, es poden veure modificades per les negociacions amb els equips directius. A la nostra pregunta de si es comprova que les demandes dels equips directius estiguin justificades, per evitar favoritismes, van contestar que és feina dels inspectors. Directors i inspectors, per tant, tenen la darrera paraula a l'hora de decidir quines places es consoliden. 
2) Places i especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
 • Vam reclamar que a Menorca i Eivissa es convoquin places d’Organització i gestió comercial. L’any passat van quedar desertes i a Eivissa s’imparteix la matèria des de 2003 i no hi ha cap funcionari de carrera. Van contestar que es veuen limitats pel nombre de tribunals que es poden constituir cada any i que no descarten que es convoquin el 2021.
3) Places del procediment d'accés
 • El percentatge reservat per a a aquest procediment, que ha passat del 12% al 9%, és global i l'han rebaixat amb base a la demanda que han observat a convocatòries anteriors.
4) Requisit de domini del català
 • Vam demanar que a la frase «les titulacions que s’especifiquen en la normativa vigent» afegeixin «establerta a l’Ordre de 21 de febrer de 2013», atès que és la normativa que apliquen i on s’indiquen els Títols, diplomes i certificats equivalents al certificat de nivell C1.
5) Designació dels membres dels tribunals
 • Van admetre la reclamació que es faci un sistema de sorteig equitatiu i no a partir de la lletra del llinatge.
 • Vam reclamar que es limiti el nombre de nomenaments consecutius de president de tribunal a una mateixa persona, que es garanteixi la competència lingüística en català de tots els membres del tribunal i no només de la majoria, i que s'afegeixin a les causes d’abstenció haver estat membre del tribunal en un o més dels tres cursos anteriors, i haver estat nomenat alguna vegada a partir dels 55 anys.
6) Constitució i actuació dels tribunals
 • Insistim a reclamar que s’especifiqui que la convocatòria dels membres es faci de manera oficial i amb comprovant de rebut signat.
7) Funcions de la comissió de selecció
 • Reclamam que a l’apartat c), «Determinar i homogeneïtzar els criteris d’actuació dels tribunals», s’hi afegeixi la paraula «publicar», per tal d’assegurar la coherència de les actuacions dels tribunals.
8) Inici de les proves
 • Reclamam que les proves comencin a tot estirar el dilluns 22 de juny i no el dissabte 20 de juny.
9) Criteris generals de valoració de la fase d’oposició
 • Vam reclamar que els criteris específics de valoració i qualificació de cada tribunal es publiquin amb un mínim de quinze dies d’antelació.
10) Proves de la fase d’oposició
 • Reclamam que la prova d’Unitat didàctica i Programació es faci en primer lloc. Ho descarten.
 • Reclamam que es puguin llegir les parts escrites de la primera prova en veu alta davant el tribunal de forma voluntària. Ho descarten.
 • Per garantir l’anonimat, vam proposar afegir aquest paràgraf : «Per a les proves escrites es donaran dos sobres als aspirants. Un d’ells contindrà les dades del nom i DNI i s’introduirà dins l’altre sobre, que durà indicat el codi. No s’obrirà el sobre amb les dades personals fins que les puntuacions estiguin posades.» Justificació: En algun tribunal van donar un codi el primer dia en mà i el segon dia imprès. Això significa que van revisar els exercicis fets amb els codis de cada un i el nom, per poder assignar el mateix codi a cada persona, cosa que vulnera el principi d'anonimat.
 • Reclamam que al paràgraf referent a la primera prova s’afegeixi la frase: «La part escrita de la prova es farà en paper autocopiatiu.», a fi d'assegurar que ho compliran tots els tribunals.
 • Reclamam que s’hi indiqui que el temps mínim de la prova pràctica serà de tres hores, que la prova pràctica serà la mateixa a totes les illes, que les opcions A i B seran significativament diferents, i que la prova advertirà si cal respondre totes les preguntes i cada pregunta indicarà la puntuació que li correspon.
 • Reclamam que a l’apartat sobre Publicació de la llista de la puntuació obtinguda en la primera prova, s’afegeixi al primer apartat: «Els tribunals publicaran els enunciats i la solució correcta».
 • Insistim que la primera prova no sigui eliminatòria (obligat per reglament estatal) i que es pugui reclamar just després de la publicació de la puntuació.
11) Programació i unitat didàctica
 • Reclamam que l’Administració es comprometi a esborrar els arxius amb les programacions quan hagi acabat tot el procés d’oposició i concurs, inclòs el període de presentar reclamacions i recursos.
 • Reclamam que es mantengui la indicació que els marges de la programació siguin de 2 cm.  
 • Reclamam que s’especifiqui que el guió es pot dur fet i que l’exemplar de la programació aportat per l’aspirant podrà estar subratllat.
 • Reclamam que per a la preparació de la segona prova es permeti la utilització d’ordinadors amb connexió amb l’exterior, i que l’Administració es responsabilitzi dels mitjans tècnics i electrònics, no l’aspirant, i que posi a disposició una pantalla electrònica.
12) Full de barem. Experiència docent prèvia
 • Reclamam que es valorin els serveis prestats com a directora o educadora a les escoles infantils.
13) Prova pràctica, especialitat Perruqueria
 • Sol·licitam que s’especifiqui que l’aspirant, si vol, pot aportar una persona per actuar de model.

3. INDICACIONS ALS TRIBUNALS

1) Reclamam que s’insisteixi als tribunals que el procés selectiu ha de ser un veritable concurs oposició i s’ha d’aprovar tots els aspirants que ho mereixin, i no per sistema tants com places hi hagi convocades

2) Reclamam que l’Administració doni unes pautes clares als tribunals per garantir que les dones que estan properes a parir, alleten o tenen previst el part durant els dies de les proves no siguin discriminades. No deixar a la lliure decisió de cada tribunal si s'adapta el calendari o no.

3) Reclamam que s'indiqui als tribunals que tinguin en compte els aspirants que es desplacen des d'altres illes quan convoquen per a la prova següent. Amb només vint-i-quatre hores d'antelació no hi ha garanties de trobar bitllet d'avió.

4) Pregunta: per què s’ha indicar l’hora de lliurament de les proves escrites? És suficient indicar la franja horària, per evitar possibles prejudicis contra els aspirants que acaben més aviat.

5) Especialitats de llengua: Reclamam que se’ls indiqui que a la part pràctica s’evitin ambigüitats en els enunciats, com no especificar el tipus de text argumentatiu que es demana, en cas que així sigui.

6) En l’especialitat de Llengua Anglesa, el tribunal s’hauria de dirigir als aspirants en anglès i no en castellà com va passar en la darrera convocatòria.

8) En el cas d’Eivissa i Formentera, no s’haurien de separar els sobres dels aspirants per illes.

Nota de premsa de la Conselleria, AQUÍ.


Surt una plaça d'inspector a Menorca per cobrir en comissió de serveis


A la Mesa Sectorial de dimarts, 4/2/20 es va tractar la Resolució de convocatòria  per proveir mitjançant comissió de serveis una plaça d'inspector a Menorca. D'aquesta manera es passaria de dos a tres inspectors a l'illa, amb la qual cosa quedaria coberta la quota prevista per al Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

El procediment selectiu és molt semblant al de les darreres convocatòries i consta de dues fases:
 • Concurs de mèrits puntuable fins a 10 punts
 • Projecte i entrevista amb una puntuació màxima conjunta de 5 punts

La durada de la comissió seria d'un any prorrogable a un altre.

Els sindicats representats en la Mesa Sectorial d'Educació podran fer d'observadors a les sessions de la fase de concurs.

UOB Ensenyament reclama que es convoqui en dia, hora i lloc, les organitzacions sindicals per a la fase d'entrevista, tal com ja s'esdevingué en la convocatòria de 2015. 


AQUÍ trobareu l'esborrany de la convocatòria.

dilluns, 3 de febrer de 2020

Capacitació de català: UOB s'oposa a la supressió del FOLC


Dimecres 29/1/20 tengué lloc la Mesa Sectorial Extraordinària per tractar la proposta d'esborrany d'un nou decret per a regular l'acreditació de la competència lingüística en català dels personal docent.

Aquest esborrany ja havia estat tractat a la reunió de la Comissió Tècnica d'assessorament per a l'ensenyament de i en Llengua Catalana (CTAELC) de dilluns 27/1/20 en la qual els representants de la UIB, de la D.G. de Política lingüística i de UOB havíem estat contundents a l'hora de demanar-ne la retirada.

Just a l'inici de la Mesa de dimecres, la Conselleria informà que, després de les posicions exposades a la reunió de dilluns, retirava l'esborrany i presentava la proposta de crear un grup de treball format per la Conselleria, els sindicats, la UIB i la D.G. de Política lingüística entre altres per tal de:
 • Analitzar el funcionament de les capacitacions lingüístiques en les altres comunitats autònomes que també tenen llengua pròpia oficial.
 • Estudiar les anomalies o mancances que pugui presentar l'actual FOLC.
 • Acordar mesures sense rebaixar els requisits de català per a la funció docent.
Després d'expressar la nostra satisfacció per la retirada de l'esborrany i pel fet que la Conselleria es comprometés a no rebaixar els requisits, recordàrem alguns dels arguments principals que UOB ja exposà el 27/1/20 a la Comissió Tècnica:
 • Sense assolir la normalització lingüística del català, és inacceptable que l'Administració rebaixi els requisits d'acreditació de competència i capacitació lingüística en llengua catalana.
 • La Conselleria no ha explicat en cap moment la necessitat d'eliminar el requisit de la capacitació ni quin objectiu pretenia assolir. Que el sistema actual de capacitació pugui necessitar certes revisions no implica ni justifica una rebaixa dels requisits de català.
 • L'esborrany retirat, a més, reflectia que la Conselleria no distingeix entre el que és una acreditació de nivell de coneixements generals segons el MERC, sistema pensat per a acreditar el nivell de competència lingüística en una llengua estrangera, i el que és la necessitat que el personal docent acrediti la seva capacitació per a l'ensenyament en català (amb el coneixement de la terminologia específica, els diferents registres d'ús, les produccions orals i escrites de qualitat excel·lent...), qüestions que no representen el mateix. És imprescindible una formació específica de català per a docents si de veritat es vol millorar la qualitat de l'ensenyament.
 • Només demanar com a requisit de català un C1 i renunciar a la formació específica com a docents, implicaria que el nivell de català del professorat de les Illes seria només le mateix que el d'un alumne de segon de Batxiller que aprova l'assignatura de català amb una nota d'entre 8 i 10.
 • Si se suprimís el requisit del FOLC, el pla d'estudis del qual ja s'inclou al pla d'estudis de Magisteri i del Màster del Professorat de la UIB, es crearia un greuge comparatiu entre els docents formats a la UIB, que comptaria amb la formació que dona la capacitació, i els docents formats en altres territoris, que no haurien cursat aquests continguts.
També remarcàrem la nostra demanda d'esmenar l'anomalia que representa que els titulats d'altres territoris de parla catalana hagin de complir el requisit del FOLC, si n'acompleixen l'equivalent de la zona d'origen (Catalunya o País valencià). La nostra postura és que en el grup de treball que s'ha de constituir es plantegin i s'estudiïn solucions per a aquests casos.
Igualment s'haurien de tenir en compte els estudiants de les Illes Balears que fan els estudis universitaris fora de les Illes per tal que no es vegin obligats a haver d'esperar un any a inscriure's al FOLC.

Si us interessa, podeu trobar més informació sobre el FOLC clicant AQUÍ.

dijous, 30 de gener de 2020

NO al marcatge horari imposat per inspectors i directors!


Circular 165/2019

Arran de la nova resolució sobre el marcatge horari, de 19 de desembre de 2019, que podeu trobar aquí (darrer PDF de la llista), Unió Obrera Balear manté la seva crida a no fitxar, i comunica el següent:

Primer: Aquesta resolució l'ha imposada el conseller Martí March en contra de la majoria sindical, que s'hi va oposar a la mesa sectorial del mateix 19 de desembre, on només hi votaren a favor els sindicats Alternativa i CCOO. Recordem que els sindicats rebutgen per unanimitat el sistema de marcatge horari del GESTIB. 

Segon: Denunciam i condemnam les noves amenaces, pressions i coaccions de determinats inspectors i directors de l'òrbita d'Adesma per forçar-nos a fitxar.

Tercer: Si un director o inspector s'atreveix a expedientar un docent per no marcar al GESTIB, tot i haver complit el seu horari, Unió Obrera Balear el defensarà sindicalment i jurídicament, tant en el cas que el director hagi imposat el marcatge via "ordeno y mando" com si ho hagués aprovat un claustre. Cal recordar que la normativa estatal de Funció Pública sobre jornada i horaris (Resolució de 28 de febrer de 2019) que estableix el registre horari, n'exclou el personal docent per la seva "naturalesa singular", així com els militars, policies, funcionaris de presons i sanitat.

Quart: Davant les amenaces, pressions i coaccions, cal recordar que la resolució no diu enlloc que s'hagi de mantenir el marcatge del GESTIB, o que el director hagi d'imposar un marcatge informàtic. El que diu és que el control horari ha de ser el del GESTIB o "(...) un sistema alternatiu que, ateses les característiques del centre, es consideri que pot ser més eficient.":


Cinquè: Inspecció no pot pressionar per imposar un sistema de marcatge o altre, perquè la resolució diu el que diu i a més a més, a pregunta d'Unió Obrera Balear, el Departament d'Inspecció així ho ratifica:

Bon capvespre,


Des del Departament d'Inspecció Educativa s'indica explícitament als centres educatius que s'han d'atendre per la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 19 de desembre de 2019, per la qual es modifica l'apartat referit a l'Horari general del centre, dels alumnes i dels professors de les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres per al curs 2019-20.

Cordialment

Departament d'Inspecció EducativaI sisè: Tal com vam informar en el seu moment, el claustre té dret a ser consultat en qüestions com el control horari del centre:

- L’article 1 de la LOE estableix com a un dels principis bàsics que han de regir el sistema educatiu, en el seu apartat j), “la participació de la comunitat educativa en l’organització, govern i funcionament dels centres docents”.

- L’article 129 de la LOE enumera les competències del Claustre, que entre d’altres té les següents:
 • g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
 • h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
- L'article 27 del ROC de Secundària, 26 al de Primària, estableix que una de les tasques de l’equip directiu és precisament la de:
 • b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
Si el director es nega a consultar el claustre sobre el sistema de control horari del centre, recordau que té l'obligació de convocar un claustre extraordinari, o incloure el punt a l'ordre del dia a un claustre ordinari, si ho reclama un terç dels membres. AQUÍ trobareu un model de sol·licitud.

Ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta. Ara més que mai,

NO FITXEM!

dilluns, 27 de gener de 2020

Constituïda la comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals


Divendres passat, 24 de gener, va quedar constituïda la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos laborals del Personal Docent. Ocuparà la presidència durant un any la directora general de Personal Docent, i la secretaria el representant del sindicat STEI. Així mateix es va aprovar el reglament intern.

El cap de Servei de Prevenció va informar del progrés de les instal·lacions del local de Palma (Gremi Sabaters, 68, 2n) i de la dotació de personal. A Palma hi ha dos tècnics de prevenció i un metge, que s'ampliaran amb un segon metge i dos infermers a principis de febrer i un metge del treball el març. També hi haurà un o dos administratius. A Menorca i Eivissa es preveu disposar d'un tècnic en quinze dies. També van informar de les inspeccions i informes que han tramitat fins ara.

Es dóna el cas que mentre el personal CAIB té 9 tècnics per a unes 4.500 persones, a Educació hi ha dos tècnics per a 14.000. UOB va demanar que s'ampliï la dotació per evitar aquesta descompensació.

A petició també d'UOB, estudiaran l'ampliació de la formació en riscos al centre de treball a tots els docents, i no només als de nova incorporació.

A partir d'ara la Comissió paritària examinarà els expedients de canvi o adaptació de lloc de treball dels docents, tal com ho fa la Comissió paritària de Funció Pública als altres sectors.

divendres, 24 de gener de 2020

Primeres adhesions al manifest per l'escola en català. Actualitzam la llista!

El manifest en defensa de l'ensenyament en català davant l'avantprojecte de llei educativa de les Illes Balears ja ha recollit les primeres adhesions!
 • Claustre IES Sineu
 • Claustre IES Inca
 • Claustre CIFP Pau Casesnoves
 • Claustre CEPA Francesc de Borja Moll
 • Claustre CEIP Duran-Estrany
 • Claustre IES Puig de sa Font
  Claustre IES Can Peu Blanc
 • Claustre IES Xarc
 • Unió Obrera Balear
 • STEI Intersindical
 • Alternativa sindicat docent
NOVES ADHESIONS:
 • IES Manacor
 • IES Llucmajor
 • IES Ramon Llull
 • CEIP Son Basca (sa Pobla), Assemblea de docents
 • IES Son Rullan (Palma) , Claustre
 • IES Madina Mayurqa (Palma), Assemblea de docents
 • CEIP Els Molins (Búger), Claustre
 • FE CCOO Illes Balears sindicat
 • IES Damià Huguet (Campos), Claustre
 • IES Santa Maria, Assemblea de docents
 • IES Manacor, Claustre
 • IES Santa Margalida, Claustre
 • IES Binissalem, Claustre
 • IES M. Àngels Cardona (Ciutadella), Claustre
 • CEPA Joan Mir i Mir, Claustre
 • Col·legi Sant Francesc d’Assís (Sa Pobla), Claustre
 • IES Biel Martí (Ferreries), Claustre
 • CEPA Ciutadella, Assemblea de docents
 • IES Baltasar Porcel (Andratx), Assemblea de docents
 • IES Politècnic, 20 adhesions
 • CEIP Bartomeu Pou, Claustre
 • CEIP Sa Torre (Manacor), Claustre
 • IES Port d'Alcúdia, Assemblea de docents
 • IES Joan Alcover, Claustre
  Recordam que els companys que ho impulsen demanen que una vegada estigui formalitzada l'adhesió ho comuniqueu a:
  • Biel Vicens gvicensmir@gmail.com
  • Delfí Mulet delfimulet@gmail.com
  Recordam també que UOB Ensenyament ha donat des del primer moment tot el seu suport a la iniciativa.

  Podeu descarregar el manifest AQUÍ per adaptar-lo al vostre centre. Força i endavant les atxes!


  UH, 31.1.2020  dimecres, 22 de gener de 2020

  Els alumnes de l'IES Josep Miquel i Guàrdia rebutgen els atacs de l'extrema dreta de 'Vox'


  Foto: menorca.info

  ELS ADOLESCENTS ALCEM LA VEU!

  Els alumnes de 4t d' ESO de l'institut IES Josep Miquel Guàrdia estem en total oposició a la notícia que va sortir el dimarts dia 21 de gener. Volem alçar la veu per expressar el nostre absolut desacord davant les idees expressades a la notícia, ja que el partit polític "VOX", va dir que l'alumnat de l'institut d'Alaior estàvem adoctrinats! Cal dir i deixar ben clar que el feminisme no és " una guerra contra el hombre, la maternidad, la liberación sexual y en contra del patriarcado" com diuen ells, sinó que és una lluita per una societat més justa. Creiem que constar de reivindicacions feministes no s'hauria de condemnar com adoctrinament, tot al contrari, pensem que és l'única manera d'assolir una societat orientada cap a un futur on les dones i els homes siguin tractats com a iguals, com així mereixen. El feminisme no és una guerra o motiu polític per debatre o qüestionar, és el
  principi fonamental que hem de donar per suposat dins una societat avançada com la nostra, i d'aquesta manera deixar enrere les formes indecents d'ideologies incorrectes i contràries al feminisme.

  El futur no serà definit per les generacions anteriors, perquè amb l'avanç dels temps arriben nous motius que inspiren a les noves generacions, que en el seu moment seran la gent que governarà, i esperem que amb un criteri més humanitari que les idees antifeministes reflectides en les acusacions rebudes per l'institut.

  El que representa el dibuix i les paraules escrites a una paret del centre, és sinceritat, respecte davant de tot i reivindicació a favor d'una societat futura molt millor que la que tenim ara. Quin problema teniu que els adolescents estiguem a favor del feminisme? A nosaltres no ens ha adoctrinat ningú, a més a més tot l'alumnat de l'institut hi va participar dibuixant i emmarcant la seva mà a la paret, demostrant així el seu acord a favor del feminisme.

  Davant de cada acusació que qualsevol partit polític faci en contra de les coses que nosaltres trobem fonamental per un millor futur, es rebrà una contestació; en contrast a cada insult, una idea; i davant cada crítica, una confiança per un futur igualitari superior a qualsevol mena d'amenaça.
  Encara que som menors tenim unes idees pròpies ja formades que no són fàcilment manipulables. Per tant, davant cada pintada que vulgueu eliminar serà una reivindicació més que tindreu al davant.

  No ens cansarem!

   ALUMNES 4t D'ESO IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA.

  L'Assemblea de l'IES Can Peu Blanc rebutja la invasió dels comissaris polítics de 'Vox'

  Reproduïm el manifest que ha fet public l'Assemblea de Docents de l'IES Can Peu Blanc. Unió Obrera Balear els dóna tot el suport i encoratja la resta de centres que són a la llista, així com tots aquells que s'hi vulguin sumar per principis democràtics, que també expressin el seu rebuig.

  Recordam també la nostra darrera nota al respecte:
  Vegeu al final recull de premsa. Força, companys!


  Diari de Balears:
  Última Hora:


  dijous, 16 de gener de 2020

  UOB reclama l'equiparació salarial dels professors tècnics de FP


  Circular 164/2020

  COMUNICAT DE PREMSA

  Unió Obrera Balear ha reclamat a Educació l'equiparació salarial dels professors tècnics de FP, amb base a la sentència 950/2019 del Tribunal suprem, que reconeix la discriminació de sou respecte al cos de Secundària. Arran d'aquesta sentència, que té el seu origen en una demanda de l'Associació de Professors de FP d'Andalusia, la Consejería de Educación andalusa ha anunciat que igualarà els sous dels dos cossos l’any 2021. UOB ha reclamat igualment que s'hi equipari el salari del cos de mestres, segons el principi de igual feina, igual remuneració.

  UOB denuncia que mentre comunitats autònomes com Andalusia es permeten anunciar millores com aquesta, a les Balears ens hem d'enfrontar a les retallades dels fons dels centres, ràtios il·legals, horaris lectius abusius, barracons, ajuts socials de tercera, etc. Mentre Andalusia destina a educació un 20,6% del pressupost autonòmic, que suposa 8.575 euros per alumne, les Balears hi inverteix només el 17,34%, és a dir 5.979 euros per alumne. Cal tenir en compte també que segons les balances fiscals publicades pel Ministerio de hacienda, Andalusia hi surt guanyant amb el finançament estatal i té un saldo positiu del 4,53% del PIB, mentre que les Balears pateix un espoli del 14,20% del PIB i a més a més ha de suportar el major increment de població de l'Estat i el sobrecost de la insularitat.


  dimecres, 15 de gener de 2020

  Dissabte 18, concentració verda a Eivissa: NO a les retallades!

  #noalesretallades


  NOUS MODELS PER A LES SOL·LICITUDS D'AJUTS DEL FONS SOCIAL  Reunió de la Comissio d'Acció Social d'Educació

  Avui matí s'ha celebrat la reunió mensual de la Comissió d'Acció social d'Educació, on, a més de les preceptives informacions sobre ajudes i bestretes concedides i denegades, i dels expedients de reintegrament iniciats, s'ha informat de la publicació dels nous models de sol·licitud vigents a partir d'enguany.

  Destacar que s'elimina la necessitat de compulsar les fotocòpies de la documentació presentada, ja que els models inclouen una Declaració Jurada de responsabilitat, on l'interessat declara que la documentació aportada és autèntica. Així mateix, s'elimina l'aportació de determinada documentació, sempre i quan la persona interessada autoritzi l'administració a consultar telemàticament les dades a què fan referència, per exemple no serà necessari lliurar fotocòpies del llibre de família quan es sol·licita una ajuda per fills o filles menors de 18 anys.

  En aquest enllaç podeu trobar informació dels ajuts i els models de sol·licitud: Fons Social

  dimarts, 14 de gener de 2020

  Tràmit telemàtic interinitats 20-21  DEMOSTRACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC INTERINITATS 20-21

  Avui matí la D.G. de Personal Docent ha oferit als sindicats una demostració del funcionament del tràmit telemàtic que demà s'obrirà per apuntar-se a la borsa d'interins per poder treballar al curs 20-21

  Trobareu l'accés al tràmit a la web de la DG de Personal Docent , des del 15 de gener al 31 de març.

  L'aplicació per fer el tràmit és semblant a la del curs passat, només hi ha alguna petita modificació, com és ara la pantalla que surt als interins que són a la borsa del curs 19-20.

  Com ja vos hem anat informant, tots els interins que són a la borsa (admesos i exclosos) del curs 19-20, passaran automàticament a la llista 20-21, sense necessitat de fer cap tràmit. Podran accedir al tràmit per:
  • Manifestar la seva voluntad de no estar a la llista per al proper curs
  • Afegir requisits i/o mèrits (experiència, formació acadèmica, etc.)
  • Modificar funcions i/o opcions (jornades, illes...), tenint en compte que les opcions amb les que passaran a la llista del proper curs són les que tenen actualment seleccionades. No s'actualitzaran les modificacions d'opcions del curs 19-20 que es facin a partir del dia d'avui 14 de gener.
  A més, recordar:
  • No és necessari compulsar la documentació que s'hagi de presentar (excepte la referida a activitats de formació), ja que el tràmit inclou una "Declaració Responsable" on hom manifesta que són certes les dades incloses.
  • La nova documentació referida a les activitats de formació permanent s'ha d'adreçar únicament i exclusiva al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la direcció General de la Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa mitjançant el model de sol·licitud que trobareu clicant AQUÍ. Si la formació es registra a la mateixa sol·licitud d'inscripció a la borsa, no es tendrà en compte ni es baremarà. Finalment, la Conselleria no ha cedit a les nostres demandes i els mèrits de formació permanent que es valorin seran aquells assolits fins al 31/8/19.

  La Gestapo de 'Vox' diu que vol entrar a les aules

   Manifestació a Palma organitzada per 'Vox' (Foto: UH, 12.1.2020

  El conseller March no ha impedit l'entrada de la Gestapo de 'Vox' als centres educatius, i com era d'esperar això ha envalentonat els feixistes. Recordam que UOB ja va reclamar a Educació que no permetés l'entrada dels franquistes a les escoles i instituts.

  Recordam també que Unió Obrera Balear fa una crida als docents a no col·laborar, ni contestar cap pregunta, ni permetre la ingerència dels feixistes dins la tasca educativa, i que oferim suport sindical si és necessari.

  Diari de Balears:
  AraBalears:
  Última Hora:
  Diario de Mallorca:

  dilluns, 13 de gener de 2020

  UOB acusa el PSOE d’asfixiar l’ensenyament públic


  Foto: barracons a Eivissa (Diario de Ibiza)

  Circular 163/2020
  COMUNICAT DE PREMSA
  Unió Obrera Balear considera que les retallades dels fons dels centres educatius, a través de la requisa de romanents de l’exercici anterior, són un botó de mostra sagnant de la manca de finançament de l’ensenyament públic a les Balears i del desinterès del PSOE per aconseguir un ensenyament de qualitat.

  Si bé l’avantprojecte de llei educativa, que el conseller March ha presentat avui a la mesa sectorial, afirma tenir com a objectiu la qualitat de l’ensenyament i promet arribar a invertir un 5% del PIB en vuit anys, cal recordar que el programa electoral del PSOE de 2015 ja deia que s’arribaria progressivament a aquesta xifra durant la legislatura anterior, i en canvi continuam estancats en el 3%. Per pujar fins al 5% del PIB, és a dir uns 1.627 milions d’euros prenent com a referència el PIB de 2018, s’hauria d’augmentar el pressupost educatiu 76 milions més cada any, mentre que enguany l’increment ha estat només de 18 milions. I això a costa del pressupost per a infraestructures, que ha davallat de 35 a 31,5 milions mentre continuam amb més de cent barracons.

  Som víctimes de l’espoli fiscal i de la manca de finançament estatal, i el propi conseller ha declarat que si la Conselleria funciona és gràcies a l’ecotaxa. Però també hi ha una responsabilitat política del Govern, perquè el Pacte de progrés de 2007 va acabar invertint el 22,42% del pressupost total autonòmic, mentre que els 1.018 milions d'euros d’enguany representen només el 17,34%.

  Amb aquests pressuposts continuam condemnats a les ràtios il·legals, als barracons, a la manca de docents i als horaris lectius abusius. De la gratuïtat del transport escolar, que està garantida a autonomies com Extremadura, aquí ni se’n parla. Juntament amb l’increment poblacional, cada vegada ens situarem més enfora de la qualitat educativa. Tot plegat fa que l’avantprojecte de llei no tingui credibilitat en matèria d’inversió, i per aquest motiu, a més d’altres línies vermelles que també s’hi traspassen, com l’afebliment de l’escola en català o la possibilitat que els directors dissenyin places docents a mida, Unió Obrera Balear s’oposa frontalment al seu redactat.