Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 24 de febrer de 2020

UOB Ensenyament reclama diàleg davant la creació del nou CIFP a Es CastellDimecres, 19 de febrer va tenir lloc la primera reunió que la Conselleria d’Educació Universitat i Recerca fa amb els sindicats representats a la JPDnU de Menorca. 

UOB Ensenyament va fer arribar a la directora general de Personal Docent, Rafalea Sánchez:

 • El malestar del professorat i de la comunitat educativa en general, la qual vol ser part implicada per decidir i vetllar perquè el nou Centre Integrat de Formació Professional es faci de la millor manera possible. L'exigència és que s'iniciï un autèntic diàleg amb tots els sectors afectats per tal de no descartar de manera unilateral cap opció sobre la ubicació del nou centre. En aquest sentit UOB ha demanat per escrit al delegat territorial d'Ensenyamet, Joan Marqués, una relació de fets i arguments per escrit per tal de poder estudiar les opcions i facilitar-les als docents per tenir més informació a l'hora de decidir.
 • L'exigència, ja formulada el curs anterior, que aquestes reunions tinguin consideració de mesa sectorial en un futur, que la negociació no es faci exclusivament des de Mallorca com fins ara, de manera que l’illa de Menorca entri a l’escenari de les negocacions. 
 • La demanda de reconeixement dels caps de departament unipersonals, en reducció horària, retribucions i reconeixement al portal del personal, aplicant el criteri d'igual feina i gual sou.

Segons va anunciar la directora General, Rafaela Sánchez, la intenció d’organitzar aquestes reunions és, d’una banda conèixer l’opinió de tothom tractant els assumptes propis de cada illa i, de l’altra, estudiar la possibilitat de desplaçar meses sectorials fora de Mallorca.


A la reunió, que va tenir un caràcter principalment informatiu, es tractaren diferents punts d’interès per als docents que detallem a continuació:


OPOSICIONS 2020

Les novetats més destacables són les que s’exposaren al resum de la mesa sectorial de 4 de febrer que podeu consultar AQUÍ. A la reunió d’ahir es remarcà: 

 • La programació didàctica s’entregarà per via telemàtica però només l’hauran d’entregar aquelles persones que superen la primera fase de la prova.
 • El sorteig dels vocals dels tribunal es farà de forma numèrica. Abans del sorteig es publicarà una llista única amb totes les persones tribunables i el número assignat.

Des d’UOB Ensenyament continuarem demanant:
 • Un canvi al model actual d’oposicions prioritzant la part didàctica i pedagògica de la prova. A més, exigírem que si es continua en aquest model, es canvien els percentatges que s’assignen a cada part de la fase d’oposició i es doni més pes a la defensa de la programació i unitat didàctica.
 • La publicació dels criteris d‘actuació dels tribunals amb una antelació suficient i, que si fora possible es determine una data a la convocatòria. Reclamarem que aquestos criteris siguen el més homogenis possibles segons especialitats.
 • La creació del màxim possible de tribunals a l’illa per evitar desplaçaments a Mallorca així com que les persones que s’han de desplaçar puguen tenir més temps.

INTERINS

Les principals novetats són les que es recullen al resum de la mesa sectorial de 13/12/19 que podeu consultar AQUÍ. A la reunió d’ahir es destacà:

 • Els cursos vinents es continuarà convocant la borsa d’interins seguint l’actual model. Tant l’experiència com la formació permanent es valorarà fins al 31 d’agost de l’any en curs.
 • Als interins que es troben en procés de tutorització sí que se’ls modificarà la situació a final de curs. El mateix criteri s’aplicarà a les titulacions de Màster del professorat i català, que tenen un termini més ampli.
 • És prevista la creació d’un procés d’urgència en el qua s’agilitzarà l’adjudicació de places de difícil cobertura.

Des d’UOB Ensenyament, continuarem reivindicant el malestar docent en l’obligatorietat de seleccionar totes les places al procés d’adjudicacions d’estiu. És una mesura que perjudica la conciliació familiar entre d’altres. També vam exigir que es torni a la forma anterior de llibertat d’elecció.


A més a més vam destacar que el procés de tutorització actual, de 30 dies, hauria de permetre que aquests foren acumulatius en diversos centres i no al mateix. 

COMISSIONS DE SERVEI

Properament es preveu que surti la normativa referent a les comissions de servei 2020-21, en la qual no s'anunciaren canvis respecte de l’anterior.

SUBSTITUCIONS I PERMISOS 

No hi ha canvis a la vista.

Des d’UOB continuem demanant que: 

 • Els docents interins puguen gaudir de dies d’assumptes propis sense retribució tal com hi tenen dret els funcionaris de carrera
 • Les sol·licituds de reducció de jornada no estiguen condicionades a cap motiu i per tant les podrien sol·licitar tant funcionaris de carrera com interins.