Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 12 de març de 2020

El plenari de la JPDnU de Menorca carrega contra la manca de voluntat negociadora de Martí March


Dimarts passat, 10 de març es va celebrar el Plenari de a Junta de Personal Docent de Menorca, en la qual es varen aprovar una sèrie de resolucions:


Resolució sobre la falta de voluntat negociadora de la Conselleria d'Educació, Universitat i recerca
- Es decideix manifestar el malestar sobre aquesta presa de decisions unilateral. Un cas especialment rellevant va ser la Convocatòria de la borsa d'interins, que es va tirar endavant amb l'oposició de tots els sindicats representatius
donat que cap de les propostes  i demandes sindicals no s'acceptaren.


Rebuig a l'Avantprojecte de Llei d'educació a les Illes Balears
- S'acorda la resolució de rebuig 
- UOB ha presentat dues esmenes, :
  • Incloure la consciència sobre la necessitat d'actuacions davant l'emergència climàtica, que no s'ha acceptat.
  • Afegir, en referència als principis generals, pedagògics i organitzatius (dins el respecte a la laïcitat de l'ensenyament) defensar una educació laica on les religions s'estudiïn com un fenomen històric i sociològic dins les Ciències Socials, que s'ha desestimat.
Resolució sobre augment salarial
- S'exigeix unànimement l'aplicació immediata de la pujada del 2% de les retribucions a tots els empleats públics
AQUÍ podeu trobar la posició pública d'UOB Ensenyament sobre la qüestió.

Retirada del sistema de marcatge
- S'acorda tornar a reclamar unànimement retirar la imposició del sistema de marcatge i la tornada al sistema anterior a les instruccions de dia 2 de juliol.

Resolució sobre els romanents dels centres
  • L'aturada del projecte del nou CIFP al quarters d'Es Castell fins que no es faci un vertader estudi del mapa escolar de l'illa
  • El diàleg amb la comunitat educativa pel que fa a la ubicació del nou CIFP
Resolució d'adhesió al manifest en suport de la llengua catalana
- Es decideix per majoria aprovar la resolució de suport al català com a llengua vehicular i d'aprenentatge al sistema educatiu de les Illes Balears

Podreu trobar AQUÍ els esborranys de les diferents resolucions.