Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 6 de març de 2020

Sorteig dels vocals dels tribunals d'oposicions i de l'ordre d'actuació dels aspirants
Una representant d'UOB Ensenyament ha assistit al sorteig de l'ordre d'actuació dels opositors i al de la composició dels tribunals.

El sorteig d'ordre d'actuació dels opositors s'ha fet mitjançant extracció d'una lletra, ha sortit la lletra G.

El sorteig per a vocals dels tribunals s'ha fet amb un programa informàtic que ha extret un número entre l'1 i el 7657, que és el total de docents tribunables que hi ha a les illes, els quals s'han ordenat alfabèticament. Ha sortit el número 5715, que correspon al docent Ramon Alejandro, Jaume. A partir d'aquesta persona es definiran els vocals dels tribunal.