Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 12 de març de 2020

Quatre anys més pagant la formació permanentA la mesa sectorial d'ahir Unió Obrera Balear no va aprovar l'esborrany del Pla quadriennal de formació personal 2020-2024, entre altres motius perquè no garanteix una oferta suficient per part de l'Administració, la formació continua fent-se fora de l'horari laboral i es consoliden els cursets de pagament dels sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT. Actualment hi ha 60 entitats col·laboradores, prova fefaent que l'Administració no cobreix la demanda.

Respecte a la formació en centres, cal recordar que NO és imprescindible implantar un programa d'innovació pedagògica (P.I.P.) perquè es concedeixi una determinada formació. Respecte als programes d'innovació, vam demanar que es publiqui una avaluació dels resultats.

Pel que fa al redactat del Pla, vam considerar que xoca amb la realitat del dia a dia dels centres educatius i vam fer les següents observacions:
 • La introducció parla de "basar el desenvolupament de la formació en la pràctica reflexiva i compartida", quan la realitat és que amb els horaris i càrrega de feina que tenim és impossible trobar el temps necessari per reflexionar i compartir.
 • El mateix es pot dir respecte a les "pràctiques col·laboratives", la "retroacció" i "el treball en equip", que segons el text "haurien d'estar més arrelades", i a l'atenció personalitzada a la diversitat dels alumnes, també utòpica amb les ràtios i manca d'ATE actuals.
 • A les propostes de millora, és incomprensible que no hi aparegui la manca d'oferta de formació gratuïta i en horari laboral, quan és la demanda més generalitzada.
 • Ens sembla insultant que l'esborrany afirmi que "El sistema educatiu necessita nous valors en la cultura dels docents: assumir reptes, sortir de la zona de confort, manifestar una voluntat transformadora i experimental, afrontar l'error com a part del procés d'aprenentatge docent i com a possibilitat de millora (...)". No es pot dir que vivim dins una "zona de confort" perquè els docents som un dels col·lectius amb més estrès professional, com també és injust donar per suposat que no assumim reptes ni afrontam els errors, etc.
 • Vam reclamar un reforç de l'actualització tècnica i científica per a totes les especialitats, i no només per a l'àmbit de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.
 • La formació tècnica per a F.P. és inviable sense l'actualització de la dotació dels tallers, sovint obsoleta i insuficient.
 • Per al llenguatge inclusiu i no sexista, s'hauria de comptar amb l'assessorament de la UIB.
 • Els experts i ponents haurien de tenir experiència d'aula i no moure's exclusivament en el terreny de la teoria.
 • Dins les temàtiques de la formació específica per a equips directius, trobam a faltar la formació per motivar, cohesionar i donar suport als docents, individualment i com a col·lectiu.
 • La línia estratègica de Competències lingüístiques hauria d'incloure formació per consolidar i actualitzar els coneixements lingüístiques dels docents.
 • Vam reclamar una pàgina web on poder consultar com tramitar l'homologació i inscripció de la formació, atesa la gran quantitat de normativa que s'hi aplica.
 • Vam insistir en separar en dos el Servei de Normalització Lingüística i Formació, perquè s'ocupa de dues tasques molt diferents i cadascuna amb una gran càrrega de feina. UOB continua reclamant la recuperació del Servei d'ensenyament del català i l'Equip d'immersió lingüística.
 • La coordinació amb la UIB per a la millora de la formació inicial hauria d'incorporar la preparació per a afrontar la docència amb grups d'alumnes majoritàriament no catalanoparlants, i per millorar l'aptitud didàctica en general abans d'incorporar-se als centres.
D'aquest Pla quadriennal hi haurà una versió al BOIB i una altra més divulgativa que es difondrà als centres.