Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 8 d’abril de 2020

UOB exigeix a Educació que aturi la pressió a docents i famílies


Circular 175/2020
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix a la Conselleria d'Educació que ordeni el cessament immediat de la sobrecàrrega de feina telemàtica a docents i famílies. Inspectors i alguns directors, tal com ja vam denunciar en mesa sectorial el 27 de març, continuen pressionant perquè els centres encarreguin feines als alumnes, sense consultar els docents ni oferir una plataforma de treball operativa, amb el resultat que se li ha de dedicar més temps que en una jornada normal de treball. A tot plegat cal afegir que molts alumnes i famílies no poden seguir el ritme de feina perquè no tenen els mitjans o els coneixements informàtics necessaris, cosa que acaba afectant l'estat anímic de docents i famílies.

Dia 1 d’abril la president Francina Armengol va fer públic a través d’un tuit que s’havia reunit telemàticament amb el conseller d’Educació, Martí March, i un grup de directors, concretament de 16, seleccionat entre els afins al PSOE per tal que li diguessin el que ella volia sentir i evitar així que no li arribàs el malestar entre molts de docents i moltes famílies. Nosaltres ara farem arribar públicament a la presidenta Armengol el que ningú no li diu:

- S’ha actuat amb improvisació, amb despotisme il·lustrat i sense demanar l’opinió, una vegada més, als docents que som els qui coneixem la realitat quotidiana de les aules i estam en contacte directe amb l’alumnat i les famílies.

- En comptes de consensuar quatre instruccions, poques i clares, s’han enviat unes instruccions recarregades, elaborades per tecnòcrates de despatx fascinats per les noves tecnologies però que desconeixen la realitat de les aules; unes instruccions que s’han fet a partir de seguiments de programacions, pressió per acabar els currículums, estadístiques... però que s’obliden del factor humà i emocional, a banda que tampoc no deixen deixar clar sobre com avaluar, amb quins criteris i com acabarà el curs. Cal remarcar-ne també la incoherència ja que segons les instruccions de la pròpia Conselleria no es pot avançar matèria en uns cursos però en d’altres sí com 4t d'ESO, batxillerat i els graus mitjà i superior de FP només si l'equip educatiu ho considera oportú i es garanteix el seguiment de tots els alumnes.

- S’ha fet una política de cara a la galeria a base de proporcionar titulars als mitjans de comunicació però sense tenir en compte la infraestructura informàtica dels centres ni tampoc les eines de les famílies per accedir a l’educació telemàtica. Ni la gran majoria d’alumnes estan preparats per fer classes on line, ni estan preparats molts de professors, ni les circumstàncies d’estat d’alarma són les adequades i ni la majoria de famílies estan en condicions d’acompanyar els fills de la mateixa manera que també hi ha docents infectats pel Covid-19 i en aïllament.

- S’ha pressionat als docents perquè suplantassin la manca de mitjans a base de recórrer als ordinadors personals i, el que és més greu, als telèfons privats per contactar amb alumnes i famílies amb la qual cosa han trencat la privacitat i la llei de protecció de dades. Això, a més que molts docents hagin hagut d’afrontar la contractació de noves tarifes de transmissió de dades més potents, alguns han hagut de canviar fins i tot d’equips informàtics i el que ja són incomptables són les hores que han hagut de dedicar, no ja a la matèria en si, sinó a explicar a molts d’alumnes com rebre i enviar material per via telemàtica.

- Els màxims responsables de la Conselleria, Martí March i Antonio Morante, impulsats per l’obsessió de fer mèrits i de penjar-se medalles davant l’opinió pública, han volgut transmetre una imatge, tanmateix falsa, de normalitat i el que han aconseguit és acabar saturant les famílies amb una sobrecàrrega de deures, treballs, exàmens i activitats per fer a casa que va en contra del sentit comú més elemental.

- El nerviosisme de les famílies, ja saturades, estressades i desbordades per la pandèmia en sí, la incertesa laboral, econòmica i el confinament obligat dins les cases, en comptes de dirigir-se contra el conseller March, ha rebotat directament contra professors i tutors que es veuen impotents per contestar les insistents preguntes sobre com s’avaluarà, què passarà amb el curs, continuaran les classes, fins a quin punt comptarà la feina feina a casa, etc.

UOB exigeix a Educació que deixi en mans dels docents decidir la manera de minimitzar els efectes del confinament. Nosaltres som els qui estam en contacte amb els alumnes i les famílies i coneixem millor les seves necessitats i aptituds. Exigim també a inspectors i directors que no perdin de vista que ara del que es tracta és de superar la pandèmia i de refer la confiança i la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa. El segon trimestre ha acabat amb un estat de nerviosisme, d'estrès i un ritme de treball insostenible tant per a docents com a per a una gran majoria de famílies que veuen molt difícil gestionar la complexitat de la situació extrema que vivim. Reclamam que els màxims responsables de Conselleria facin una reconsideració sobre la situació actual, com afrontar el tercer trimestre i el final de curs, i que s’obrin a escoltar docents i pares, més enllà del petit grup escollit de 16 directors que els fa seguidisme amb la intenció de fer mèrits davant l’administració.