Retem comptes

Cerca en aquest blog

dissabte, 2 de maig de 2020

Martí March imposa més burocràcia inútil i provoca un nou desgavell organitzatiu

 

Circular 181/2020

Educació no escolta el clam dels docents contra la burocràcia inútil i afegeix més llenya al foc. La resolució del conseller d'Educació, Martí March, amb "les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació de l'alumnat de secundària i batxillerat", que es va difondre dijous, acaba amb el paràgraf següent:

"4. Informe individual
Complementant la documentació habitual que es genera a final de curs, l’equip docent haurà d’emetre un informe individual per valorar la tasca realitzada per cada alumne durant el confinament, en el qual s’inclouran les mancances que se’n derivin."


És a dir que no es conformen amb entaferrar-nos l'informe per justificar els suspesos, i ara també l'imposen per als aprovats! Però a quin món viuen el conseller March i els seus assessors? Saben que alguns de nosaltres hem d'avaluar 200 alumnes? Saben que arran del confinament i la feina telemàtica feim el doble d'hores que una jornada normal? Se'n recorden que ja ens han fet refer les programacions i enviar un document on hem d'especificar què no s'ha fet de cada assignatura?

Ja n'estam fins al capdamunt d'aquesta pressió, que fa absolutament impossible tenir un horari de feina assumible, raonable i legal. Aquesta instrucció no és només una nova manca de respecte a la nostra dignitat professional i de desconfiança cap a la nostra tasca; després de totes les protestes que hem fet arribar a la Conselleria, és un menyspreu personal i una demostració de manca de nivell humà. Des d'UOB feim extensiva la nostra crida a no col·laborar amb la burocràcia inútil a aquesta nova aberració que s'ha tret de la màniga el conseller March.

Per altra banda, segons veim al missatge tramès també el passat dijous als equips directius, Educació obeeix a toc de xiulet el "Plan para la transición hacia una nueva normalidad" del Govern espanyol, que a l'annex 2 estableix entre altres coses:

"Apertura de infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. Siempre con limitación de aforo.

Con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial) comenzarán con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos."

La nota enviada als directors ho diu així:

"La fase 2 s’iniciarà amb l’obertura d'infantil fins a 6 anys per a famílies que acreditin que els progenitors han de realitzar un treball presencial sense possibilitat de flexibilització. Sempre amb limitació d'aforament. Amb caràcter voluntari per als alumnes, els cursos terminals (4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n de FP de grau Mitjà i Superior i últim any d'Ensenyaments de règim especial). Es permet l'obertura dels centres d'educació especial, i l'assistència dels alumnes tindrà caràcter voluntari. La data prevista per a la fase 2 és el dia 25 de maig de 2020  (18 de maig a formentera)."

Però anem a veure:

- Com es limitarà l'aforament a Educació infantil? Si cal ocupar més aules per separar els grups, qui atendrà les criatures? Com s'evitarà el contacte físic o la proximitat?

- Com pretén la Conselleria que atenguem els alumnes als centres educatius i al mateix temps per via telemàtica? Volen que facem el bategot?

- Quin sentit té l'assistència voluntària, si ja s'ha decidit que la feina del tercer trimestre només pot servir per augmentar nota?

- Com se soluciona el greuge comparatiu que es pot produir entre els alumnes que farien feina de forma presencial i els que queden a casa, per exemple a l'hora d'avaluar?

I segur que poden sortir encara més dubtes i incògnites, com a conseqüència de la improvisació i les imposicions "ordeno y mando".

Pel que fa a la fase 1, que ha de començar l'11 de maig de 2020 (el dia 4 de maig a Formentera), i dins la qual els centres educatius han d'obrir "per a la seva desinfecció, condicionament i el treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar", UOB exigirà les màximes garanties sanitàries i els informes mèdics corresponents que ho avalin. Com ja hem anunciat, dijous 7 de maig hi ha convocades una mesa sectorial i la Comissió paritària de riscos laborals.

Continuarem informant.