Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 15 de maig de 2020

Mesa sobre represa terminis Interins i Comissions de ServeisAvui matí ha tingut lloc una Mesa Sectorial Extraordinària, via telemàtica, per tractar la represa d'alguns tràmits que varen quedar en suspens a partir de la declaració de l'estat d'alarma el proppassat dia 15 de març.

1. Resolució que deixa sense efecte la suspensió del termini per presentar les sol·licituds per formar part de la borsa d'INTERINS.

 • Les sol·licituds, en el nou termini establert, es faran completament mitjançant tràmit telemàtic.
 • Nou termini: des del 20 de maig al 4 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • El tràmit permetrà l'addició de documentació, que s'haurà d'afegir per blocs: titulacions acadèmiques, experiència docent, ampliació de funcions i formació permanent. Hores d'ara, el sistema només permet un únic document pdf per bloc, per la qual cosa (si no es pot esmenar aquesta circumstància d'aquí a obrir-se el tràmit) s'hauran de refondre en un únic document tots aquells que s'hagin de presentar a cada bloc.
 • Abans d'acabar el tràmit, i per raons de seguretat, s'enviarà al mòbil un codi que s'haurà d'inserir a l'espai a l'efecte per poder donar la sol·licitud per presentada i registrada.
 • Es farà una comprovació aleatòria de la documentació presentada. 
 • Tots aquells que haguessin fet el tràmit abans de suspendre's i tenien pendent presentar documentació, podran o bé recuperar el tràmit i incorporar-la, o bé començar el tràmit de bell nou.
 • Tots els tràmits completats prèviament a l'estat d'alarma són completament vàlids.
 • Recordam que, aquest curs, no és necessari fer el tràmit per tots aquells interins ja inclosos a la borsa 19-20 que no vulguin afegir mèrits, i/o modificar funcions o opcions. Ja estan integrats automàticament a la borsa 20-21.
 • Esborrany de la resolució, pendent de publicació al BOIB

2. Resolució que deixa sense efecte la suspensió del termini per presentar sol·licituds per COMISSIONS DE SERVEIS
 • Les sol·licituds, en el nou termini establert, es faran completament mitjançant tràmit telemàtic.
 • Nou termini de sol·licituds: des del 25 de maig a l'1 de juny de 2020, ambdós inclosos.
 • El tràmit permetrà l'addició de la documentació que justifiqui la sol·licitud de comissió per a cadascuna de les causes establertes en la convocatòria.
 • Atenent a què qui pot demanar comissió són els funcionaris de carrera, i tots ells tenen usuari i contrasenya GESTIB, no es demanarà cap codi de confirmació.
 • Esborrany de la resolució, pendent de publicació al BOIB
3. Altres qüestions tractades. Encara que, en tractar-se d'una convocatòria extraordinària, no hi havia a l'ordre del dia Torn obert de paraules, els diferents sindicats hem plantejat alguns dubtes i qüestions relacionades amb la temàtica de la mesa, a les quals ha donat resposta la direcció general de personal
 • Per part de Conselleria s'ha fet especial esment en què a partir de l’1 de juliol 2020, l’accés a qualsevol tràmit telemàtic no es podrà realitzar de manera anònima, només s’hi podrà accedir de manera autenticada, això és, utilitzant un dels sistemes que permeten comprovar la identitat de qui realitza aquest tràmit i que són: certificat digital o DNI electrònic, usuari/contrasenya GESTIB, o @Clave.
 • La resta de tràmits que romanen suspesos s'aniran habilitant de manera telemàtica properament: fons social, oposicions, sol·licitud de triennis...
 • En haver-se reprès i tancat el termini per apuntar-se a oposicions (resten 2 dies) es reintegrarà la taxa a aquells opositors que no vulguin mantenir la inscripció per al curs que ve.
 • S'està treballant per a què les llistes d'admesos d'interins, adjudicacions i la resta de processos que se'n deriven tenguin un calendari aproximat al del curs passat.
 • Quan als tràmits de substitucions setmanals, i tenint en compte el baix número de substitucions previstes, la direcció general s'està plantejant que el d'aquest cap de setmana (15-18 maig) sigui el darrer tràmit telemàtic i, si es produeixen noves necessitats de substitució, adjudicar-les per via extraordinària.
 • Es traslladarà a la direcció general de Planificació i Centres la demanda que la sol·licitud per a la reducció per a docents majors de 55 anys es pugui fer, també, via telemàtica.