Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 7 de maig de 2020

Paritària de riscos laborals: oposició unànime a tornar el 25 de maigAvui dijous a les 13h ha tingut lloc la Comissió Paritària de Riscos Laborals de Personal Docent, que s'ha fet conjuntament amb la de personal no docent. L'oposició dels representants sindicals a tornar als centres el 25 de maig ha estat unànime.

UOB ha tornat a senyalar que el protocol de desescalada és inaplicable i no se sosté, tal com ja hem exposat a la mesa sectorial que ha tingut lloc hores abans, i hem exigit les màximes garanties sanitàries per al retorn als centres el proper curs.

A la nostra pregunta de si està previst fer tests PCR generalitzats a docents i alumnes, i no només als que presenten símptomes, atès que l'activitat escolar implica proximitat i contacte, el Servei de Prevenció ha contestat que han fet una consulta al respecte a la Direcció General de Salut Pública i estan pendents de resposta.

Pel que fa al Procediment per a la incorporació del personal docent especialment sensible, ens han contestat que es garanteix la confidencialitat de les dades personals que es facin arribar al Servei de Prevenció. La informació es remet al metge, adjuntant els criteris de risc i la proposta de baixa laboral o d'adaptació del lloc de treball. L'adaptació del lloc de treball prevista en general és el teletreball i la decisió final la pren el metge. El Servei de Prevenció ha dit que està desbordat per la quantitat de consultes que reben, prova evident que se l'ha de dotar amb més personal.

Els representants del personal no docent han reclamat formació per a les condicions actuals, un augment de personal de neteja, desinfecció inicial a càrrec d'empreses especialitzades en tots els casos, i no només quan s'hagi detectat un cas de coronavirus, i avaluació de riscos individualitzada centre a centre.

S'ha acordat que es facin arribar les esmenes al protocol per correu electrònic.