Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 26 de maig de 2020

UOB exigeix hores de reducció suficients per als interins majors de 55 anys Tot i que Planificació ens va contestar que afegeix un "nombre d'hores proporcionals" a les quotes dels centres per a les reduccions horàries dels interins majors de 55 anys, ens arriben protestes perquè les hores assignades no són suficients. Planificació denega les peticions de reducció individuals, al·legant que encara no se sap a quin centre aniran el proper curs. Però es pràcticament segur que els interins que les sol·liciten continuaran al mateix centre, per la qual cosa hem reclamat a Planificació que el "nombre d'hores proporcionals" que assigna dins la quota sigui sempre com a mínim equivalent a les peticions individuals que els arriben de cada centre.

Vos tindrem informats.