Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 21 de maig de 2020

UOB ofereix un model de reclamació per a les despeses del teletreballCircular 187/2020

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ofereix aquest MODEL DE RECLAMACIÓ per reclamar les despeses originades pel teletreball que duim a terme durant el confinament per la COVID-19.

Els conceptes que preveu el model són els següents:
  • Per adquisició d’un ordinador, si s'ha donat el cas que el centre no vos n’ha pogut cedir cap. L'ordinador adquirit passarà a ser propietat de la Conselleria.
  • Per ampliació de la connexió a internet durant els mesos que ha estat necessària. Cal detallar-ne el motiu.
  • Per adquisició d'un programa informàtic. Cal detallar-ne el motiu i el programa passarà a ser propietat de la Conselleria.
  • Per augment de l’ús del telèfon particular a causa de les tasques docents. Cal adjuntar com a prova les factures d’abril i maig de 2020 i les corresponents als sis mesos anteriors.
El model de reclamació inclou els fonaments jurídics en què es basa.