Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 12 de maig de 2020

UOB recorda al govern espanyol, al conseller Martí March i als dirigents de FAPA Mallorca que la conciliació laboral i familiar dels treballadors no és competència de l'escola sinó de les empreses i de l'administració

Circular 184/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Si hi ha un fet que ja és de ple domini públic a hores d’ara entre els docents de les Illes Balears és que el conseller d’Educació, Martí March, no consulta ni escolta els professionals de l’ensenyament ja siguin els sindicats o les associacions professionals. Durant la legislatura passada (2015-2019) va quedar en evidència que les dues crosses sobre les quals es fonamentava l’acció de l’equip del Conseller March (Antonio Morante, Jaume March, Jaume Ribas...) eren, per una banda, els pares a través dels dirigents de FAPA, i per l’altra, els directors a través de les associacions representades per ADESMA i ADIPMA. La imposició del marcatge laboral a principi del curs 2019-2020, per exemple, en cap moment va ser consultada als representants dels treballadors i va ser una iniciativa dels directors que Martí March va fer seva.

Arran de la pandèmia del Covid-19 i a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma (15 de març de 2020) el menyspreu cap als sindicats i associacions dels docents encara s’ha accentuat més. Com a botó de mostra tenim el fet que l’esborrany de les instruccions sobre l’avaluació a final de curs 2019-20 va arribar als sindicats per correu electrònic a les 08.58 h de dia 16 d’abril, el mateix dia de la Mesa Sectorial que començava a les 10.30 h, quan alguns mitjans de comunicació ja n’havien avançat el contingut dos dies abans. Ens referim concretament a Diario de Mallorca de dia 14 que va publicar una notícia amb el següent titular i subtitular: "Educación plantea que lo trabajado en casa sirva solo para subir nota. La Conselleria ha distribuido un borrador con instrucciones a algunos directores de ESO". Durant cinc anys, el conseller March ha atorgat a les associacions d’ADESMA i ADIPMA informació i un tracte privilegiat en perjudici de sindicats i associacions de docents, ara ja n’hi això. Com va denunciar en un comunicat de premsa l’Associació de Professors d’Eivissa (APDE) l’endemà 17 d’abril:
  • Al llarg d'aquesta darrera setmana hem conegut per diferents filtracions que el procés de redacció d'aquestes instruccions ha estat realitzat d'una forma que no ajuda a la necessària confiança mútua i col·laboració entre l'administració i els docents. Hem pogut comprovar com la Conselleria d'Educació ha optat per enviar l'esborrany d'aquestes instruccions a determinats director/es de centres a títol individual. En cap moment la Conselleria d'Educació ha cercat la participació de la Comunitat Educativa d'una forma representativa i tenint en compte les principals entitats on estan representades les veus de docents i direccions de centres (associacions de directors de primària, associacions de directors de secundària, associacions de docents... Tampoc ho ha fet amb els sindicats d'educació. Desconeixem quin criteri ha seguit la Conselleria per elegir aquestes persones.
  • A més, la Conselleria ha advertit a aquests directors/es que aquest document era totalment confidencial i que en el cas què pertanyessin a alguna entitat educativa, no podien fer partícips els seus membres, i que havien de realitzar les aportacions de manera individual.

Dia 18 d’abril Joan Amorós, president d’APDE, en un article publicat www.noudiari.es, després de definir les actuacions dels caps de la Conselleria d’Educació amb els adjectius "traïció, o hipocresia (o ambdues). També la mentida", va afegir que l’esborrany de les instruccions per avaluar a final de curs havia estat enviat a títol personal i d’una manera confidencial, a més d’alguns directors, també a "persones relacionades amb l’àmbit de les famílies". És a dir, a alguns pares de la cúpula de FAPA. L’entesa de March, Morante, Serra... amb els dirigents de FAPA és tan evident que just acabada la Mesa Sectorial de dia 16, la Mesa que el conseller va abandonar molt abans d’acabar per atendre els mitjans de comunicació, FAPA va fer públic un comunicat de premsa que, sota el títol "Les instruccions de final de curs a les Illes Balears: posicionament de Fapa Mallorca", començava dient: "FAPA Mallorca vol expressar el seu acord amb la majoria de mesures exposades per la Conselleria d’Educació en relació al final de curs a la nostra comunitat autònoma".

Van consultar els dirigents de FAPA Mallorca les associacions de pares i mares a les quals representen? És evident que no. Hem arribat en un punt que els caps de la Conselleria d’Educació ja només consulten de manera confidencial i a títol personal un grup reduït de pares i de directors escollits, no se sap ben bé amb quin criteri si bé no s’ha de descartar que es tengui en compte la militància de partit.

Després de l’enrenou que va provocar la Mesa Sectorial de dia 16 d’abril, que tractava de les instruccions per avaluar a final de curs, la Mesa Sectorial d’Extraordinària de dia 7 de maig, que tractava com afrontar el procés de Desescalada, tampoc no ha estat exempta de controvèrsia. Aquesta vegada, la Conselleria sí que va enviar dia 4 de maig amb prou antelació la documentació als sindicats, associacions de docents, FAPA... per poder estudiar-la. Un cop analitzada, la resposta fou clara i contundent. Els titulars dels mitjans de comunicació són ben explícits: DM 07.05.2020: "Oposición frontal de docentes, directores y concertada a la vuelta a clase". Aquesta vegada la controvèrsia va venir quan el conseller March va afirmar "no ser competente para decidir la vuelta a los centros" (Diario de Ibiza 08.05.2020), que es limitava a prendre nota de l’opinió de la majoria de la comunitat educativa de Balears i que la traslladaria a Madrid. També FAPA Mallorca no es va escapar de la polèmica ja que va tornar a quedar en evidència que els dirigents de la cúpula pren decisions al marge dels seus representats. De tots els membres de la comunicat, els dirigents de FAPA van ésser els únics que es van manifestar a favor no ja que els alumnes d’Infantil tornin als centres a partir de dia 25 de maig sinó també els de Primaria: "Esta propuesta de FAPA ha sido cuestionada por varios directores de colegios de Infantil y Primaria ya que, según indicaron ayer a este diario, hicieron una ronda con las asociaciones de padres de alumnos de sus centros y sus representantes les aseguraron no haber sido consultados. Algunos dijeron no querer volver a clase este curso". (DM 07.05.2020).

La intenció del govern espanyol que els nins i nines de fins a sis anys tornin als centres a partir a de dia 25 de maig va semblar insuficient als dirigents de FAPA Mallorca i en un comunicat de dia 6 de maig van reclamar ampliar la mesura als alumnes de Primària i ho van argumentar apel·lant a aconseguir una millor conciliació de la vida laboral i familiar, donant per fet que correspon a l’escola i als docents aquesta responsabilitat i, a més, igualment donant per fet que els docents ni som treballadors, ni tenim fills, ni tampoc tenim aquesta necessitat. Tenen tota la raó quan els dirigents de FAPA afirmen: "la nostra Federació demana sentit comú i exigeix mesures conciliadores reals i plurals per a tots aquells treballadors i treballadores que així ho necessitin. Parlam de mesures que duim reclamant de manera històrica i que si ja s’haguessin implantat i estès ara no ens trobaríem en aquesta situació". En el que s’equivoquen és que aquestes exigències allà on s’han de reclamar no és a l’escola ni a costa dels docents, igualment treballadors, sinó a l’empresa, en la negociació col·lectiva dels convenis laborals, com així estableix l’Estatut dels Treballadors a l’Article 40.8:

"El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquélla.

A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos de organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la mejora de la productividad en las empresas."

Poden estar segurs a FAPA Mallorca que, com a obrers que som, ens tendran al seu costat a l’hora de lluitar per exigir al govern espanyol i a les empreses fer efectiu el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Palma, 12 de maig de 2020

Última hora:

DM, 2020.5.13: