Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 1 de juny de 2020

Mesa Comissions de serveis a l'IEDIBAvui matí, per mitjans telemàtics, s'ha celebrat una mesa sectorial per tractar l'esborrany sobre la convocatòria i pròrroga de les comissions de serveis a l'Institut d'Ensenyament a Distància. Aquesta mesa ha comptat amb la presència del director general de Planificació i Centres i de la directora general de Personal, entre altres membres de l'administració educativa.

Per una banda, es prorrogaran per al curs 2020-21 totes les comissions de serveis que acabaven el present curs, i que havien estat cobertes mitjançant el procediment convocat a l'efecte.
Per altra part, hi haurà convocatòria per a aquelles places que no foren cobertes amb comissions de serveis, per manca de candidats, i que es varen cobrir en el procés d'adjudicacions.

Des d'UOB hem defensat:

  • Que s'eliminin els requisits que exigeixen una destinació definitiva almenys d'un curs i almenys 3 anys com a funcionari, i que pugui optar a les places qualsevol funcionari, independentment de la seva antiguitat. O, en tot cas, que aquesta antiguitat només sigui un element que doni prioritat en la concessió de la comissió

  • Que la formació específica a la qual es compromet qui obtingui la comissió de serveis a l'IEDIB es configuri com a formació a l'abast de qualsevol docent i s'ofereixi com a oferta continuada a través dels CEPS, de manera que pugui fer-la qualsevol docent, tant si té previst com no demanar aquests comissions.
El sr. Morante s'ha compromès a remetre als sindicats un segon esborrany, recollint algunes de les propostes fetes pels sindicats, abans de la publicació de la convocatòria en el BOIB.