Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 17 de juliol de 2020

Reclamem les reduccions de majors 55 anys!Pel que ens arriba, alguns equips directius diuen que les hores de reducció de majors de 55 anys es poden suprimir i fins i tot ho posen al pla de contingència. No ho poden fer, perquè la resolució de mesures de prevenció diu que:

- a l'escenari A s'han d'aplicar els criteris de quota del curs 19-20, que inclou les reduccions de majors de 55 anys.

- a l'escenari B (semipresencial) es podrà "Reassignar totes les hores lectives que no són d'atenció directa a l'alumnat que el centre consideri per tal de poder dur a terme la nova planificació", però no diu res de suprimir hores de reducció.

Per tant, els majors de 55 anys poden presentar les sol·licituds de reducció horària i Planificació no les pot denegar basant-se en la resolució de mesures de prevenció.