Bústia Covid-19

divendres, 17 de juliol de 2020

Reclamem les reduccions de majors 55 anys!Pel que ens arriba, alguns equips directius diuen que les hores de reducció de majors de 55 anys es poden suprimir i fins i tot ho posen al pla de contingència. No ho poden fer, perquè la resolució de mesures de prevenció diu que:

- a l'escenari A s'han d'aplicar els criteris de quota del curs 19-20, que inclou les reduccions de majors de 55 anys.

- a l'escenari B (semipresencial) es podrà "Reassignar totes les hores lectives que no són d'atenció directa a l'alumnat que el centre consideri per tal de poder dur a terme la nova planificació", però no diu res de suprimir hores de reducció.

Per tant, els majors de 55 anys poden presentar les sol·licituds de reducció horària i Planificació no les pot denegar basant-se en la resolució de mesures de prevenció.