Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 9 de setembre de 2020

Atenció vulnerables! Informam sobre la reunió de la paritària de riscos laborals


Conclusions de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de Personal docent, que s'ha reunit avui a les 13 h:

 • Gestants: Si us adjudiquen plaça, heu de comunicar la vostra situació per correu electrònic a Provisió educativa (provisio@dgpdocen.caib.es) o al Servei de prevenció (prevencio@dgpdocen.caib.es). La conselleria s'encarrega de gestionar la presa de possessió. També ho podeu fer per telèfon però és més còmode i segur per correu electrònic.
 • Reavaluacions: El resultat de les reavaluacions només pot ser la recomanació per a una baixa laboral, que estén el metge de capçalera o inspecció mèdica, o bé la reincorporació al centre. Es descarta el teletreball perquè només estava previst per al confinament.
 • Qüestionari COVID-19: S'ha de llegir però no enviar. Si alguna de les respostes fos SÍ, s'ha de trucar al Servei de prevenció.
 • Quarantena: Hem tornat a reclamar que els docents en quarantena puguin fer presa de possessió amb ajornament d'incorporació. En la situació actual, no es cobra si s'adjudica la plaça en aquesta situació. Si la quarantena té lloc durant l'exercici de les funcions docents, es tramita baixa laboral.
 • Passats els 10 dies de quarantena per PCR positiva, abans de la incorporació, el Servei de Prevenció proposarà la realització d’una prova serològica als afectats.
 • Proves serològiques a persones vulnerables: Es van començar a fer a Palma, unes 350, durant el cap de setmana passat per evitar aglomeracions amb altres pacients. Demà el Servei de Prevenció començarà a fer unes 150 extraccions com a entitat col·laboradora. Les 800 restants la fa la concessionària Previs (Menorca, Eivissa, Manacor, Inca, etc).
 • UOB ha tornat a reclamar proves massives per a la comunitat educativa per disposar d'un primer filtre abans de començar el curs, ara ja seria a principi de curs.
 • En cas de positius a proves serològiques: El Servei de Salut es posarà en contacte amb el docent.
 • Vulnerables: Si encara no ho han fet, han de tramitar la sol·licitud de valoració de la vulnerabilitat al Servei de Prevenció.
 • Mesures de prevenció per a vulnerables als centres educatius: Dilluns passat el Servei de Prevenció va remetre per Gestib als equips directius les mesures a complir. Els equips directius han de tenir la informació de qui són els docents vulnerables del seu centre.
 • Mascaretes: Els centres les han de proporcionar als docents. Ahir ja les havien de tenir. Si vos trobau que el director vos la fa comprar, comunicau-nos-ho a UOB. 
 • Mascaretes a educació infantil: La Conselleria no té FFP2 per distribuir a les mestres d'educació infantil, tal com reclama UOB. 
 • Mascaretes per a alumnes: Si hi ha alumnes que no poden comprar-ne per dificultats econòmiques, el centre ho ha de comunicar a Conselleria. Planificació té un fons per a aquests casos.
 • Formació coordinadors COVID19: S'està organitzant i en uns quinze dies procuraran activar-ho.
 • Contacte estret i grup estable: Si hi ha un positiu en un grup d'alumnes estable es considerarà que tot el grup ha estat en contacte estret, fins i tot si duen mascareta.

NOTA: Aquesta informació s'ha recollit de les intervencions verbals dels representants de la Conselleria. No s'ha proporcionat documentació escrita.

RECORDAU QUE TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ UNA 

BÚSTIA D'INCIDÈNCIES COVID-19