Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 2 d’octubre de 2020

UOB Ensenyament s'incorpora al Consell Escolar Municipal de Palma
Dimecres, 30 de setembre es va reunir el Ple del Consell Escolar Municipal de Palma de manera telemàtica, presidit pel Regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió. També hi participaren representants de diverses àrees de l'Administració Municipal: Educació i Política Lingüística, Esports, Cultura i Benestar Social, Infraestructures i Accessibilitat.

La reunió va ser la segona d'aquest mandat i va tenir un caire sobretot informatiu.

Presa de possessió
 
Es comunicà la presa de possessió de nous membres. AQUÍ en trobareu la referència. La representació d'UOB Ensenyament prenia possessió i, per tant, s'estrenava en aquesta sessió.
 
Actuacions des de l'inici de la pandèmia
 
Els diferents responsables municipals donaren dades sobre aquestes actuacions en: escoletes municipals, beques menjador, bo escolar, escoles d'estiu, neteja etc. Alguns dels programes s'ha hagut d'adaptar, com el de l'Escola de Música i d'altres s'han hagut de suspendre com la Mostra de Teatre Escolar.

Des d'UOB Ensenyament demanàrem

  • Quins espais havia cedit l'Ajuntament de Palma als centres educatius, per poder respondre a les seves demandes davant la la crisi sanitària de la COVID-19
  • Si amb aquestes cessions s'havia donat resposta a totes les necessitats plantejades
  • Des de quina administració s'havien centralitzat les peticions

Des de l'Àrea Delegada d'Educació i Política Lingüística, s'assegurà que s'havien pogut resoldre gairebé la totalitat de les 45 demandes d'espais, que foren canalitzades per la Consellera d'Educació Universitat i Recerca.

Si ho voleu, ens podeu fer arribar les mancances d'espai del vostre centre adreçant-vos a la BÚSTIA INCIDÈNCIES COVID-19 o enviant-nos un correu a ensenyament@uob.cat.

Convocatòria de subvencions per a activitats i extraescolars per al curs 20-21
 
Aquesta convocatòria es preveu que es publiqui al BOIB en els dies vinents i ha de tenir tenir una despesa de 66.000 € (la mateixa del curs passat).