Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 11 de novembre de 2020

Resum Mesa sectorial Covid19 10/11/2020

 Com ja sabeu, ahir es va dur a terme la Mesa Sectorial Extraordinària telemàtica amb la presència de la Dir. Gral. de Personal Docent, el Dir. Gral. de Planificació i Centres, la cap de departament Antònia Serra i els representants sindicals, amb un únic punt a l’ordre del dia: l’aprovació de la Resolució conjunta del Conseller d’Educació i de la Consellera de Salut per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la crisi sanitària. 

En aquesta Resolució es parla d’aspectes com la ventilació, les mesures d’higiene respiratòria, el consentiment informat per al test PCR i el protocol per a les pràctiques d’activitat física. 

Antoni Morante va informar que la Conselleria d’Educació ha dotat d’una partida de cent euros per aula i dos espais habilitats a cada centre perquè es comprin uns mesuradors de CO2. En cas que sigui necessari també s’hauran de comprar purificadors d’aire amb filtres d’alta eficàcia HEPA de qualificació igual o superior a H13. 

Així mateix, va recordar que tant al personal vulnerable com als mestres d’Educació Infantil se’ls han de proporcionar mascaretes FFP2. A finals de mes d’octubre Conselleria va fer una aportació econòmica a tots els centres perquè facin la compra d’aquestes. Si qualque centre considera insuficient l’aportació, que ens ho faci saber. 

Antònia Serra va aclarir que la ventilació de les aules s’haurà de fer durant quinze minuts i no cinc, com s’havia fet fins ara. 

Per altre part, l’annex 2 de dita resolució, fa referència a les activitats físiques, atenent a la petició de UOB feta a Conselleria el passat setembre a partir de la demanda i les aportacions d’un grup de professors d’Educació Física demanant instruccions clares a l’hora d’aplicar els protocols en aquesta àrea. 

Unió Obrera Balear ha fet incís en el per què es fan tan poques PCR i ens han dit que, la realització d’aquestes, depèn directament dels tècnics de salut. UOB considera que la gran insuficiència de proves PCR fa que sigui impossible detectar els contagis entre asimptomàtics. 

Hem expressat també la inseguretat que provoca en els docents, la resposta de l’EDUCOVID quan s’han de notificar els contactes estrets, per la pressió que han rebut en alguns casos. S’ha insistit en la necessitat d’unificar criteris d’actuació COVID i l’actuació davant els contactes estrets. Han recordat la importància que té la protecció de dades a l’hora de comunicar possibles contagis i el maneig correcte de totes les informacions rebudes. Des de Planificació s’han compromès a mantenir una coordinació més estreta amb l’EDUCOVID i fer complir els criteris unificats que estan establerts. 

En el torn de paraula, Unió Obrera Balear ha comunicat els dubtes que genera entre els mestres el fet que les àrees d’Educació Física i Música les facin el tutors, pel que fa a la responsabilitat en les programacions i l’avaluació, i ha plantejat la necessitat de regular aquesta situació. 

Vos recomanem així com esmenta la Resolució que vegeu la “Guía para ventilación en aulas” del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC”, de la qual UOB ha reclamat la seva difusió en català.