Bústia Covid-19

divendres, 18 de juny de 2021

El CEIB perd una oportunitat única

Des que el passat mes d'abril es va anunciar al Ple del CEIB l'inici del protocol d'elecció de les personalitats de reconegut prestigi UOB va decidir participar-hi. No haguérem de pensar molt per trobar la persona idònia, Bernat Joan i Marí, professor, escriptor i polític eivissenc.

Ben aviat li vàrem comunicar i agraït ens va dir que podíem comptar amb ell. Començàrem a tramitar la documentació necessària i presentàrem la nostra candidatura.

Per què Bernat Joan i Marí? Per què les seves qualitats professionals i personals suposarien una valuosa i indiscutible aportació al CEIB.

Tal com indicava el procés d'elecció, a la sessió del Ple del CEIB del passat dimecres, dia 16, s'havia de fer la presentació de les candidatures -podeu veure aquí la nostra presentació-, però per sorpresa nostra es va passar a la votació sense presentar cap candidat. Es va reconèixer haver eludit aquesta passa, argumentant que amb la documentació tramesa per correu tothom estava informat: Estan ben presentats tots quatre.

Les candidatures presentades eren:
 • Sr. Bartomeu Cañellas Roca (CDLIB) 
 • Sr. Bernat Joan i Marí (UOB)
 • Sr. Bernat Josep Alemany Ramis (ECIB)  
 • Sr. Jose Ignacio Monge Ganuzas (COAPA)
En paraules del president del CEIB, Pere Carrió, tots quatre eren gran candidats, i no en tenim cap dubte. Només una cosa a dir, un d'ells ja havia estat al CEIB com a personalitat de prestigi reconegut fins fa dos anys, si no ho recordam malament i això sí que pot ser s'hagués pogut tenir en compte.

Les persones elegides per majoria varen ser Bernat Alemany Ramis i José Ignacio Monge Gamuzas als quals des d'aquí volem donar l'enhorabona.

Queda palès que les entitats representats de les associacions de "pares" i de l'escola catòlica tenen molt de pes al Ple del Consell Escolar de les Illes Balears.

El CEIB ha passat de llis -tal com deiem a la presentació- davant un actiu com Bernat Joan que, de ben segur, hagués incidit en l'objectiu imprescindible de refermar els llaços entre illes i augmentar la força de la comunitat educativa en la tasca de defensar, millorar i bastir el nostre sistema educatiu.

Volem aprofitar per donar les gràcies a les persones que varen votar el nostre candidat per la seva confiança i per descomptat, a Bernat Joan i Marí, no només per haver acceptat, sinó per tot el que ha aportat al món educatiu i cultural al llarg de la seva trajectòria.

Molt agraïts, Bernat Joan i Marí.

UOB Ensenyament


dilluns, 14 de juny de 2021

Ràtios i Quotes: no es veu la llum al final del túnel


 Circular 234/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Avui dematí s'ha celebrat una Mesa Sectorial de caràcter extraordinari on se'ns ha presentat l'esborrany dels nous Criteris per a la confecció d'unitats i quota de professorat als centres docents públics amb la participació del director general de Planificació i Centres (Antoni Morante), la cap del servei de Planificació Educativa (Antònia Serra), la directora general de Personal Docent (Rafaela Sánchez), el cap del departament de Personal Docent (Manel Gacías) i el cap del servei de Secundària (Albert Flores). Podeu veure l'esborrany AQUÍ.

Abans d'entrar en el tractament de l'esborrany dels criteris que ens havien fet arribar, des d'UOB Ensenyament hem volgut fer explícit el cansament acumulat dels companys i companyes que d'ençà que va esclatar la pandèmia han vist com la seva jornada laboral s'incrementava de manera exponencial per mor de la suma de: tasca docent presencial, tasques de coordinació, preparació de material en línia o seguiment a distància així com l'assumpció de la tasca de tutors per part de les companyes especialistes de primària. Per això li hem recordat al Sr. Antoni Morante que el professorat està cansat de copets a l'esquena, de cartes via Gestib o de bones paraules davant els mitjans de comunicació o al Parlament. Les premisses per fer avançar el sistema educatiu i al mateix temps poder garantir unes bones condicions laborals són ben evidents: reducció de ràtios i reducció de càrrega lectiva.

Idò bé, de reducció de càrrega lectiva, res de res i de reducció de ràtios, només a Educació Primària i si la disponibilitat d'espais en el centre ho permet. I tot això tenint en compte que el document està pensat perquè tengui vigència durant uns anys, no afecta només al proper curs.

Concretament, aquesta novetat que afecta als grups de Primària estableix que la ràtio màxima serà de 25 alumnes (com fins ara) però es veurà desdoblada en dos grups si es superen aquests 25 alumnes (fins ara es desdoblava en superar els 27 alumnes). No obstant això, aquesta mesura queda supeditada a la disponibilitat d'espais per ubicar els grups desdoblats. Pel que fa a altres ensenyaments les ràtios i els desdoblaments queden com fins ara. Això sumat a la reducció de la distància de seguretat de 1'5 a 1'2m i la tornada a la presencialitat ens farà tornar a situacions molt semblants a les viscudes abans de la pandèmia. Pel que fa a Secundària la ràtio màxima serà de 30 alumnes tot i que només es desdoblarà en superar els 32 alumnes. A Batxillerat la ràtio màxima estarà establerta en 35 alumnes i es desdoblarà el grup en superar els 38 alumnes i fins a 20 alumnes es considerarà només com a mig grup. 

Pel que fa a les ràtios màximes, des d'UOB hem defensat:

 • 18 alumnes al segon cicle d'Infantil.
 • 23 alumnes a Primària.
 • 25 alumnes a Secundària.
 • 30 alumnes a Batxillerat.
 • Adaptades a cada cicle formatiu a Formació Professional.
A banda d'aquestes ràtios màximes hem demanat  explicitar que els desdoblaments s'apliquin quan es superin aquestes xifres. Per no recórrer a subterfugis i voler confondre amb les xifres.

Davant la defensa feta per UOB Ensenyament, el Sr. Antoni Morante ha reconegut el que és evident a ulls de tothom: no hi ha espais físics per allotjar els grups que permetrien aquesta baixada de ràtios. Una vegada més ens trobam amb el pecat original que envolta el sistema educatiu de les Illes Balears: una manca de finançament que condueix a una manca d'infraestructures davant una població escolar que curs rere curs no deixa de créixer per mor d'un saldo migratori positiu (ja sigui per l'arribada de gent procedent d'altres zones de l'Estat espanyol o d'altres països).

Quant a les peticions en qüestions de quota de professorat, des d'UOB Ensenyament hem seguit defensant:

 • 23 períodes lectius per als mestres de Primària.
 • 18 períodes lectius per al professorat de Secundària. 

El director general de Planificació i Centres ens ha confirmat que el càlcul de la quota del professorat a Secundària es farà a partir de les 19 hores lectives.

Dins l'apartat de condicions que afecten a la quota de docents, UOB Ensenyament ha estat l'únic sindicat que ha exigit garanties pel que fa al compliment real de la reducció d'una hora complementària per aquell professorat tant de Primària com de Secundària imparteixi docència a més de 180 alumnes. Des de Conselleria ens han dit que així ho farien constar en el redactat final del text i per tant el professorat que es trobi en aquesta condició pugui tenir aquesta reducció ja sigui a l'inici o al final de la jornada.

Altra petició destacada ha estat l'exigència de poder garantir que no només els funcionaris de carrera si no també els interins puguin gaudir del dret a la reducció per majors de 55 anys, que no queda en absolut garantit en el redactat del document.

Així mateix, UOB Ensenyament ha volgut treure a la llum una retallada encoberta que havia passat per alt a la resta de forces sindicals. Es tracta de la reducció d'hores de coordinació per als programes Erasmus + adreçats als estudiants dels cicles de Formació Professional. D'aquesta manera, els centres hauran de treure hores de la bossa d'hores de coordinació general del centre per poder assignar-les a la coordinació d'aquests programes en detriment d'altres coordinacions quan fins ara estaven garantides (tot i que de manera insuficient) en els criteris de confecció d'unitats i quota de professorat.

Per tot això hem votat en contra d'aquests criteris que no fan res més que perpetuar en bona mesura el que ja teníem a la major part dels centres educatius de les Illes Balears. Per UOB Ensenyament ràtios i quota són dues línies vermelles davant les quals no cedirem ni un pam fins aconseguir el que els companys i companyes consideren que és millor per al desenvolupament de la tasca docent i en conseqüència per a la qualitat del sistema públic d'ensenyament.

Palma, a 14 de juny de 2021

divendres, 11 de juny de 2021

UOB Ensenyament segueix lluitant per la millora i transparència en els processos d'adjudicacions i de tutorització de persones interines


Avui, divendres 11 de juny, s'ha celebrat la Mesa Sectorial d'Educació per tractar:

 • El procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari.
 • L’establiment del procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2021-2022.

Pel que fa a les adjudicacions, un dels canvis més notoris és que totes aquelles persones interines que facin la tria, a banda d'establir un ordre de preferència com sempre s'ha fet, les places es podran ordenar segons dos nous criteris: places d'adjudicació preferents i places d'adjudicació no preferents. D'aquesta manera a l'hora de fer l'adjudicació Conselleria tindrà present les places que cada interí hagi establert com a preferents i en segon lloc (en cas que no n'hagi obtingut cap de les places preferents) les que hagi establert com a no preferents. Així i tot, en el procés d’adjudicacions d'agost, totes les persones interines han de triar TOTES les places per ordre de preferència com ja hem esmentat.

Des d’UOB Ensenyament hem demanat:

 • Avançar uns dies aquests terminis, en previsió dels habituals problemes informàtics.
 • Que les comissions de serveis sol·licitades per motius personals s'adjudiquin en primer lloc respecte de la resta de comissions.

El procediment d’adjudicació de les places es desenvolupa en quatre fases ordenades de la següent manera:

 • Primera fase, les places reservades per aspirants amb discapacitat sobre les quals s’hagi exercit el dret d’adjudicació prioritària.
 • Segona fase, el conjunt de les places classificades com a preferents per a l’adjudicació corresponents a les places de la primera fase que no s’han adjudicat i a les places no reservades per a aspirants amb discapacitat.
 • Tercera fase, el conjunt de les places classificades com a no preferents per a l’adjudicació corresponents a les places de la segona fase que no s’han adjudicat i a la resta de places.
 • Quarta fase, les places de la tercera fase que no s’han adjudicat.

D'acord amb l’esborrany de la resolució, els terminis de presentació de sol·licituds seran els següents:

 • Pels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari: des del 6 de juliol a les 00.01 hores fins al 7 de juliol a les 23.59 hores.
 • Pels funcionaris docents en pràctiques: des del 26 de juliol a les 12.01 hores fins al 28 de juliol a les 11.59 hores.
 • Pels aspirants a funcionaris interins i interins docents exclosos pel català: des del 29 de juliol a les 14.01 hores fins al 2 d’agost a les 11.59 hores.

Tot i que des d’UOB Ensenyament celebram aquestes dues modificacions, ja que suposen una millora respecte del procés del curs anterior, hem votat en contra de l'aprovació de la resolució a causa del fet que cap de les esmenes fetes per la nostra part s'ha tingut en consideració.

Quant al procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2021-2022, des d'UOB Ensenyament hem fet les següents aportacions:

 • Hem demanat que aquells aspirants que han superat la fase d'oposició i no han superat el procediment selectiu per als cossos docents siguin també tutoritzats.
 • Hem esmentat substituir «30 dies consecutius» i «en el mateix centre» per «30 dies acumulables en períodes mínims de 15 dies» i pugui ser «en un o més centres públics».

En la ronda de votació ens hem abstingut.

Com sempre, seguirem treballant sense descans vers la transparència i millora dels processos d'adjudicacions i tutorització de persones interines.

divendres, 4 de juny de 2021

UOB Ensenyament es reuneix amb Francina Armengol i Martí March per tractar la LEIB


Circular 233/2021


Ahir dijous 3 de maig, UOB Ensenyament va assistir a una reunió amb la presidenta del Govern, el conseller d'Educació i Formació Professional i la resta de forces sindicals amb representació a la Junta de Personal Docent No Universitari per tractar la imminent aprovació de l'Avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears (LEIB) en la versió 5 del seu redactat. L'agenda que maneja el Govern és aprovar-lo en un Consell de Govern de caràcter extraordinari el proper dimecres 9 de juny.

El paper que juga l'aprovació de l'avantprojecte per part del Consell de Govern és el de donar el sus per a la tramitació parlamentària: ponència, debat i votació. 

Previsiblement, la tramitació parlamentària s'iniciaria a partir de setembre i la presidenta del Govern va donar com a possible data de votació del text definitiu el mes de desembre de 2021 o fins i tot dins el mes de gener de 2022. 

Cal fer palès que l'Avantprojecte de la LEIB en la versió 5 del seu redactat compta amb el vist-i-plau dels partits que conformen el Govern: PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i PODEMOS.

No obstant això, tan el conseller com la presidenta varen comentar que convocarien trobades amb tots els grups parlamentaris per mirar de cercar el màxim consens de cara a la votació del text definitiu.

Podeu consultar la versió 5 de l'Avantprojecte de la LEIB que entrarà en seu parlamentària AQUÍ.

Des d'UOB Ensenyament li vàrem deixar ben clar a Martí March la seva manca de paraula pel que fa a la negociació dels aspectes sociolaborals de la LEIB amb els representants legítims dels treballadors.

Recordem per què. 

En una Mesa Sectorial de caràcter extraordinari celebrada dijous 4 de febrer el conseller es va comprometre davant totes les direccions generals i totes les forces sindicals amb representació a la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca a dues coses: a crear un grup de treball per tractar els temes sociolaborals que inclou la LEIB i a convocar la Mesa Sectorial abans que l'avantprojecte de llei anés al Consell de Govern. Podeu veure el resum AQUÍ.

Idò bé, un cop més: verba volant, scripta manent.

Des d'UOB Ensenyament només hem tengut dues vies per fer aportacions i al·legacions a l'Avantprojecte de LEIB. La primera va ser durant el període d'exposició pública que tota nova llei ha de contemplar i on qualsevol persona o entitat pot dir la seva i la segona va ser durant el debat que es va produir en el CEIB, institució que també és prescriptiva consultar a l'hora de legislar en l'àmbit educatiu. Podeu consultar-ho AQUÍ i AQUÍ.

Malauradament, les conclusions que n'extraiem del procés de negociació de la LEIB:

1. S'han seguit les passes estrictament prescriptives per que fa a la consulta de nova legislació.

2. La força sindical ha quedat diluïda en el CEIB fet que ha evitat entrar a tractar amb profunditat les qüestions sociolaborals que haurien d'haver passat per Mesa Sectorial.

3. Perpetuar el modus operandi que practica l'Administració de la Comunitat autònoma a l'hora de negociar amb les forces sindicals i que ja hem pogut veure amb la negociació de l'augment del 2% a la Mesa de Negociació dels Empleats Públics. És a dir, la no negociació amb els representats legítims dels treballadors. Fet aquest darrer que vàrem recordar de manera explícita a la presidenta del Govern durant la reunió. Concretament li vàrem demanar que els docents volíem aclarir en quins termes recuperarem la pujada del 2% a partir de gener de 2023. Serà amb caràcter retroactiu a gener de 2020? S'aplicarà damunt totes les retribucions (bàsiques i complementàries) o només damunt les retribucions bàsiques (sou i triennis)?

4. Les forces sindicals només hem pogut dedicar al voltant d'una hora al tractament de l'Avantprojecte de la LEIB en una Mesa Sectorial (4 de febrer) que més pareixia una roda de premsa que altra cosa, quan per altres qüestions com son oposicions o la convocatòria d'interins hi dedicam diverses meses sectorials al llarg del curs. Des d'UOB Ensenyament ho trobam ridícul si tenim present l'abast d'aplicació i allò que significa aquesta nova normativa per les condicions sociolaborals dels docents. Al conseller li vàrem retreure que no se'ns hagués consultat per tractar el Títol IV. Funció pública docent a la CAIB en el seu conjunt i concretament l'Article 91. Carrera docent que ve a encetar un debat històric sobre la carrera professional docent però sense concretar res. 

Al conseller March volem deixar-li ben clar que volem fets, no cartes via Gestib i lloances cap al professorat davant els mitjans de comunicació. 

Davant les peticions sindicals i suposam que conscient que havia faltat a la paraula donada, el conseller es va comprometre a convocar durant el mes de juny a cada sindicat a una reunió a cinc bandes o hi hauria: la Conselleria, el sindicat el qüestió i un representant de cada un dels tres partir que conformen el pacte de govern (PSIB-PSOE, MÉS i PODEMOS). Martí March ens va demanar que assistíssim a aquesta reunió amb les esmenes concretades i redactades d'acord amb l'articulat de la versió 5 de l'Avantprojecte de la LEIB.

Des d'UOB Ensenyament seguirem defensant fins al final les esmenes que vàrem defensar al ple del CEIB i que aquesta institució va incloure a l'informe que va fer arribar a Martí March. Us les recordam:

 • Assegurar per llei unes ràtios màximes que en cap cas es puguin sobrepassar. Finalment després d'arribar a una entesa amb els altres representants de la comunitat educativa es va incloure a l'informe una proposta de ràtios amb 18 alumnes a Infantil, 22 alumnes a Primària i 26 alumnes a Secundària i Batxillerat. 
 • Garantir una educació laica on les religions siguin objecte d'estudi com a fenomen històric i sociològic dins les Ciències Socials.
 • La gratuïtat de tota l'etapa d'Educació Infantil, tan el primer com el segon cicle.
 • Assegurar l'ensenyament en català a tots els nivells educatius i el domini de la llengua catalana per part dels alumnes de primària i secundària com a objectiu d'etapa.
 • No proveir de dotació de recursos públics aquells centres que segreguin l'alumnat per raó de sexe.
 • Consideració d'alumnat amb necessitats educatives de suport educatiu aquells alumnes nouvinguts amb desconeixement del català o de les dues llengües oficials. Cal fer notar que la llei només considerava alumnat NESE aquells alumnes nouvinguts amb desconeixement de les dues llengües oficials.
 • Garantir un acolliment lingüístic en llengua catalana amb una dotació horària i docent que en garanteixi l'aprenentatge.
 • Un pla de formació específic del professorat sobre la crisi ambiental.
 • Assegurar una inversió educativa entorn del 7% del PIB en els propers vuit anys.
 • Que inspecció educativa vetlli per les condicions de treball dels docents, pel que fa a ràtios, espais, mitjans i salut laboral.
Palma, a 04  de juny de 2021

dijous, 3 de juny de 2021

Mesa sectorial: instruccions i mesures per al curs 2021-2022


Ahir dematí els diferents sindicats d'educació estàvem convocats a una Mesa Sectorial per videoconferència, amb l'assistència del conseller, per parlar de les instruccions per a l'organització del curs 2021-2022.

Martí March, després d'alabar la feina feta durant aquest curs, va advertir que el virus encara el tenim aquí i no podem baixar la guàrdia: s'estima més pecar de prudència.

Antoni Morante va explicar que s'han intentat millorar algunes qüestions pedagògiques sobretot pel que fa a l'atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials i va anunciar algunes de les novetats més significatives com són la intenció d'avançar en la màxima presencialitat o el fet de no haver de mantenir una distància estricta dins el grup estable, a infantil, primària i educació especial.

En relació a la ventilació dels espais va anunciar que està previst dotar els centres d'una quantitat d'aparells de control d'aire interior, filtres HEPA, que permeti tenir-ne un cada dues aules.

Va informar que faran una modificació a aquesta resolució que permetrà, a través d'una instrucció dirigida als centres educatius, adequar aquests protocols en qualsevol moment al que diguin les autoritats sanitàries. Antoni Morante, a mode d'exemple, va dir que si les autoritats permetien no dur mascaretes als exteriors, els protocols a l'escola s'adaptarien a aquesta circumstància, especialment a partir de 1r de primària fins a 6è. 

Aquesta mesura permetria canviar els protocols en funció de la situació sanitària tal i com UOB va demanar en les seves intervencions. De totes maneres, per tal que no hi hagués confusions, el director general va aclarir que l'ús de la mascareta seguia igual

Consideram que tot i tenir present un grau d'incertesa, és obvi que la situació no és la mateixa del curs passat i està previst que vagi millorant, per tant, les mesures, i entre elles l'ús de les mascaretes, també han d'anar canviant.

En aquestes instruccions es plantegen dos escenaris en funció del nivell d'alerta de cada territori:

 • Nova normalitat (nivells d'alerta entre 0 i 2): ventilació creuada, ús de la masquereta, higiene de mans d'acord amb els protocols plicats fins ara, i distància entre persones d'1,2 metres.

 • Nivells d'alerta 3 i 4: el mateix que amb els nivells d'alerta 0-2 amb la diferència de què s'incrementa la distància a 1,5 metres a partir de 3r d’ESO, on, previ informe favorable, es podria passar a un escenari de semipresencialitat.
Pel que fa a les ràtios dels grups seran les establertes a cada etapa, anteriors a la pandèmia, fet que UOB lamenta i així ho va manifestar. En primer lloc perquè s'ha posat de manifest que les ràtios són un factor primordial per a la millora de la qualitat educativa i en segon lloc perquè haver de seguir els mateixos protocols sanitaris del present curs amb molts més alumnes serà molt complicat.

El director general Antoni Morante va dir que és impossible mantenir les ràtios del curs actual en una situació de normalitat (presencialitat, especialistes desenvolupant les seves funcions sense exercir de tutors, etc.). Des d'UOB Ensenyament vàrem assenyalar que si una cosa ha demostrat aquest curs, és que res no és impossible. Per ventura no es podrà arribar a l'objectiu de les ràtios d'aquest curs, però s'ha de treballar perquè així sigui.

En l'organització dels centres es podrà establir un sistema de cotutories, de manera que cada un dels docents del centre, siguin o no tutors/es, pugui assumir la tutoria d'un grup reduït d'alumnes. Si s'opta per aquest model, el seguiment personal d'alguns grups recaurà en especialistes o professors/es de suport, no s'augmentarà la quota de professorat per aquest fi.

El conseller va dir, amb matisos, que l'objectiu és mantenir la quota d'aquest darrer curs. Des d'UOB Ensenyament vàrem contestar que quedam a l'espera de veure com es plantejarà aquesta circumstància d’importància capital en la propera MSE de criteris de quota.
Trobam també que aquesta mesa s'hauria d'haver celebrat abans que la MSE per planificar aquest curs. 

Enllaçant amb la quota de professorat UOB ha fet palesa la seva preocupació perquè no es tornin a repetir les condicions d'aquest curs que tancam, amb mestres fent funcions que no els pertoquen, altres doblant la tasca per atendre la semipresencialitat, amb alumnes amb necessitats sense la dedicació que requereixen i en moltes ocasions amb jornades de docència carregades sense tenir temps per alenar. 

Si un dels objectius per al proper curs és crear entorns saludables i segurs, física i emocionalment, ho hem de fer pensant en l'alumnat però també en el professorat. 

divendres, 28 de maig de 2021

Sumam forces en la reclamació del CEM per a l'extensió de la xarxa pública d'educació 0-3


En el ple del Consell Escolar de Mallorca celebrat ahir dijous 27 de maig UOB Ensenyament va donar suport a la Proposta d'acord sobre el sosteniment dels centres de primer cicle d'Educació infantil, presentada per l'Assemblea 0-3.

Cal recordar que la nova Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE), a la seva disposició addicional tercera estableix que «En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern, en col·laboració amb les Administracions educatives, elaborarà un pla de vuit anys de durada per a l'extensió del primer cicle d'educació infantil de manera que avanci cap a una oferta pública suficient i assequible amb equitat i qualitat i garanteixi el seu caràcter educatiu. En la seva progressiva implantació es tendirà a l'extensió de la seva gratuïtat, prioritzant l'accés de l'alumnat en situació de risc de pobresa i exclusió social i la situació de baixa taxa d'escolarització.»

Per instar a les autoritats a complir a fer efectiu aquest compromís, des del CEM, es va votar favorablement aquesta proposta, que es concretava en:

1. Instar el Govern d’Espanya a fer efectiva la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 3/2020, de 3 de maig (LOMLOE), tot aprovant dintre del termini establert per aquesta disposició el pla de vuit anys per a l’extensió del primer cicle d’educació infantil, i a preveure els recursos necessaris per a la seva implementació en col·laboració amb les Administracions educatives. 

2. Instar el Govern d’Espanya a incloure en els propers Pressuposts Generals de l’Estat una aportació econòmica estable per a la creació i el sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil, garantint la protecció de l’escolarització dels infants en situació de pobresa. 

3. Instar el Govern de les Illes Balears a fer seves aquestes propostes, i a traslladar-les al Govern d’Espanya.

 Els altres punts de l'ordre del dia que es varen tractar en el ple d'ahir del CEM varen ser:

 • Proposta de moció per reclamar que les properes resolucions sobre escolarització venguin acompanyades d'un mapa escolar detallat de Mallorca i especialment de la zona de Palma on hi constin els centres públics, concertats i privats a més d'incloure un estudi del repartiment de l'alumnat especificant l'alumnat NESE i l'alumnat nouvingut.

Des de la patronal de l'escola catòlica es va demanar que també s'afegís a la reclamació la informació de la dotació d'atenció a la diversitat que assigna la conselleria a cada centre. 

La proposta va sortir aprovada.

 • Informació sobre la futura jornada sobre consells escolars municipals que previsiblement se celebrarà entre els mesos de setembre o octubre. Des del CEM s'està treballant per impulsar la constitució de consells escolars municipals en aquells municipis que encara no en tenen.

dijous, 27 de maig de 2021

Comissions de Serveis per a la Inspecció Educativa i Protocol Certificats de ProfessionalitatAvui, 27 de maig de 2021, ha tingut lloc la Mesa Sectorial d'Educació extraordinària amb l'ordre del dia següent:

1. Proposta de convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa

2. Esborrany d’Instrucció conjunta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB i del conseller d’Educació i Formació  Professional, per la qual s’aprova el protocol per gestionar la formació de Certificats de Professionalitat en Centres Propis Educatius Públics.

Referint-nos a la Comissió de Serveis per a l'Inspecció Educativa, el canvi més notori és que l'aspirant ha d'acreditar una antiguitat mínima de vuit anys com a funcionari o funcionària de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència mínima de la mateixa durada. 

Passant al punt 2, Llorenç Pou, director general de Model Econòmic i Ocupació, ens ha explicat el nou sistema integrat proposat, on els Certificats de Professionalitat i la FP s'integraran dins els centres i estarà impartit pel professorat ordinari dels centres docents. Permet plantejar de manera harmoniosa la impartició dels dos sistemes compartint l'àmbit educatiu

UOB Ensenyament, pensa que el projecte té característiques favorables però també hem demanat la concreció de tots aquells aspectes que afecten al professorat (horaris, coordinació, perfils dels docents, places ofertades...).

Els punts que podem concloure són:

 • El tractament dels Certificats de Professionalitat serà el mateix que el d'FP. Els centres plantejaran l'oferta i segons la inscripció es durà o no a terme la formació.
 • Les places seran cobertes per personal funcionari de carrera o personal interí (vacants), la plaça del qual sortirà amb la informació necessària. 
 • El centre serà l'encarregat d'organitzar horaris (matí o tarda) i designar el membre de coordinació.
 • El mínim i el màxim d'alumnat per poder dur a terme aquesta formació seguirà les directrius de la Formació Professional. 

El procés de sol·licituds per part dels centres just acaba de començar, però Toni Baos ens ha informat que ja és segur que sortiran entre 20 i 25 places docents i aquestes s'incrementaran quan s'hagin presentat totes les sol·licituds i es facin les coordinacions pertinents.

Recordar que són ofertes diferenciades. La Formació Professional et dona una titulació i els Certificats de professionalitat són una modalitat formativa ocupacional remunerada que dona un certificat.

Al torn obert de paraules, UOB Ensenyament ha demanat quan es publicaran les llistes provisionals d'interins i la Directora General ens ha dit que es farà a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent. Finalment, s'ha publicades avui matí mateix, però les han hagut de retirar perquè hi hem detectat errors en la baremació. Ens han assegurat que podrien fer-ne altre cop la publicació demà matí mateix (divendres 28).

dilluns, 24 de maig de 2021

Reclamem amb urgència un Pla d'Igualtat del personal al servei de Conselleria d'Educació i Formació Professional


Circular 232/2021

Tal com planteja l’article 44 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’Igualtat de dones i homes, “les administracions públiques de les Illes Balears, i també els organismes i les entitats que en depenen, han d’elaborar plans d’igualtat del personal al seu servei d’acord amb la normativa que els és aplicable”.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional no és un bon exemple. No ha fet la feina i fins ara, en patim les conseqüències. 

No és suficient aprovar fa dos mesos un procediment del Servei de Prevenció de de Riscs Laborals de personal docent amb un protocol d’intervenció davant de conflictes interpersonals de caràcter psicosocial, de violència de gènere, per raó de sexe o d'assetjament sexual. I no ho és perquè no és una acció proactiva, perquè aquest procediment està dissenyat per a quan el dany ja s’ha produït. Cal fer prevenció i sensibilització. I en aquest sentit, i tal com reconeix l’article 46 de la Llei d’Igualtat, que tracta l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, s’han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe

Anem tard. Ja fa gairebé 4 anys des de l’aprovació d’aquesta llei autonòmica d’igualtat i més de 13 anys de l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com de la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on ja s'instaurava l’obligació de les administracions públiques d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat per al seu personal.

I mentre tardem van passat coses, van produint-se abusos i assetjaments, van provocant-se vulneracions de drets i patiments sobre companyes, mentre la nostra pròpia empresa ens gira el cap i ens fa el buit. Companyes, cal saber que ens trobem soles davant de l'administració i amb un agreujant d’indefensió intolerable, ja que no tenim a la nostra disposició cap protocol de prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. S’incompleix de manera clara el mandat de l’article 46 de la Llei d’Igualtat, que diu que les administracions públiques de les Illes Balears han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.  El silenci és complicitat amb l’agressor. I és un clar incompliment del deure de vetllar per una igualtat real i efectiva i per la salut laboral de les dones. Aquests casos no tan sols afecten a la nostra dignitat com a persones, afecten la nostra salut, ens resten temps, ens suposen un alt cost emocional i també econòmic i, sobretot, ens resten confiança en la nostra pròpia empresa. Resulta d’una incoherència brutal que la mateixa administració pública que aprova un Pla de Coeducació per a fomentar la igualtat real d’oportunitats i proporcionar estratègies per a modificar les relacions de poder i per prevenir l’abús i les violències masclistes, és la que ens deixa tirades contestant que un assetjament per raó de sexe no és un tema de la seva competència, fins que intervenen altres organismes com IBDona, advocades particulars o la Policia, tal com ha denunciat públicament una companya professora d’ensenyament secundari del Govern les Illes Balears. Açò és del tot intolerable.

Reclamem contundentment un Pla d’Igualtat del personal al servei de l’administració educativa, de manera urgent, negociat amb els sindicats, i que inclogui un Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, ja que com diu l’article 46 de la Llei d’Igualtat, s’han d’establir mesures que s’han de negociar amb les i els representants de les treballadores i els treballadors, com ara l’elaboració i la difusió de codis de bones pràctiques i la realització de campanyes informatives o accions de formació.

divendres, 21 de maig de 2021

Senyor Conseller, ens organitzem?


 Comunicat de premsa/Circular 232/2021

Just fa un mes, UOB Ensenyament va sol·licitar a Conselleria, mitjançant una instància, que es convoqués una mesa sectorial per parlar de l’organització del proper curs escolar. Han passat ja 30 dies i segueixen sense donar-nos resposta. Esperarem a principi del curs vinent per preparar tot el procés escolar?

Sabem que ha estat un curs difícil on tot el personal docent ha treballat a contracorrent i adaptant-se a decisions marcades per Conselleria fora pensar gaire. Arriba final de curs i és palesa la necessitat d’organització i planificació perquè dia 1 de setembre cada docent sàpiga què ha de fer i a què atendre’s. No podem permetre un altre curs escolar minat per l'esgotament físic i psíquic del personal docent, hem de poder negociar amb Conselleria un pla adient a la situació que vivim

Ahir, el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, i la consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez, acompanyats del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i la directora general de Salut Pública i Participació, Mª Antònia Font, van fer una roda informativa esmentant algunes de les característiques del pròxim curs escolar sense que s’hagi replantejat res a cap Mesa Sectorial, però sí donant instruccions als centres sobre ràtios i plantilles. 

UOB Ensenyament segueix demanant, a part de la Mesa, el mateix que fa un mes:

- Quines seran les ràtios?

- S’arribarà a la presencialitat de totes les etapes educatives?

- Quines instruccions es donaran per a gestionar els espais en els centres?

- Podrà el personal docent fer la seva funció de tutoria i l’especialista desenvolupar la seva pròpia? 

- Es proporcionarà tot el material necessari a principi de curs, si n’és el cas (màscares)?

- Es farà ús de les màscares a les classes? A quines edats?

Aquestes i moltes altres preguntes haurien de quedar contestades abans de finalitzar aquest curs escolar. No ens podem permetre començar un curs nou sense planificació i organització i s’ha de fer per al professorat però també per a l'alumnat i les famílies. 


dimecres, 19 de maig de 2021

Fal·làcia de Govern: falten docents per vaccinar

Comunicat de premsa

Des d'UOB Ensenyament volem denunciar públicament que fa dos mesos que reclamam que el personal docent dels Centres d'Educació de Persones Adultes (CEPA) i dels Ensenyaments de Règim Especial, com per exemple els de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), siguin vaccinats dins el grup del col·lectiu docent. Durant tot aquest temps no hem deixat de reclamar la seva vaccinació i seguim sense resposta.

Des de principis de març hem reclamat, per mitjà d'instàncies a Salut i Educació, la necessitat que aquests col·lectius siguin vaccinats i ara encara, dos mesos més tard, no hem rebut resposta. Durant aquest període, a més a més, hem seguit reiterant la nostra demanda en diferents Meses de negociació i publicacions, fins el punt de traslladar al Parlament, dia 13 d'abril, en pregunta parlamentària des dels grups de l'oposició, la mateixa demanda amb el resultat de rebre el compromís de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, que es vaccinarien amb el seu col·lectiu. Aquest compromís però, a hores d'ara, segueix sense fer-se efectiu.

Demanam al Govern Balear que esmeni el greuge comparatiu i, de la mateixa manera que ja s'ha vaccinant el col·lectiu de professorat d'EOI i CEPA d'Eivissa i Formentera, s'estengui al professorat dels CEPA i dels Ensenyaments de Règim Especial de Mallorca i Menorca pels motius que ja fa mesos que reiteram: treballen amb gent de totes les edats, amb persones vulnerables i, a més a més, n'hi ha que hauran de formar part el juny dels tribunals d'oposició.

A diverses reunions amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional, com la MSE d'oposicions i la que es va produir amb la Comissió Paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent del passat dilluns 17 de maig, on hem fet aquesta demanda de manera bel·ligerant, se'ns ha apuntat que aquesta qüestió depèn de Salut i Consum i que ells ja els han traslladat els llistats del personal dels CEPA (no així els dels Ensenyaments de Règim Especial). Des d'UOB Ensenyament exigim enèrgicament que la Conselleria d'Educació i Formació Professional defensi els drets i vetlli per la seguretat de les seves persones treballadores i pressioni a la Conselleria de Salut i Consum. Per tot això, no recularem en la nostra demanda de què s'integrin immediatament dins el Pla de vaccinació contra la COVID-19 el col·lectiu docent dels CEPA, EOI i de la resta d'Ensenyaments de Régim Especial.

Palma, 19 de maig de 2021

Sessió del CEIB: recursos humans i materials per a l'Educació en la Convivència

Un dels punts de l'ordre del dia del Ple del CEIB, que es va dur a terme ahir horabaixa, era la presentació de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2019/2020, per part del Sr. Jaume Font March.

Després d'una explicació exhaustiva d'aquest document a càrrec del director de l'Institut (juntament amb Marta Escoda Trobat), en el torn d'intervencions es varen posar damunt la taula algunes qüestions ben interessants, perquè reflecteixen la realitat que es viu al centres a l'hora de posar en marxa qualsevol idea, projecte, acció... encaminada a millorar la convivència a les nostres escoles i instituts.

L'envergadura del treball que es fa a molts centres en la formació en el respecte i en l'exercici de la tolerància és significativa. Entre d'altres, el centre educatiu ha d'esdevenir:

 • Aquell entorn segur, amable i acollidor en el qual s’equilibren les mancances amb les quals l’alumnat arriba a les aules a conseqüència del masclisme que impregna la societat.
 • Aquell en el qual s’eliminen tot tipus de desigualtats i mecanismes discriminatoris per raó de sexe, identitat i expressió de gènere; característiques físiques, psíquiques o sexuals; diversitat familiar; ètnia, procedència o classe social.
 • Aquell en el qual l’alumnat, així com tota la comunitat educativa, pugui desenvolupar lliurement les seves identitats en un clima d’igualtat real i sense cap tipus de condicionants i limitacions possibles.

El pes d'aquesta feina sol recaure en algú que, de forma voluntària, per sensibilitat, bona predisposició, coneixedora del tema es presenta com a coordinadora del programa. Tant equips directius com les mateixes persones que estan al davant expressen la complexitat de coordinar i avançar en la tasca del dia a dia amb la que sorgeix derivada de les actuacions entorn a la convivència i la coeducació. Només amb molta feina extraordinària per part d'un grup de persones es poden desenvolupar aquests projectes i el seu fruit.

A partir d'aquests fets es va proposar al CEIB intervenir d'alguna manera per aconseguir que el temps que es dedica al treball de la convivència i la coeducació es vegi reflectit en les plantilles i dins els horaris per tal de no haver de fer les filigranes que s'han hagut de fer fins ara per incloure aquests valors, tant necessaris avui, dins la jornada escolar.

dilluns, 17 de maig de 2021

Protocol oposicions: demanem data vaccinació del personal del CEPA i EOI


Avui, 17 de maig de 2021, ha tingut lloc la Mesa Sectorial per presentar els protocols per a la prevenció del contagi COVID-19 en el procés selectiu a cossos docents dels aspirants i dels tribunals, i la reunió de la Comissió Paritària del Servei de Riscos Laborals de Personal Docent.

La primera intervenció que ha fet UOB Ensenyament ha estat demanar la vaccinació de tot el personal docent dels CEPA, EOI i de la resta d'ensenyaments de règim especial. Fa dos mesos que UOB Ensenyament demana una calendarització i recorda a Conselleria que els professionals dels CEPA i EOI són personal de la Conselleria i tenen la responsabilitat de protegir-los.

En aquest mateix sentit, la directora general també ens ha informat que a finals d'aquesta setmana o principi de la següent tindran més informació de la segona dosi de la vaccinació. 

Quant a l'ajornament de les oposicions, ens han dit que en cap cas s'ajornaran si hi ha qualque aspirant que estigui en quarantena o amb la COVID-19. El procés hauria d'acabar durant el mes de juliol perquè després s'han de fer totes les adjudicacions i dia 1 de setembre tots els professionals han de presentar-se al centre.

S'ha tractat la possibilitat que els dies 18 i 21 de juny els membres dels tribunals i els aspirants no s'hagin d'incorporar al seu lloc de feina i s'ha dit que és dia lectiu, que hi ha els alumnes i que tots els membres han d'anar a treballar.

També hem demanat si Conselleria proporcionarà tot el material necessari a aquells cossos que així ho  necessitin. Ens han dit que per exemple, a perruqueria, els proporcionaran maniquins i que en tots aquells cossos on sigui necessari material (cuina, mecànica, etc.) aquest serà acuradament netejat i seguint els protocols establerts.

La darrera pregunta feta està relacionada amb si els aspirants poden proporcionar material al tribunal. La resolució no marca el contrari i per tant la manipulació d'aquest seguirà el protocol, no hi ha cap mesura adicional.

Cal esmentar que Conselleria proporcionarà a tots els tribunals gel hidroalcohòlic i mascaretes higièniques. Per a aquells tribunals que tinguin qualque aspirant que no pugui dur mascareta, els membres dels tribunals duran mascareta FFP2. També es proporcionaran mascaretes FFP2 per aquelles persones aspirants que siguin vulnerables.

D'aquí a uns dies començaran les sessions informatives amb els presidents dels tribuanls per informar-los de tot el procediment i protocol a seguir. Aquests presidents després faran les reunions pertinents amb els membres dels tribunals per tal d'organitzar-se. Totes les reunions es faran telemàtiques.

Altres mesures que s'han pres han estat duplicar el nombre de seus (a Mallorca s'ha passat de 15 a 30) i cada seu tindrà una especialitat. La UIB serà la seu per la primera prova pels cossos d'Educació Infantil i Primària. La resta d'especialitats es faran als IES. El màxim d'aspirants per un mateix tribunal serà de 60.

divendres, 14 de maig de 2021

Manca de transparència en les explicacions del conseller quant a Inspecció Educativa

Comunicat de premsa

Des d'UOB Ensenyament seguim exigint que s'aclareixin tots els aspectes que envolten el polèmic nomenament de la nova cap d'Inspecció Educativa.

En resposta a la pregunta parlamentària formulada des de l'oposició el passat dimarts 11 de maig, Martí March va deixar sense respondre un dels principals interrogants que encara pengen d'aquest assumpte: com així més d'un mes després de l'anunci fet per la Conselleria encara no s'ha publicat en el BOIB el nomenament de la nova cap d'Inspecció Educativa?

Podeu veure la resposta del conseller aquí:

A través dels nostres serveis jurídics, des d'UOB Ensenyament hem sol·licitat formalment a la Conselleria que ens doni resposta a aquesta qüestió.

A banda d'això, i fidels als nostres principis de transparència, els nostres serveis jurídics també han  sol·licitat l'informe elaborat pels serveis jurídics de la Conselleria que segons Martí March avala el canvi normatiu efectuat respecte a la regulació del Departament d'Inspecció Educativa. 

Des d'UOB Ensenyament volem deixar clar que d'entrada no pretenem qüestionar la idoneïtat de la persona escollida sinó el fet que el procés s'hagi desenvolupat sense amagar una intencionalitat política, seguint la normativa vigent i respectant els principis de mèrit, capacitat, transparència i publicitat. Com a sindicat compromès amb una educació pública i de qualitat consideram que es tracta d'un deure moral el fet d'exigir transparència als nostres governants quan dubtam d'un procediment administratiu.

Reafirmam que el cos d'Inspecció Educativa ha d'estar lliure de qualsevol sospita d'ingerència política sigui quin sigui el partit que governi la Comunitat Autònoma. No farem cap passa enrere fins que tota la comunitat educativa sàpiga ben cert que s'han seguit les passes previstes per escollir la persona que té la responsabilitat de supervisar la correcta aplicació de la normativa educativa.

divendres, 7 de maig de 2021

Plenari del CEMe: Cap a una concreció de l'FP a Menorca

                                   

Dimecres va tenir lloc el Plenari del CEMe dedicat a la presentació i aprovació dels informes d’educació de Menorca: indicadors bàsics d’educació, estudi del mercat laboral i dels cicles formatius de Menorca, els quals estaran ben aviat a l'abast de tota la comunitat educativa.

Aquest estudi s'emmarca dins una de les línies preferents d'actuació que el CEMe va decidir emprendre a l'inici de la legislatura, el desembre de 2019. Comptar amb aquests indicadors és una passa important, ja que fins ara no existia cap estudi en aquesta línia. Això permetrà fer un diagnòstic de l'evolució de l'FP els propers anys. 

No obstant, sí que es va remarcar el fet que falten indicadors adreçats al canvi i millora de l'FP en relació als estudis de mercat vinculats a la visió de millorar el futur de l'illa, i es va acordar que les properes accions que s'emprenguin com ara taules rodones i conferències de cara al curs qui ve, prioritzin aquest aspecte.

En un moment tan delicat per a l'FP, que ara es troba en perill de perdre el seu professorat tècnic i especialista (vegeu aquí la nota que publicàvem dilluns), és imprescindible que tot allò que s'adreci a l'estudi i millora dels ensenyaments de Formació Professional també tengui en compte la preservació del seu propi professorat. 

D'altra banda, s'està gestant una proposta d'activitats i un cicle de conferències organitzades pel Consell Escolar de Menorca, que tindran com a objeciu un apropament integral a l'educació i que podran orientar-se cap a dues línies generals: l'aprenentatge-servei i l'Educació 360, que es vincula al territori. 


dimecres, 5 de maig de 2021

Nomenament sota sospita dins Inspecció Educativa


Comunicat de premsa

UOB Ensenyament posa damunt la taula el nomenament suposadament irregular per part de Martí March de la nova cap del Departament d’Inspecció Educativa, Camila Tudurí Vila. 

El procediment per al nomenament de la nova cap d’Inspecció Educativa es va cuinar durant els darrers dies lectius abans de l’inici de les vacances escolars de Pasqua. De fet, la notícia va ser anunciada a bombo i platerets per la mateixa Conselleria d’Educació dia 9 d’abril durant les vacances de Pasqua. Podeu veure la notícia publicada a la web de la conselleria AQUÍ
Notícia que també va ser difosa àmpliament pels principals mitjans de comunicació de les Illes Balears (1). 

D’entrada, a UOB Ensenyament ens va sobtar que el nomenament d’aquesta persona es produís arran d’un decret publicat a corre-cuita després de la jubilació forçosa per límit d’edat de l’anterior cap d’Inspecció Educativa, Antoni Arbós Grimalt i que, bàsicament, el que fa és rebaixar el requisit d’antiguitat per ocupar aquest càrrec. Requisit que passa de 5 a 3 anys l’antiguitat necessària per a ocupar-lo i que ara sí, complia la nova cap d’Inspecció Educativa.
Es tracta del Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari. El podeu consultar AQUÍ.

Seguint el fil d’aquest nomenament, des d’UOB Ensenyament, ens sorgeixen 3 interrogants:

1. El Decret 20/2021 va ser considerat pel Consell de Govern dia 29 de març i publicat al BOIB l’endemà mateix, dia 30 de març, sense haver estat sotmès a cap tràmit d’audiència i d’informació pública ni haver rebut cap informe ni dictamen. 
S’ha seguit el procediment establert per a la publicació d’un decret d’aquestes característiques?

2. El càrrec de cap de departament és un càrrec funcionarial de lliure designació que per tal de garantir la pública concurrència ha de ser objecte de convocatòria pública d’acord els articles 28 i 29 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
S’ha publicat convocatòria per ocupar aquest càrrec?

3. Tot i que ja ha passat prop d’un mes des que es va anunciar el nomenament, a dia d’avui encara no s’ha publicat, com correspon, en el BOIB. 
A què es deu aquesta tardança? 

Des d’UOB Ensenyament ens oposam a qualsevol utilització política del cos d’Inspecció Educativa. Per això i  fidels als nostres principis de transparència en tot aquells processos que afecten el sistema educatiu seguirem investigant i demanant explicacions a les autoritats pertinents a fi d’aclarir les nostres sospites.
Els nostres serveis jurídics segueixen treballant en el cas i no descartam emprendre accions legals si es veuen indicis fonamentats d’irregularitats al voltant d’aquest nomenament. 

(1) Enllaços a la notícia del nomenament publicada en els mitjans de comunicació:dilluns, 3 de maig de 2021

Rèquiem per l'FP

Circular 231/2021

Avui migdia ha continuat la Mesa Sectorial que començàrem dijous passat sobre la creació del Centre d'Innovació, Formació i Desenvolupament de la Formació Professional. Concretament, es va haver d'ajornar el Torn obert de paraula. La represa ha comptat amb la presència del director general de Formació Professional i de la directora general de Personal Docent.

Essent una Mesa sobre Formació Professional, hem encetat amb aquest tema el nostre torn, encara que hem aprofitat per treure a rotlle altres qüestions que són, ara per ara, objecte de preocupació de molts dels companys docents.

- Formació Professional

A les mancances ja manifestades en la nostra intervenció el passat dijous (vegeu nota Mesa) hi hem afegit la nostra indignació per les notícies que han arribat dies passats des del govern central, en el sentit de la pretensió, manifestada per la ministra Celaá, de derogar l'annex VI del Decret 297/2017 i que suposaria, de facto, deixar sense feina un caramull de professionals de la formació professional, que any rere any han mostrat la seva professionalitat en el desenvolupament de la seva feina i que suposaria, com cada vegada que toquen la normativa d'FP, una altra ferida de mort a aquests estudis. Hem demanat que consti en acta que instam la Conselleria a defensar a Madrid els professors tècnics, objecte de menyspreu constant per part del Ministerio i que no permeti aquesta nova envestida a la Formació Professional.

Continuant amb la formació professional, també hem posat de manifest la preocupació mostrada pels docents en tot allò referit als criteris de promoció i titulació que permetran la titulació d'alumnes sense que hagin adquirit les necessàries competències professionals per al correcte desenvolupament de la tasca per la qual estaran titulats.

- Curs 21-22

UOB ha demanat als directors generals presents que transmetin al Conseller i al director general de Planificació i Centres el nostre malestar perquè encara no s'ha convocat la Mesa sol·licitada per UOB per definir l'organització del proper curs i que, vistes les notícies que ens arriben del centres i pels mitjans de comunicació, tornarà a ser el "paripé" en què s'han convertit les meses, especialment d'aquesta direcció general, convocant els representants dels treballadors a una suposada "negociació" quan tot ja està fermat i comunicat a l'opinió pública en rodes de premsa.

És absolutament necessari davallar les ràtios i augmentar la quota de professorat, no podem estar un curs més amb mestres fent les funcions que no els pertoquen, amb alumnes amb necessitats sense la dedicació que necessiten, amb horaris de mestres i professors amb jornades interminables...

- Oposicions

En relació a aquest tema, hem plantejat alguns interrogants a la directora general:

 • Quan es publicarà la relació definitiva de tribunals, la seva assignació als opositors i les dates i llocs concrets de les proves?
 • Quins protocols sanitaris es seguiran?
 • Està previst l'ajornament de proves per aquells opositors que es trobin en situació de quarantena en les dates previstes per les proves?
 • Hem demanat, també, que es dispensi els opositors d'assistir a les activitats lectives els dies 18 i 21 de juny (anterior i posterior a la part A)
 La directora general de Personal Docent ens ha respost el següent:
 • Estan fent feina per poder fer la publicació de tribunals i de la resta de qüestions el més aviat possible, però que els ha desbordat la quantitat d'al·legacions rebudes.
 • Convocaran els sindicats a una reunió per donar-los a conèixer els protocols sanitaris un cop la conselleria de Salut els hagi validat.
 • Només està previst l'ajornament de proves en el casos que hi pugui haver d'opositores embarassades que es trobin en situació de donar a llum.
 • És impossible donar dos dies de permís a tots els implicats en les oposicions, entre opositors i tribunals representen al voltant del 50% de les plantilles dels centres, fet que ho fa inviable. Davant la nostra insistència però, s'ha compromès a donar instruccions als centres que flexibilitzin l'assistència dels opositors que, per haver-se de traslladar d'illa, puguin tenir problemes de desplaçament.

- Vaccinació

UOB ha demanat que es traslladi a la Conselleria de Salut i ens doni resposta al següent:

 • Donar la possibilitat, al professorat que voluntàriament ho manifesti, de rebre la 2a dosi del vaccí Astra Zeneca.
 • Saber quan es reprendrà la vaccinació dels/de les companys/es que quedaren sense vaccinar quan es va canviar l'estratègia de vaccinació i es va destinar Astra Zeneca només a majors de 60 anys.
 • Demanar que es faci abocament de les dades dels docents en el sistema de bitcita (especialment dels que pertanyen a entitats privades i no figuren en el sistema de salut) per tal que els docents que ja poden ser vaccinats per grups d'edat puguin demanar cita online per fer-ho.

Comissions de serveis per a l'IEDIB

Avui dematí s'ha duit a terme per videoconferència la Mesa Sectorial per tractar la proposta de resolució de comissions de serveis per a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), per al curs 2021-2022. Mitjançant aquesta resolució s'aprova la convocatòria pública per cobrir places i la pròrroga de les comissions de servei que finalitzen el curs 2020-2021.

Cal dir que el model que hem rebut és exactament el mateix del curs passat, ni tan sols s'havien fet les modificacions necessàries d'algunes dades significatives -errada en la part expositiva, li han dit-.

Davant la pregunta d'UOB Ensenyament per tal d'aclarir els motius de la pròrroga de les comissions de serveis, donat que en altres comissions s'ha iniciat un nou procés, els responsables de les direccions generals de personal docent i planificació han apuntat a la incertesa provocada per l'estat d'alarma i a la dificultat d'organitzar, en aquesta situació, la formació específica que requereixen aquestes places.

Respecte a la formació específica i a la proposta d'UOB d'oferir-la com a formació contínua a través del CEP, el representant de la conselleria ha argumentat que tal com es fa ara ningú es queda defora, fins i tot, gent que no ha demanat comissió de serveis, i tothom és informat del procediment.

Cal tenir en compte:

- Enguany la comissió és per un any, prorrogable a un altre.

- La resolució definitiva sortirà segurament aquesta setmana.

- El tràmit es podrà fer de forma telemàtica (no està indicat a la proposta de resolució).

- La conselleria -segons diuen- té problemes per cobrir aquestes places en comissions de serveis.

- Es mirarà d'especificar l'horari de cada plaça (matí-horabaixa).

- S'intentaran regularitzar algunes jornades de teletreball a l'IEDIB. 

- Es valorarà per a propers cursos la possibilitat que una part de les places de l'IEDIB siguin de plantilla orgànica.

- A la comissió de selecció hi haurà més membres de l'IEDIB que els que hi ha hagut fins ara.

- La formació es farà probablement el mes de maig.

- La unitat didàctica que s'ha de presentar serà part de la formació.

Com sempre, us tendrem informats/des de qualsevol novetat sobre aquestes comissions.

dimecres, 28 d’abril de 2021

Formació Professional: el CInFP-ib tira endavant sense el suport de la part social

 

Ahir, dimarts 27 d'abril es va celebrar una Mesa Sectorial d'Educació amb la participació, a més de les organitzacions sindicals, de la directora general de Personal Docent i del director general de Formació Professional.

A l'ordre del dia, quatre temes íntimament lligats i amb la formació professional com a element comú.

1. Creació del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears.

Es va presentar per part del Sr. Antoni Baos el projecte de decret per la creació d'aquest centre que tendrà la seu en uns locals cedits del Parc Bit.

UOB va manifestar que tot i que considera molt necessària la formació tècnica del professorat de formació professional i atès que aquest centre, almenys inicialment, el composaran els actuals assessors de formació (als quals reconeixem la tasca feta des de la creació el maig del 19 de l'equip de formació de l'àmbit de la formació professional), creiem que es pot continuar fent feina, ara per ara, sense la necessitat de crear un Centre i destinar els recursos a moltes altres mancances que pateix la formació professional, des de la manca de renovació dels tallers fins a la necessitat de més professorat per poder recuperar els desdoblaments de mòduls perduts fa anys. Aprofitàrem, també, per continuar posant damunt la taula la integració de tot el professorat tècnic dins el cos de secundària.

En el mateix sentit, conjunturalment, en una situació en la que per al proper curs s'albiren ràtios a 30 alumnes per classe i horaris de professorat a 21 hores lectives, més que mai tots els recursos possibles s'haurien de derivar cap als centres docents.

Per tot això, i en el benentès que el que no consideram apropiat és la creació, en aquests moments, d'aquest centre, UOB no es va manifestar a favor de la seva creació. Només dues forces sindicals donaren suport al projecte que, tot i això, Conselleria tirarà endavant.

2. Règim d'organització i funcionament del CInFP-ib

Aquest punt es va retirar de l'ordre del dia, ja que la seva inclusió només s'havia fet per donar contingut a la votació del punt anterior, en tant que en el reglament es preveuen les funcions que haurà de desenvolupar el centre.

3. Funcionament aules d'emprenedoria i 4. Funcionament aules de tecnologia aplicada

Aquests dos punts es tractaren conjuntament. Per part de l'administració se'ns informà que aquestes aules són creades, íntegrament, amb fons europeus rebuts específicament per la posada en funcionament d'aquest projecte.

UOB va demanar quantes aules de cada tipus es pretenen crear, quins criteris hi haurà per decidir en quins centres (específicament demanarem ubicacions a totes les illes) i quina inversió suposa la creació de cadascuna d'aquestes aules.

La resposta del director general va ser que per al proper curs es pretén posar en funcionament 10 aules més d'emprenedoria (actualment n'hi ha 9 en funcionament) i 5 aules més de tecnologia aplicada, que es sumaran a les 4 ja engegades aquest curs. 

Quan als criteris, la resposta va ser que tendran prioritat els CIFP i els centres amb més implantació d'oferta de formació professional, també que hi hagi aules de cada tipus a totes les illes i, com a darrer criteri, la disponibilitat d'espais.

Ja en el capítol d'esmenes, dues que va presentar UOB foren acceptades per part de l'administració. Concretament, que el coordinador de les aules d'emprenedoria pugui ser de les especialitats d'Administració d'Empreses o d'Economia, a banda de FOL que ja està recollida a la resolució.
I que el coordinador de l'aula de tecnologia aplicada sigui un professor tècnic o de secundària de qualsevol especialitat lligada a la formació professional. 

5. Torn obert de paraula

Aquest punt va quedar ajornat (restam pendents que ens diguin quan es reprendrà) perquè el director general de Formació Professional s'havia d'absentar de la reunió.

dimecres, 21 d’abril de 2021

Antelació, previsió i recursos, les claus per un inici de curs en condicions

Comunicat de premsa/Circular 230/2021

UOB Ensenyament ha entrat una instància al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional sol·licitant que es convoqui una mesa sectorial per tractar l'inici del proper curs com més aviat millor. A dia d'avui, l'únic que sabem de manera informal és que la DG de Planificació i Centres treballa amb la hipòtesi d'augmentar la presencialitat a l'ESO sempre que la situació pandèmica ho permeti.

Després d'un curs convivint amb la pandèmia es fa necessari aprendre d'allò viscut i malgrat la situació pandèmica sigui encara molt volàtil des d'UOB Ensenyament consideram imprescindible planificar el proper curs amb la major antelació possible.

Només amb una antelació suficient es podrà evitar la presa de decisions a final de curs que coincidirà amb el procés d'oposicions i durant els mesos de juliol i agost. Per altra part, després d'un curs tan complicat, més que mai es fa prescriptiu el dret al descans per part del professorat. 

A més a més, només amb una planificació anticipada es podran garantir els recursos necessaris que l'experiència de les companyes i companys han demostrat que són necessaris per poder atendre l'alumnat amb totes les mesures de seguretat sanitària minorant la pèrdua de qualitat educativa. 

Qüestions com el manteniment de les ràtios, la presencialitat a l'ESO, la gestió d'espais en els centres,  l'assumpció de la funció de tutoria per part dels mestres especialistes, l'atenció a la diversitat dels alumnes amb necessitats educatives o la realització dels mòduls amb continguts de caire pràctic dels Cicles Formatius són alguns dels interrogants que des d'UOB Ensenyament volem resoldre abans de final de curs.

Esperam que la Conselleria mogui fitxa per començar a treballar al respecte i recollir les opinions i suggeriments dels companys i companyes, que en darrera instància han estat qui han fet que aquest curs tan complicat pogués tirar endavant.

Qualsevol novetat al respecte serà difosa a través dels nostres canals habituals: Whatsapp, Facebook, Twitter i correu electrònic.

Comissions de serveis, Vaccinació personal CEPA, ROC i Calendari Escolar

 


Circular 229/2021

COMISSIONS DE SERVEIS

Tipus Termini sol·licituds Normativa Novetats
General Del 24 al 31 de maig de 2021 Enllaç al BOIB Gràcies a la petició d’UOB, es crea la possibilitat que els dos cònjuges o membres d'una parella estable formada per dos funcionaris de carrera puguin sol·licitar la comissió de serveis per motius de conciliació familiar i laboral.
Camps d’aprenentatge Del 16 d’abril al 5 de maig de 2021 Enllaç al BOIB La plaça tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació intermèdia al segon any. Es tindran en compte els mèrits, el projecte i, com a novetat, l'entrevista.
Serveis educatius especialitzats Del 18 d'abril al 2 de maig de 2021 Enllaç al BOIB Durada de quatre anys amb una avaluació al segon any treballat. Es tindran en compte els mèrits, el projecte i l'entrevista.
Centres de professorat Del 16 d’abril al 5 de maig de 2021 Enllaç al BOIB No hi ha novetats.
Assessors Tècnics Docents Del 4 al 17 de maig de 2021 Enllaç al BOIB Es treuen a concurs 39 places. Des d'UOB ens mantindrem a l'aguait per a que aquests processos es desenvolupin d'acord amb els principis de transparència i meritocràcia que sempre hem defensat i no es torni al modus operandi anterior al 2018.

Recordeu que totes les sol·licituds es fan de forma telemàtica i per poder accedir al tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital, cl@ve pin o cl@ve permanent en totes les comissions excepte la general que es pot fer amb usuari de la CAIB.A instàncies d'UOB Ensenyament, el passat dimarts 13 d’abril Més per Menorca i El Pi, en la seva intervenció parlamentària, han demanat la vaccinació de tots els docents.


Després de les reiterades peticions d'UOB Ensenyament a Educació i a Salut, dilluns dia 12, la Conselleria d'Educació va passar el llistat de tots els docents que treballen als CEPA a Conselleria de Salut per tal de passar a ser vaccinats.

UOB Ensenyament seguirà demanant que els docents de les EOI i la resta d’ensenyaments de règim especial també siguin vaccinats a fi de garantir les condicions de seguretat sanitària per a totes les companyes i companys i assegurar unes mateixes condicions de treball i d'ensenyament per a tots els centres.

ROC

 • El passat dilluns 15 de març, la Direcció General de Planificació i Centres ens va fer arribar l'esborrany del nou ROC que pretén aprovar Conselleria.
 • A diferència de l'anterior ROC (2002) aquest nou ROC servirà tant per Primària com per Secundària.
 • Des d'UOB Ensenyament considerem molt important la participació de tots els docents en el procés d'exposició pública del nou ROC, ja que aquest document és el que veritablement regula el dia a dia en els nostres centres i suposa una concreció de la legislació estatal.
 • Documentació
 • Podeu enviar les vostres aportacions d'esmenes a ensenyament@uob.cat fins dimarts 27 d'abril a les 14:00h.
 • Recordam la reunió bilateral amb la DG de Planificació i Centres aquí.

CALENDARI ESCOLAR

Dijous dia 15 d’abril es va publicar el Calendari Escolar per al proper curs 2021-2022: