Bústia Covid-19

divendres, 5 de març de 2021

Ple del CEIB: aprovació de l'Informe sobre la LEIB

 


Entre dimecres i ahir dijous es varen dur a terme les dues sessions del ple del CEIB per a la discussió i elaboració de l'informe que s'enviarà a la Conselleria d'Educació sobre l'Avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears (LEIB). Cal recordar que aquest informe, tot i no ser vinculant de cara al redactat definitiu de la llei sí que és prou important ja que reflecteix la posició de la comunitat educativa sobre aquest avantprojecte de llei.

A banda de l'informe elaborat pel CEIB, l'IBdona també n'elaborarà un altre que remetrà a la Conselleria d'Educació. Després d'haver rebut aquests dos informes, des de la conselleria realitzaran les modificacions que estimin adients sobre l'esborrany de l'avantprojecte de la LEIB i a continuació el text ja entrarà dins el Parlament per al seu debat i votació. Les intencions de Martí March són poder aprovar la LEIB abans de l'estiu per així poder començar a implementar-la a partir del proper curs.

Les esmenes a l'avantprojecte de la LEIB que des d'UOB hem defensat i que finalment han estat incloses en l'informe que rebrà Martí March han inclòs aspectes com:

 • Assegurar per llei unes ràtios màximes que en cap cas es puguin sobrepassar. Finalment després d'arribar a una entesa amb els altres representants de la comunitat educativa s'ha inclòs a l'informe una proposta de 18 alumnes a Infantil, 22 alumnes a Primària i 26 alumnes a Secundària i Batxillerat. És important fer notar que en la primera versió del text de la LEIB no s'hi incloïa cap referència explícita a ràtios màximes.
 • Garantir una educació laica on les religions siguin objecte d'estudi com a fenomen històric i sociològic dins les Ciències Socials.
 • La gratuïtat de tota l'etapa d'Educació Infantil, tan el primer com el segon cicle.
 • Assegurar l'ensenyament en català a tots els nivells educatius i el domini de la llengua catalana per part dels alumnes de primària i secundària com a objectiu d'etapa.
 • No proveir de dotació de recursos públics aquells centres que segreguin l'alumnat per raó de sexe.
 • Consideració d'alumnat amb necessitats educatives de suport educatiu aquells alumnes nouvinguts amb desconeixement del català o de les dues llengües oficials. Cal fer notar que la llei només considerava alumnat NESE aquells alumnes nouvinguts amb desconeixement de les dues llengües oficials.
 • Garantir un acolliment lingüístic en llengua catalana amb una dotació horària i docent que en garanteixi l'aprenentatge.
 • L'autonomia pedagògica dels centres per a l'elaboració d'un projecte lingüístic que avanci cap un ensenyament íntegrament en català.
 • Un pla de formació específic del professorat sobre la crisi ambiental.
 • Assegurar una inversió educativa entorn del 7% del PIB en els propers vuit anys.
 • Que inspecció educativa vetlli per les condicions de treball dels docents, pel que fa a ràtios, espais, mitjans i salut laboral.
Des d'UOB seguirem informant del camí de la LEIB i estarem atents a veure què fa Conselleria amb les esmenes presentades per UOB i que el CEIB ha decidit incloure en el seu informe.

Avaluació dels assessors i directors de centres de professorat

Avui matí s'ha reunida la Comissió del procés d'avaluació dels assessors i directors de centres de professorat amb els membres de l'Administració pertinents i amb un representant de cada sindicat.

Com a primer punt, s'ha constituït la Comissió avaluadora i, posteriorment, s'ha informat de les sol·licituds rebudes. Aquest curs escolar s'han presentat 20 assessors i 5 directors.

Cal fer menció que aquest any el procés d'avaluació és diferent a la resta ja que han incorporat l'Informe de 360º, instrument que permet que un grup de persones avaluï les competències en l'acompliment habitual del treball d'un altre company a través d'un qüestionari. Amb l'anàlisi dels resultats s'elaborarà l'informe amb l'objectiu de millorar en el lloc de feina i preparar l'entrevista amb la Comissió.

Finalment ha quedat aprovat el calendari d'entrevistes que tindran lloc per videoconferència els següents dies:

 • Dijous 11 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Dimecres 17 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Divendres 19 de març de 9h a 10:20h (directors)

Es preveu que les entrevistes tinguin una durada de vint minuts i Carme Jaume, presidenta de la Comissió, ha dit que avui mateix informaran als participants de la calendarització aprovada.

dimecres, 3 de març de 2021

Campanya de vaccinació

Avui matí s'ha reunit la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals amb l'únic punt a l'ordre del dia d'informar sobre la campanya de vaccinació contra la Covid19 al personal docent i no docent dels centres educatius no universitaris de les Illes Balears.

S'ha informat que després de la reunió mantinguda la setmana passada entre la consellera de Salut i Consum, el conseller d'Educació i Formació Professional  i les diferents direccions generals, es varen establir els criteris d'etapa i edat de la campanya de vaccinació.

Des d'UOB s'ha demanat com es gestionarà en general la gent que no es vulgui vaccinar en primera instància i sí ho vulgui fer més endavant. També s'ha demanat com es farà en el cas particular del personal alliberat sindical que es vulgui vaccinar després dels companys que estan a les aules. La resposta per part de Conselleria ha estat que s'està fent un registre de vaccinació de les persones citades i que en els casos que no es vaccinin en primera instància, se'ls tornarà a citar més endavant, sense concretar si serà després del grup 6 i abans del grup 7, o després d'aquest darrer grup i, en tal cas, no han especificat quan. Igualment UOB ha remarcat que la reunió hagués estat més útil si s'hagués produït abans de l'inici de la campanya de vaccinació.

Altres punts tractats:

 • Els docents que són majors de 55 anys seran citats a mesura que es disposi de vaccins ARN missatger.
 • A les persones que ja tinguin anticossos només se'ls hi administrarà una dosi.
 • Els docents que estan de baixa per incapacitat temporal seran igualment vaccinats.
 • En el moment de donar la cita, s'acordarà el lloc de vaccinació, independentment de la destinació del docent.
 • La segona dosi s'administrarà amb 10/12 setmanes de diferència respecte a de la primera.
 • La cita per la segona dosi es dona el mateix dia que s'administra la primera.
 • Recomanació de Sanitat: prendre 1g de paracetamol 6 hores abans i després de la vaccinació com a mesura profilàctica contra possibles efectes secundaris.
 • A l'illa de Mallorca, 7.000 docents han estat citats per la vaccinació.
Per altra banda, dia 10 de febrer UOB va denunciar que Conselleria tornava a arribar tard en el repartiment d'EPI als centres educatius (AQUÍ). Aquest repartiment, inicialment previst per a finals del mes de gener, es va ajornar a finals del mes passat. A la reunió d'avui s'ha tornat a demanar per la situació d'aquest tema i s'ha informat del següent:
 • A partir de divendres 5 de març es repartirà una partida econòmica als centres educatius per la compra de mascaretes FFP2.
 • Hi ha la previsió de que el repartiment directe de la resta d'EPI es produeixi al voltant de dia 15 de març, sense poder-ho assegurar.
Des d'UOB:
 • Ens congratulam que, tot i que tard, es materialitzi la reivindicació que hem fet des de principi de curs de subministrament de mascaretes FFP2.
 • En cas que es produeixi el repartiment de la resta d'EPI dins el nou termini indicat, el material pel segon trimestre arribarà a 15 dies de la finalització d'aquest.
Tornam a lamentar que Conselleria segueixi arribant tard i malament amb els subministrament. A dia d'avui, el personal treballador segueix havent-se de pagar de la seva pròpia butxaca les mascaretes i la resta d'EPI. Com ha fet des de l'inici de curs, UOB seguirà denunciant aquesta situació.

dimecres, 24 de febrer de 2021

Rebaixes en l'exigència del català com a requisit? Ni pensar-ho!

Circular 224/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Tots els indicis apunten que al professorat del Conservatori Superior i de l'ESADIB no se li demanarà el requisit de català i que aquest passarà a ser un mèrit. Des d'UOB Ensenyament volem començar a fer sentir les veus d'alarma per una proposta que va ser esmentada de passada a la Mesa Sectorial que vàrem tenir dia 9-12-2020 on es varen tractar entre d'altres qüestions els canvis en el FOLC. Cal recordar que UOB ja es va oposar a qualsevol rebaixa en l'exigència de coneixements de català com ara l'exempció del FOLC a determinat professorat. Podeu veure el resum AQUÍ.

Des del Diari de Balears varen fer ressò de les intencions de la Conselleria en una notícia apareguda dia 11-02-2021. El rotatiu digital, reproduïa íntegrament la Disposició addicional inclosa dins l'esborrany presentat per Conselleria que diu, textualment: «El règim específic aplicable, en matèria de capacitació en llengua catalana, en la selecció del professorat del Conservatori Superior de Música i Dansa i de l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears serà l’establert, si és el cas, en els reglaments d’organització i funcionament acadèmic d’aquests centres d’ensenyament». Podeu llegir el text complet de la notícia AQUÍ.

Això vol dir que si es publica l'Ordre tal i com està redactada actualment i tal i com també preveuen altres fonts, el professorat del Conservatori Superior i de l'ESADIB no seria tractat com la resta de docents que depenen de les institucions de les Illes Balears i no es regirien pel règim general, que incorpora el requisit de coneixement de català. 

Si tot això es confirma, el coneixement de la llengua catalana deixaria de ser un requisit per al professorat de l'ESADIB i del Conservatori  Superior de les Illes Balears i només comptaria com a mèrit. Aquest fet, no només és greu en el context de les Illes Balears, on el retrocés social del català és evident i la seva normalització en l'àmbit de l'administració pública és més que qüestionable sinó que també ens allunya del model aplicat a Catalunya on s'exigeix un nivell C1 o una prova específica de català d'un nivell similar al C1 quan es fa la prova d'instrument o cant.

Des d'UOB Ensenyament entenem que aquesta rebaixa en l'exigència del català com a requisit suposarà una greu violació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, la qual proclama a l’article 17 l’oficialitat de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a tots els nivells educatius, i estableix, a l’article 23.1, que els plans d’estudis de les Escoles Universitàries de Formació del Professorat d’EGB i altres centres de formació, perfeccionament i especialització del professorat.

A més, aquesta mateixa llei estableix en l’article 23.2 que, donada l’oficialitat de les dues llengües, catalana i castellana, el professorat que imparteix docència dins l’àmbit de les Illes Balears ha de posseir el domini oral i escrit dels dos idiomes oficials necessari en cada cas per a les funcions educatives i docents que han de realitzar. 

Per tot això, compartim el nostre rebuig i alçam la veu de protesta contra tota vulneració i retrocés que es pugui produir vers la llengua pròpia de les Illes Balears en l'àmbit educatiu. No tolerarem cap passa enrere.

dimecres, 17 de febrer de 2021

Trobada virtual amb el Secretari d'Estat d'Educació

 

Ahir dimarts 16 de febrer va tenir lloc una trobada virtual amb el Secretari d'Estat d'Educació, el Sr. Alejandro Tiana organitzada des de la Delegació de Govern, la presència del conseller Martí March i una àmplia representació de la comunitat educativa: sindicats, associacions de professors, associacions de pares i mares, associacions de directors, representants de l'ensenyament privat i concertat, representants de la UIB, inspecció educativa i representants de les delegacions territorials insulars.

La trobada duia com a eix central la presentació de la LOMLOE. El Secretari d'Estat d'Educació va fer una exposició de l'estructura de la LOMLOE (que realment és una modificació que es fa damunt la LOE de 2006). A mode de resum, algunes de les informacions més concretes que en vàrem extreure varen ser:

 • Currículums. La LOMLOE preveu una estructura curricular a partir d'ensenyaments mínims. Això vol dir que el Ministeri plantejarà un currículum bàsic per a cada etapa que inclourà el 50% dels continguts i destreses que s'hagin de treballar. La resta del currículum el concretaran les Comunitats Autònomes.
 • Educació 0-3. El Ministeri vol avançar en l'augment de l'oferta de places públiques de 0-3 anys fins arribar a un 55% de l'oferta d'aquí a vuit anys. Correspondrà a les Comunitats Autònomes articular aquesta oferta.
 • Carrera professional. S'estableix l'any 2021 com a termini per a l'elaboració d'una proposta de carrera professional docent.
 • Professorat Tècnic de Formació Professional. El professorat que no disposi d'una llicenciatura o grau no passarà al cos de Secundària, quedarà dins el cos de professors tècnics fins que aquest cos s'extingeixi.

No obstant, des d'UOB seguirem atents perquè la trobada d'ahir encara no ha resolt alguns dels dubtes que ens planteja la implementació de la LOMLOE:

 • Participació de la comunitat educativa de les Illes Balears en la concreció dels futurs currículums LOE.
 • Increment progressiu de les places públiques d'educació infantil 0-3.
 • Articulació de la Carrera professional.
 • Situació del professorat tècnic interí que no disposen d'una titulació de grau o llicenciatura. Seguirem defensant el principi de a mateixa feina, mateix salari i mateixes condicions.
La Conselleria d'Educació i Formació Professional te per davant molta feina d'adequació d'aquells aspectes de la LOMLOE que són competència autonòmica. A mode d'exemple, el conseller Martí March va deixar caure que d'aquí poc sortirà a exposició pública un nou decret que reguli el ROC (Reglament Orgànic de Centre) d'acord amb la LOMLOE. Des d'UOB estarem ben atents i en farem ressò de qualsevol passa que es doni en algun d'aquests processos.

dissabte, 13 de febrer de 2021

UOB Ensenyament amb Pablo HasélCOMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament es suma a les reivindicacions i protestes per l'entrada de Pablo Hasél a la presóConsideram un despropòsit inassumible i una esquerda democràtica insalvable que l'any 2021 es condemni un músic per les seves cançons.

No només això, l'ONG internacional Freemuse, dedicada a la defensa de la llibertat d'expressió dels músics, alertava l'any passat que Espanya és l'estat amb més artistes amb condemnes de presó de tot el planeta. Un altre cop flagrant a la democràcia.

Per tot això, condemnam la involució que pateix el país amb unes lleis cada vegada més repressives. Ens oposam que s'utilitzi el Codi Penal com una eina de repressió i, no menys greu, denunciam que es pugui intervenir en les manifestacions culturals del col·lectiu d'artistes i de la ciutadania que no combreguen amb el règim espanyolista.

Demanam que l'estat espanyol deixi de tractar la cultura com si fos menor d'edat, amputant-li el dret natural de parlar de qualsevol fet o acte polític, perquè aquesta manera d'actuar no fa més que posar en qüestió un estat vertaderament democràtic, on la dissidència hi té cabuda. Es compliria així la sentència que fa el propi Valtònyc, una de les altres veus represaliades: "l'estat espanyol necessita un enemic per justificar la seva repressió i desmobilitzar els moviments socials".

Al llarg d'aquest cap de setmana es multipliquen els actes de suport a Pablo Hazél a tot l'estat. A la pàgina de Facebook creada en suport de l'artista podreu trobar i adherir-vos el següent manifest: "Sense llibertat d'expressió no hi ha democràcia".

divendres, 12 de febrer de 2021

UOB reclama a Martí March que la Història de les Germanies s'expliqui a les escoles de les Balears així com tocaCircular 223/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Després de respondre d’immediat a finals de 2020 a la crida de Germanies 500 anys, des d’UOB Ensenyament volem reconèixer la tasca desenvolupada des de fa anys per Gaspar Valero i Joan Carles Palos d’explicar en visites guiades per Palma els indrets vinculats a les Germanies i als Menestrals a les quals cal afegir ara una nova guia que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma ha posat a disposició dels centres educatius de la ciutat per fer conèixer els carrers i places del centre històric (Places de Cort, del Roser i de la Porta Pintada...) que foren escenari de la revolta que es va iniciar dia 7 de febrer de 1521.
De la mateixa manera, valoram positivament que l’ajuntament tengui intenció per al proper curs 2021-2022 de posar a disposició dels centres escolars de Palma unitats didàctiques elaborades per la historiadora Maria Margalida Perelló per treballar a les aules la història de les Germanies a diferents nivells; ara bé, dit això, ens preocupa que aquestes iniciatives siguin puntuals, no passin d’ésser una flor d’estiu i, el que és pitjor, quedin reduïdes a l’àmbit de Palma i no s’estenguin a la Part Forana i no es difonguin també a Menorca, Eivissa i Formentera. 
Els currículums LOMCE actuals, fets de pressa i corrents durant els darrers dies del govern Bauzá només inclouen una breu menció a les Germanies com a contingut, però en cap cas li assignen un criteri d’avaluació que en faci preceptiva la seva avaluació. D’aquesta manera queda a la bona voluntat del docent el fet de treballar o no aquest episodi històric. 
És per això que reclamam a la Conselleria d’Educació que aprofiti el marge de maniobra que li atorga la LOMLOE, que en bona mesura recupera l’estructura curricular i organitzativa pel que fa a l’oferta de matèries optatives que preveia la LOE, per assegurar el tractament didàctic que mereix un episodi històric tan rellevant de la nostra història. 
A més, conscients que les altres illes compten també amb episodis històrics prou rellevants i que són completament obviats pel currículum actual, des d’UOB demanam a la Conselleria que:

 • Compti amb l’assessorament d’historiadors i professors de Geografia i Història per a fer una revisió curricular aprofitant el marc de la LOMLOE.
 • Que l’ensenyament de la Història de les Illes Balears quedi explicitat en els currículums de totes les etapes educatives (Primària, Secundària i Batxillerat) a partir d’una correspondència lògica entre continguts i criteris d’avaluació referents als principals esdeveniments històrics.
 • Que recuperi l’assignatura optativa “Conservació i recuperació del patrimoni cultural” que s’ofertava a 3r d’ESO abans de l’entrada de la LOMCE.
 • Que recuperi l’assignatura optativa de Batxillerat “Història i cultura de les Illes Balears”, matèria que es va incloure el 2003 durant la legislatura de Damià Pons com a conseller i que es va impartir fins al curs 2014-2015. Cal recordar que aquesta demanda ja la va fer un grup de professors de Geografia i Història l’any 2015 i Antonio Morante va argumentar que no es podia incloure l’assignatura per mor de l’ordenament que imposava la LOMCE, no per manca de voluntat.
Entenem que tot allò que proposam és perfectament viable gràcies a la porta que obre la LOMLOE amb el retorn al redactat original de certs articles de la LOE, esperam que la Conselleria demostri que efectivament la voluntat hi és i restauri el tractament dels continguts que garanteixen la memòria històrica de les nostres illes. Només d’aquesta manera l’any 2521 hi haurà qui celebri el mil·lenari de les Germanies.


Palma, 12 de febrer de 2021

dimecres, 10 de febrer de 2021

Conselleria torna a arribar tard amb el subministrament d'EPI als centres

 


A les dues darreres reunions de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals (18/12/2020 i 15/01/2021) la Conselleria d'educació va informar que:

 • a finals del mes de gener es rebria l'aprovisionament de mascaretes pel segon trimestre,
 • aquest lliurament inclouria bates, mascaretes amb pantalla, i mascaretes quirúrgiques i FFP2, i
 • com a novetat, arribaria directament a cada centre.

Davant les denúncies que ens han anat arribant al llarg de la setmana passada de què els EPI segueixen sense arribar al professorat, UOB s'ha posat en contacte amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que ha informat que, amb l'argument que hi ha hagut un elevat nombre d'empreses que s'han presentat a la licitació pel subministrament, els EPI no arribaran als centres fins a finals del mes febrer.
Conselleria segueix arribant tard i malament amb els subministrament. El personal treballador segueix havent-se de pagar de la seva pròpia butxaca les mascaretes i resta d'EPI. Com ha fet des de l'inici de curs, UOB seguirà denunciant aquesta situació.

dimarts, 9 de febrer de 2021

Resum Mesa Sectorial Relació de llocs de treball de caràcter permanent


Aquest dematí ha tengut lloc una mesa sectorial de caràcter extraordinari per tractar la publicació de la Relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent. Aquesta relació, no deixa de ser una transcripció de les plantilles orgàniques dels diferents cossos ja publicades durant el mes de gener. Les podeu consultar AQUÍ

El fet de tornar a publicar les plantilles orgàniques segons el format de Relació de llocs de treball respon a una exigència burocràtica per part de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.

Des d'UOB hem recordat a Conselleria que volíem aclarir què succeïa amb les trentena i escaig de places orgàniques dels CEPA que han quedat bloquejades en el Concurs de trasllats d'àmbit estatal que està en marxa. Des de Conselleria ens han assegurat que aquestes places deixaran d'estar bloquejades a mesura que els centres requereixin places de les especialitats que han estat objecte del bloqueig. 

Una vegada més, hem tornat a demanar que aquesta informació arribés clara i concisa als CEPA per evitar malentesos o ferum de retallades. Per tot això ens hem abstengut a l'hora de la votació. Seguirem treballant amb els companys dels CEPA i atentes a l'evolució de les plantilles.

Posada en marxa del exàmens de salut del SPRL


Ahir dilluns es va reunir la Comissió paritària del SPRL per tractar diferents aspectes dels exàmens de salut que s'oferiran a tot el col·lectiu docent. Per una banda, es va especificar el funcionament dels exàmens ordinaris. De l'altra, es va parlar del procediment de la vigilància obligatòria de la salut, amb la presentació de l'esborrany, que vam rebre unes hores més tard, després d'acabada la reunió. Podeu llegir aquí l'esborrany del procediment per a la vigilància obligatòria de la salut. 

Els exàmens voluntaris ordinaris s’oferiran a tot el professorat. Consten de dues proves: les inicials i les de seguiment. Les proves inicials seran un poc més extenses. Inclouran, en primer lloc, un qüestionari per avaluar el nivell d'estrès, la seguretat, la higiene i l'ergonomia; després es passarà a l'àrea mèdica que inclourà analítiques, així com una revisió física i, finalment, s'emetrà un informe conjunt. En aquest cas són els docents qui han de demanar cita. 

També es va especificar que els exàmens inicials fets al personal interí amb contractes intermitents tindrà un marge de validesa de 5 anys. Els exàmens de seguiment seran més senzills. També s’ofereixen a tothom. UOB va demanar per la periodicitat de les proves de seguiment, les quals es preveuen cada cinc anysamb l’excepció de si es canvia de lloc de treball.

D'altra banda, i fins que no es constitueixi el personal i locals propis de les altres jurisdiccions, els exàmens seguiran fent-se a Palma pel SPRL de la pròpia Conselleria, mentre que a les altres zones de Mallorca i la resta d'illes es farà amb el mateix procediment de Conselleria, però amb l’empresa subcontractada Previs.

Actualment Rafel Castell, cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, comenta que s’està esperant que davalli la incidència de la COVID per posar en marxa un protocol que passaria per l’entrevista amb la direcció dels centres educatius els quals proposarien d’entrada realitzar l’examen a 1 o 2 docents de cada centre. 

Els exàmens no voluntaris o obligatoris ja els ha començat a assumir el SPRL. Aquests tipus d'exàmens, que suposen un tipus de reconeixement obligatori en el cas que l'exercici de la docència pugui suposar un risc per al propi docent o per a terceres persones. Segons la Cap d'Inspecció, Catalina Mas Homer, la creació del SPRL des del gener de 2020 ha provocat la millora de l’atenció a tot el professorat.

Podeu fer les vostres aportacions i comentaris a l'esborrany del procediment de la vigilància obligatòria de la salut fins el proper divendres 12 a les 14h. El text final serà votat a la propera reunió de la comissió paritària. 

Comissió Estades formatives a empreses per professorat FP

 

Avui matí s'ha reunida la Comissió de Selecció de les Estades de Formació a Empreses 20-21, per a valorar les sol·licituds presentades per a realitzar estades professionals entre l'1 de març i el 31 de juliol de 2021.

S'han presentat un total de 12 sol·licituds, de les quals se n'han aprovat 10, les dues restants han estat excloses provisionalment per mancar-hi documentació, aquestes sol·licituds es podran esmenar en el termini de reclamacions.

Les estades corresponen a professorat de les famílies professionals de Sanitat (5), Hoteleria i Turisme (3), Instal·lacions i Manteniment (3) i Fusta i Moble (1).

Del total d'estades sol·licitades, dues són en empreses de la Unió Europea (1 a Itàlia i 1 a Alemanya); una a Alacant i la resta a empreses de les illes (7 a Mallorca i 2 a Menorca).

Properament es publicarà la resolució provisional.

dilluns, 8 de febrer de 2021

Inici de converses cap a un Acord Marc 21-23


Amb el precedent d'un acord marc de legislatura de l'any 2015, el qual UOB no va aprovar, i diverses temptatives d'acords posteriors, avui ha tingut lloc la Mesa Inicial sobre l'acord marc de legislatura 21-23.

El document de proposta, que se'ns ha presentat en el decurs de la Mesa, fa referència a quatre grans temàtiques concretes:

1. Oposicions

2. Mesures d'estabilitat personal interí

3. Mesures per a la millora de les condicions sociolaborals del personal docent

4. Carrera professional del personal docent

Ara, s'ha obert un termini per tal que els sindicats enviem les oportunes aportacions i reivindicacions en relació a aquests temes, que ja hem encetat en una primera ronda d'intervencions avui mateix.

UOB ha fet constar tot un seguit de demandes que ja ha plantejat els darrers anys, com ara un model propi d'oposicions, la seva calendarització, reducció de ràtios, reducció de hores lectives a primària i a secundària, equiparació no només dels professorat tècnic d'FP amb titulació universitària sinó de tot el col·lectiu i arribar al Cos Únic també amb la integració dels mestres, i una llarga llista de recuperació i/o millora de drets com ara les llicències d'estudis, l'any sabàtic, la possibilitat de mitja jornada per a personal funcionari de carrera sense condicions, un nou decret d'actualització i millora del fons social, la reducció horària efectiva per a les persones majors de 55 anys, el cobrament de l'estiu... i podríem seguir i seguirem reivindicant tot allò que suposi una millora de les condicions de feina i el reconeixement de la nostra tasca.

Tot seguit, un cop cada sindicat hagi enviat les seves primeres aportacions i com a continuació, la Conselleria ens anirà convocant a meses sectorials, meses tècniques i, si cal, reunions bilaterals per anar tractant i negociant cadascun dels temes posats damunt la taula.

Esperam que en acabar les negociacions poguem signar aquest Acord, serà senyal que s'han acceptat bona part de les nostres peticions.

Continuarem informant!

dijous, 4 de febrer de 2021

Esborrany de l'avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears, on som i què queda.


Avui, dijous 4 de febrer ha tengut lloc una Mesa Sectorial de caràcter extraordinari amb la presència del conseller, tots els directors generals així com els delegats territorials de Menorca i Pitiüses. L'únic punt de l'ordre del dia era l'esborrany de l'avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears.

La mesa ha consistit en una exposició per part del Conseller del camí que ha recorregut el text normatiu d'ençà que iniciés el seu camí en el 2018 a partir d'un document base elaborat per la plataforma Illes per un pacte. Actualment el redactat de l'avantprojecte es troba en la seva tercera versió, després d'haver passat per un termini d'exposició pública on va rebre aportacions de les diferents forces polítiques, sindicals i d'altres organitzacions de l'àmbit social i cultural. 

Com ja us vam informar, aquestes setmanes l'avantprojecte de llei s'està debatent al CEIB (Consell Escolar de les Illes Balears) que n'elaborarà un informe a partir de les esmenes aportades per tots els agents de la comunitat educativa que hi tenen representació (estudiants, famílies, sindicats, directors i patronal de la concertada). 

En el mateix moment que el CEIB l'avantprojecte s'està discutint al CES (Consell Econòmic i Social) i posteriorment ho farà a l'IBDONA (Institut Balear de la dona). Cada una d'aquestes institucions també n'elaboraran el seu pertinent informe. Cal recordar que aquestes tres institucions tenen un caràcter consultiu i que en cap cas els seus informes són vinculants tot i ser un clar indicador de les diferents sensibilitats sobre el tema en qüestió.

Després d'aquestes passes l'avantprojecte entrarà al Parlament on es debatrà i votarà. La idea de Conselleria és que s'aprovi abans de les vacances d'estiu perquè sigui vigent a partir del curs 2021-2022.  Martí March ha insistit en la necessitat d'arribar a un consens el més ampli possible per justificar el redactat del projecte en alguns dels seus aspectes. D'aquesta manera, Conselleria considera que s'ha de defugir d'una normativa excessivament reglamentista i que en tot cas aquells aspectes que necessitin més concreció ja s'anirien desenvolupant normativament a partir de decrets i ordres més específics.

Des d'UOB hem volgut recordar al Conseller les esmenes que ja presentàrem al CEIB i que la gran majoria varen ser tengudes en consideració per a ser incloses dins l'informe que presentarà la institució. Les podeu recordar AQUÍ.

Hem fet especial èmfasi en la idea que pel que fa a l'ús i aprenentatge del català, cal ser més ambiciosos del que estableix el Decret de Mínims, que per altra banda som ben conscients que no es compleix a tots els centres de les Illes Balears. 

Davant aquest argument el conseller ha botat dient que no podíem fer aquest tipus d'afirmacions sense presentar proves o dades. Des d'UOB ens hem quedat perplexos davant la resposta del conseller ja que entenem que aquesta responsabilitat correspon a Inspecció Educativa i en darrera instància al Conseller d'Educació, una comprovació que venim demanant des de 2015 i a la qual es va comprometre el cap d'inspecció. Ho podeu recordar AQUÍ i AQUÍ.

També hem tornat a exigir que la futura LEIB (Llei Educativa de les Illes Balears) estableixi d'una vegada per totes una formació del professorat gratuïta, organitzada dins l'horari laboral i ofertada exclusivament des de l'administració, sense entitats col·laboradores. Com era d'esperar, aquesta ha estat una reivindicació que només ha fet UOB i com era previsible tampoc ha rebut cap comentari per part del conseller o dels diferents directors generals. No fos cosa es desmuntassin els xibius...

Finalment, el conseller s'ha compromès a convocar una nova Mesa sectorial abans que l'avantprojecte entri dins la seva recta final en seu parlamentària. 

Des d'UOB estarem atents a l'evolució de l'esborrany i de les aportacions que hi puguin fer les diferents institucions i no farem cap passa enrere en la defensa d'una llei educativa que garanteixi l'ensenyament en català, la rebaixa de ràtios, l'augment del poder de decisió dels claustres, l'increment del percentatge del PIB destinat a educació o una formació gratuïta i de qualitat.

dimarts, 2 de febrer de 2021

Sessions maratonianes al CEIB


Des de dimecres 27 horabaixa i durant quatre dies, s'ha reunit la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del CEIB per estudiar les aportacions a l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears dels diferents membres o entitats.

UOB ha presentat vint-i-nou aportacions, de les quals l'única que no ha estat acceptada per cap dels membres és la supressió d'un apartat que fa referència a la formació permanent, de l'article 134:

"Altres entitats col·laboradores poden organitzar, en les condicions que s’estableixin, activitats de formació permanent del professorat, que, si compleixen els requisits que es determinin reglamentàriament, podran ser reconegudes a l’efecte de promoció professional dels docents."

Lamentam que no s'hagi pres en consideració un tema tan controvertit com aquest, que fa qüestionar l'autèntica raó de ser de les organitzacions sindicals. La resta d'aportacions, però, han estat acceptades per àmplia majoria i només algunes hauran d'ésser revisades per la Comissió Permanent del CEIB, fet que celebram, sobretot perquè moltes eren fruit de la vostra participació.

Els assumptes al quals fan referència les nostres aportacions, de manera resumida, són:

 • Aprenentatge en català: llengua d'aprenentatge, ensenyament íntegre en català, llengua vehicular,  competències, educació infantil, atenció a la diversitat, suport educatiu, acolliment lingüístic, dotacions, diagnòstic i mesures.
 • Reducció de ràtios
 • Gratuïtat del cicle 0-3 anys d'infantil i recursos econòmics.
 • Condicions de treball dels docents i salut laboral.
 • Més participació i transparència en l'elecció de la direcció dels centres.
 • Formació permanent: horari laboral, menys pes de la formació a centres, entitats col·laboradores, actualització científica i lingüística.
 • Despesa educativa del 7% del PIB.
 • Educació laica.
 • Representació sindical per illes.
 • Reducció de la càrrega burocràtica.
 • Centres que segreguen l'alumnat per raó de sexe (eliminació de la dotació pública).
 • Preservació del medi ambient i educació.

Cal destacar que moltes aportacions presentades per entitats d'escoles concertades o catòliques no han estat acceptades i en canvi totes les fetes per l'Institut Balear de la Dona, relacionades amb  la coeducació, la igualtat i l'eradicació de la violència masclista han estat recolçades per majoria, fet que valoram de manera molt positiva.

divendres, 29 de gener de 2021

Memòria del primer any del CEMe i valoracions de UOB


Aquest dimecres 27 de gener de 2021 va tenir lloc el Plenari del CEMe per aprovar la Memòria de l'any 2020 i per analitzar les valoracions dels consellers recollides en una enquesta prèvia realitzada de manera anònima. Al mateix temps, fa un any que UOB va entrar al Consell Escolar de Menorca com a un dels cinc representants del professorat del sector públic

La memòria del CEMe inclou els següents punts:

 • La reclamació de les beques menjador de 2019, on van quedar famílies sense rebre les beques, tot i complir els requisits
 • La llei educativa 
 • L'FP a Menorca i els centres integrats 
 • Fòrum online de la comunitat educativa sobre l'ensenyament en temps de COVID
 • Com educar des de l’escenari B, valoracions d'alumnat i famílies. D’on surt una publicació sobre les valoracions de l’inici de curs i una carta d’agraïment a la comunitat educativa. 
 • Ajuda per a dispositius electrònics, la connectivitat a les famílies més vulnerables 
 • Ajudes a les biblioteques de cada centre
 • Assessorament del projecte “Un estiu per créixer”

La memòria també recull el fet que tant la presidenta com el vicepresident del Consell escolar de Menorca no han estat nomenats oficialment fins un any després, per la qual cosa no han tingut vot i només han pogut assistir fins ara al CEIB com a oients.

D'altra banda, es van analitzar les valoracions de l'enquesta sobre el funcionament del CEMe, en la qual es demanava opinió sobre diversos aspectes com la idoneïtat de la regularitat de les reunions: el Plenari s'ha realitzat aproximadament cada mes i mig; del format i coherència del contingut de cada un dels Plenaris realitzats. Des del sindicat restam pendents dels informes preliminars sobre l'FP a Menroca que s'entregaran a finals de febrer, dels quals s'encarrega l’OBSAM i, en especial, quins són els indicadors que valoraran les necessitats de l'FP a Menorca. 

Finalment, des de UOB volem destacar la millora progressiva de l'organització dels Plenaris d'aquest primer any. També volem defensar que l'acurada planificació dels Plenaris no ha d'ofegar la flexibilitat democràtica en quant a la participació de les persones conselleres. Per últim, trobam imprescindible mantenir l'autonomia en les decisions i accions a emprendre com a òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de Menorca que som.dijous, 28 de gener de 2021

Selecció directors: Més pes del centre dins la comissió de selecció

Avui hem tingut la Mesa del concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.

- Un total de 84 centres de les illes han de seleccionar noves direccions.

- La novetat és que la resolució ja està en base a la LOMLOE i aquest fet suposa la modificació de la composició de la comissió de selecció. Abans, amb la LOMQE, la comissió estava formada per tres representants de l'Administració educativa i dos representants del centre, un dels quals havia de ser un membre del claustre de professors i l'altre, un membre del consell escolar. 

- La nova Resolució marca que aquesta Comissió estigui composada per dos representants de l’Administració educativa i quatre representants del centre, dos dels quals han de ser membres del claustre de professors i els altres dos del consell escolar. Així, ara, la representació del centre serà majoritària en la Comissió de selecció.

- Quan a aquest punt, UOB ha demanat que s’augmenti a 3 el nombre de representants del Claustre i del Consell Escolar en la comissió, tenint en compte que la LOMLOE (art. 135) parla d’un mínim d’un terç dels membres de la comissió, i aquí ens hem aturat precisament en això, en un terç. En aquest sentit, també hem manifestat que seguim reivindicant que es torni al Consell Escolar la competència d'elecció de directors, derogada pel govern Aznar el 2002 i que comportava el compromís no escrit dels candidats a sotmetre's també a la votació del claustre.

- També hem demanat la base jurídica que permet què els funcionaris interins puguin formar part de l'equip directiu, quan tota la normativa vigent sempre parla de funcionaris de carrera. 

- La calendarització prevista d’aquest procés selectiu és: 

    * 02 de febrer de 2021: Publicació de la convocatòria en el BOIB

    * 17 de febrer de 2021: Darrer dia per presentar les sol·licituds.

    * 23 de febrer de 2021: Publicació de les llistes provisionals de precandidats admesos i exclosos a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

    * 22 de març de 2021: Darrer dia per presentar els projectes de direcció.

    * 26 de març de 2021: Publicació de les llistes definitives de candidats admesos i exclosos.

Es podran veure totes les dates definitives quan surti la Resolució al BOIB. 


- En el torn obert de paraula, UOB ha demanat sobre l'estat de les oposicions i ens han assegurat que tot segueix igual i aquestes es duran a terme a partir del mes de juny, excepte si hi ha un confinament domiciliari. divendres, 22 de gener de 2021

El professorat tècnic d'FP sense Mesa de Negociació

Ahir, dijous 21 de gener, vàrem assistir a una reunió informativa, convocada per les direccions generals de personal docent i de formació professional, per a tractar el traspàs d'aquest professorat al cos de secundària, tal i com estableix la LOMLOE. Aquesta reunió va ser convocada en comptes de la Mesa Sectorial que demanàrem dies passats.

Per part de l'administració se'ns va comunicar que no s'ha convocada Mesa perquè en aquests moments no hi ha res a negociar, ja que s'està a l'espera de convocatòria de la Conferència Sectorial d'Educació per a tractar aquesta integració. Ens traslladaren escrit que ha rebut la Conselleria des del Ministerio en relació a la regulació de la situació.

Des d'UOB insistirem en què des de la nostra CCAA es traslladi a la conferència sectorial la nostra reivindicació que la totalitat del personal docent tècnic s'integri en el cos de secundària amb la màxima celeritat possible, fent extensiu aquest tractament a tot el personal docent tècnic interí, cercant vies perquè qui no disposi de titulació universitària pugui seguir exercint la docència, sense que això passi, en cap cas, per cap tipus d'empitjorament de la seva relació laboral amb l'administració.

Igualment, férem constar que UOB considera que aquest només és un primer pas cap al Cos Únic d'Ensenyants, instant l'administració a continuar fent feina per aconseguir la completa igualtat de condicions de tot el personal docent, fins aconseguir fer real el principi d'igual feina, igual salari.

dimecres, 20 de gener de 2021

Com fer el tràmit telemàtic d'interins?

Ahir ens vam reunir amb un dels informàtics de Conselleria per tal d'explicar-nos el funcionament del Tràmit telemàtic d'interins.

Per poder realitzar el tràmit ens hem de redirigir a Gestió d'Interins de la Direcció General de Personal Docent. 

Com a NOVETAT, saber que la tramitació del reconeixement d'activitats de formació permanent del professorat per al curs 2021-2022 s'ha de fer únicament i exclusivament a través del tràmit telemàtic que trobareu aquí

També, a la mateixa pàgina, Conselleria ha posat a la vostra disposició les FAQs.

RECORDEU!

- Si ja esteu a la borsa d'interins i no voleu fer cap canvi (illes, jornades o presentar documentació) NO és necessari fer el tràmit.

- No heu d'anar a Registre. S'entrega tot de forma telemàtica.

- Els mèrits i l'experiència docent comptabilitza fins el 31/08/2020.

- Les titulacions, capacitació del català i el màster fins el 23/03/21.


A continuació trobareu unes Pautes de com fer el tràmit.


dimarts, 19 de gener de 2021

Una passa cap al cos únic

 


La LOMLOE, que entra en vigència avui mateix, estableix en la seva disposició addicional onzena la integració del professorat tècnic de formació professional dins el cos de secundària i, per tant, el seu pas al grup A1 de l'escala de funcionaris públics.

És aquesta una reivindicació històrica d'aquest col·lectiu des que fa 30 anys es va implantar la LOGSE i que suposa una passa cap al Cos únic d'ensenyants que UOB defensa des dels seus inicis, i que ha de suposar acabar amb el greuge que pateixen vers els seus companys de secundària, amb qui comparteixen docència. Continuarem reivindicant el Cos Únic que integri, també, els docents mestres d'infantil i primària i la resta de cossos d'ensenyaments especials fins aconseguir fer real el principi d'igual feina, igual salari.

Més enllà del que preveu la LOMLOE, UOB també reivindica que la totalitat dels docents tècnics s'integrin en el cos de secundària i no es deixi en el cos a extingir de professors tècnics a docents amb sobrada experiència que, per no disposar de titulació universitària, la llei deixa dins el cos a extingir. També, que es faci extensiu aquest tractament a tots els professors tècnics interins i que no es quedi sense feina cap docent amb experiència.

Atès que la nova llei deixa en mans de les comunitats autònomes la regulació del traspàs efectiu dels professors tècnics al cos de secundària, UOB insta a la Conselleria d'Educació que convoqui una Mesa Sectorial on es puguin tractar tots aquests temes i s'apliqui la normativa el més aviat possible, per la qual cosa registrarà avui mateix la sol·licitud.

Palma, 19 de gener de 2021

UOB reclama seguretat i dignitat davant un retorn gèlid a les aules

El passat divendres dia 15 de gener va tenir lloc la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent convocada amb l’únic punt a l’ordre: les consideracions de ventilació i temperatura als centres educatius per al curs 2020-2021, en el marc de la pandèmia per COVID-19.

UOB va recordar que va denunciar la situació de temperatures extremes des de l’inici de les classes, el divendres 8 de gener, es va lamentar de la falta de diligència de la Conselleria d’Educació i va exigir que es fessin propostes efectives en defensa de l’alumnat i de tota la comunitat educativa.

ANTECEDENTS

A l’anterior reunió de la comissió paritària, UOB va demanar com es podia conciliar el fet de fer feina amb les finestres i portes obertes sense incomplir el RD 486/1997, de 14 d’abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i que marca la temperatura mínima en 17 graus. La resposta que vàrem rebre a aquesta pregunta per part de la cap de serveis de centres educatius va ser que, a l'espera de la nova regulació, ens regim per les pautes del dia 15 d'octubre i que s'ha comprovat que amb les portes obertes i l'obertura de finestres cada 15 minuts n'hi havia prou.

El dilluns 11 de gener Conselleria va actualitzar la secció de COVID amb guies de ventilació i com combatre el fred, donant recomanacions com ara col·locar ventiladors a les finestres orientats cap a l’exterior per forçar l’extracció d’aire.

A la reunió del passat divendres 15 de gener UOB va demanar que, si tenint en compte el que ha passat des del passat divendres 08/01 dins les aules, volien canviar o matisar la resposta rebuda  a la reunió anterior, fet que no es va produir.

DEMANDES UOB

Com ja havia fet a les reunions anteriors (Comissió Paritària del 18/12/2020, MSE del passat 04/12/2020, etc.) UOB va remarcar la falta de compromís existent entre el recompte oficial de positius per COVID-19 i els números reals. Aquesta manera de procedir posa en perill a alumnat, professorat i resta de personal de la comunitat educativa i, en darrera instància, a la societat en general. Aquesta opacitat en la transferència d’informació és, senzillament, una temeritat. Conselleria es va remetre a les dades generals proporcionades els dilluns i que no es podien proporcionar les dades centre per centre.

UOB va tornar a demanar per les mascaretes transparents. En aquest sentit, la resposta va ser que hi ha un nou lot de mascaretes transparents per atendre les peticions dels centres que les demanin.

UOB va reivindicar la necessitat que Conselleria subministri purificadors d’aire amb filtres HEPA de forma massiva a tots els centres que així ho sol·licitin com la única manera perquè l’escenari B sigui compatible amb el RD 486/1997.

En resum, a més de tots els arguments exposats al principi, fer classe en aquestes condicions atempta contra la dignitat del professorat. UOB demana més EPI i que es facin proves PCR a la comunitat educativa de forma massiva. La resposta de Conselleria davant d’aquesta situació ha estat insuficient. L’augment en un 50% en les places exprés el passat cap de setmana és una prova més. D’acord amb el que va dir Conselleria, s’han instal·lat purificadors amb filtres HEPA a les aules on no hi ha ventilació.

Finalment, Conselleria especifica el següent:

Davant de la pregunta de si prevalia la normativa COVID-19 o el RD 486/1997, la Directora General de Personal Docent va contestar que la salud. Es va remetre a l’actualització de la secció de COVID-19 publicada el dilluns 11/01 i que l’important és tenir ventilat.

Tant l’energia com la part d’instal·lació, en el cas dels CEIP corre a compte dels ajuntaments, i en el cas dels IES a compte de Conselleria. No obstant això, la Directora General de Personal Docent va dir que els centres que necessitin fons es poden adreçar directament a la Direcció General de Planificació i Centres.

Els centres que no disposin de suficients mesuradors de CO2 o tinguin problemes amb la seva configuració, es poden adreçar a Conselleria i els donaran solució.

Es va informar a la Directora General dels casos d'aules que havien estat a 1ºC. La contestació va ser que la majoria estaven prop dels 17ºC. Que en els casos extrems com els de les aules informades, es posessin en contacte amb Conselleria i que ho solucionarien.

Des d'UOB seguirem lluitant per una escola segura i digna.

dimarts, 12 de gener de 2021

Les Escoles d'adults de les Balears en perill

 


Circular 221/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Dues lloses pesen damunt les Escoles d'adults de les Illes Balears: la retallada de places orgàniques de professorat i la semipresencialitat.

La primera, la retallada fulminant de places orgàniques, segons diu Conselleria, serà temporal, però la realitat és que s'han suprimit al voltant de 18 places que confronten alguns centres amb una plantilla fixa molt reduïda a canvi d'ofertar una contractació inestable. L'operació passa per no ofertar com a plantilles orgàniques ni les places derivades de jubilacions ni tampoc les de funcionaris desplaçats, un fet molt preocupant perquè s'està justificant la supressió de places en base a una normativa que encara no està feta (curs 21/22 ) i mentrestant els centres perden places cada curs per mor de les jubilacions. És un fet constatat fins a dia d'avui que són places que no es tornen a recuperar i que confronten els equips directius amb una lluita per la quota dels centres, els quals es troben amb places insuficients, per davall dels mínims amb els que es pot treballar. 

Per tot això, restam pendents del canvi de normativa que ha de regular els CEPAS, l'esborrany de la qual s'espera que ha de sortir ara, a principi d'any. S'haurà de vetllar perquè les Escoles d'Adults de les Illes Balears no perdin cap de les seves funcions ni la flexibilitat en l'oferta de cursos que ara disposen.

D' altra banda, pel que fa a la dotació de personal no docent, hem detectat que hi ha Escoles d'Adults que no disposen ni de la figura de conserge ni d'administrativa i això fa que el professorat tengui una sèrie d'atribucions com per exemple gestionar les matrícules del centre durant el mes de setembre que són funcions que no els pertoquen.

El segon punt té a veure amb la semipresencialitat. Demanam que es segueixin els mateixos criteris que regulen l'assistència tant a 3r i 4t d'ESO com a 2n de Batxillerat. Aquests nivells d'estudis poden ser totalment presencials si els centres tenen disponibilitat d'espai. A hores d'ara, ens trobam que Conselleria encara no ha atès la petició feta el passat mes de desembre des dels centres d'adults per tornar als estudis totalment presencials en aquells centres on sigui possible garantir les mesures sanitàries. 

Els motius que fan que sigui urgent donar sortida a la demanda de presencialitat, que ja hem reivindicat a les negociacions amb Conselleria en motiu de la creació de l'Institut a Distància (IEDIB), és que Conselleria no té en compte el perfil de l´alumnat que realitza estudis d'alfabetització, consolidació o els cursos de secundària:

 • Als ensenyaments inicials es tracta d'alumnat nouvingut d'altres països que normalment no coneix la llengua i es realitza una tasca important d'integració social 
 • Tant l'aspecte de socialització com el vincle amb el professorat en aquests estudis és molt important i, sovint, és on radica la clau de l'èxit de la superació dels estudis
 • Es tracta en molts casos de perfils d'abandonament escolar, sense hàbits d'estudi adquirits, per tant, és essencial la presencialitat per la reintegració formativa
 • Molt d'aquest alumnat no disposa d'equipament electrònics per poder-se connectar online
 • De fet, les avaluacions intermitges que es varen fer a les Escoles d'Adults el passat mes de desembre constaten que els resultats en situació de semipresencialitat han estat pitjors que quan eren totalment presencials.

Per tot això, es demana:

 • Que es recuperin les places orgàniques manllevades
 • Que s'homogeneïtzin els criteris que regulen la presencialitat als centres prenent com a referència les mesures preses a 3r, 4t d'ESO i 2n de Batxillerat per a que cada centre, en la mesura que la situació sanitària ho permeti, pugui adaptar la presencialitat als seus recursos.
 • Que es dotin els CEPAs de personal administratiu i conserges necessaris per a poder desenvolupar les funcions pertinents.


divendres, 8 de gener de 2021

UOB reclama que es passi a l'escenari d'ensenyament a distància


Circular 220/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Davant les condicions meteorològiques que fa dies que persisteixen i que segons les previsions s'haurien de perllongar fins a mitjans de la propera setmana no s'entén com la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca no s'ha plantejat ajornar la tornada a les aules. Cal recordar que les pròpies mesures dictades conjuntament per la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Salut en la resolució conjunta de dia 10 de novembre estableixen mesures de ventilació per prevenir la incidència de la Covid-19 que són del tot incompatibles amb la situació meteorològica actual.

A banda d'això, cal denunciar que encara hi ha molts centres que no disposen de mesuradors de CO2.

Si a això hi sumam les xifres d'afectació de la Covid-19 que estan completament desbocades, especialment a Mallorca i Eivissa, seguim sense entendre com així el conseller no mou fitxa i aposta per un ajornament en la incorporació a les aules i apostar per un escenari transitori d'ensenyament a distància fins que les xifres i les condicions meteorològiques millorin. Els companys dels claustres i equips directius varen estar treballant en aquest escenari per si s'havia d'implementar en qualque moment al llarg del curs i ara es veueun abocats a passar un fred mai vist dins les aules tot això en un moment de màxim risc epidemiològic.

El govern ha reforçat encara més les restriccions previstes per a la fase 4, el que suposa quasi un confinament "de facto", però ni una paraula de les escoles. Restriccions al comerç, a la restauració, a les reunions, als contactes socials, suspesos tots tipus d'actes i activitats... però podem anar a escola normalment, a l'escola no passa res si ens reunim molta gent en espais tancats i durant moltes hores!! Què hi diu Martí March? Cap paraula ni fet per defensar els docents als quals suposa que representa? 

Com en moltes d'altres situacions, Martí March torna a demostrar estar molt enfora de la realitat de les aules. Perquè se'n pugui fer una idea, adjuntam una sèrie d'evidències que ens han fet arribar els companys al llarg d'avui dematí amb unes temperatures clarament per sota de les marcades com a legals al R.D. 486/1997, de 14 d'abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Exigim, per tant, que el govern decreti urgentment l'endarreriment de la tornada a les aules com una més de les mesures per a intentar controlar els contagis i fins que la situació sanitària millori i no ens aboqui a un augment de contagis més que previsible entre la comunitat educativa.

Algunes dates dels mesuradors de CO2 no estan configurades, no obstant això totes les fotos han estat fetes al llarg d'avui dematí

Palma, 8 de gener de 2021