Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 22 de gener de 2021

El professorat tècnic d'FP sense Mesa de Negociació

Ahir, dijous 21 de gener, vàrem assistir a una reunió informativa, convocada per les direccions generals de personal docent i de formació professional, per a tractar el traspàs d'aquest professorat al cos de secundària, tal i com estableix la LOMLOE. Aquesta reunió va ser convocada en comptes de la Mesa Sectorial que demanàrem dies passats.

Per part de l'administració se'ns va comunicar que no s'ha convocada Mesa perquè en aquests moments no hi ha res a negociar, ja que s'està a l'espera de convocatòria de la Conferència Sectorial d'Educació per a tractar aquesta integració. Ens traslladaren escrit que ha rebut la Conselleria des del Ministerio en relació a la regulació de la situació.

Des d'UOB insistirem en què des de la nostra CCAA es traslladi a la conferència sectorial la nostra reivindicació que la totalitat del personal docent tècnic s'integri en el cos de secundària amb la màxima celeritat possible, fent extensiu aquest tractament a tot el personal docent tècnic interí, cercant vies perquè qui no disposi de titulació universitària pugui seguir exercint la docència, sense que això passi, en cap cas, per cap tipus d'empitjorament de la seva relació laboral amb l'administració.

Igualment, férem constar que UOB considera que aquest només és un primer pas cap al Cos Únic d'Ensenyants, instant l'administració a continuar fent feina per aconseguir la completa igualtat de condicions de tot el personal docent, fins aconseguir fer real el principi d'igual feina, igual salari.