Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 19 de gener de 2021

UOB reclama seguretat i dignitat davant un retorn gèlid a les aules


El passat divendres dia 15 de gener va tenir lloc la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent convocada amb l’únic punt a l’ordre: les consideracions de ventilació i temperatura als centres educatius per al curs 2020-2021, en el marc de la pandèmia per COVID-19.

UOB va recordar que va denunciar la situació de temperatures extremes des de l’inici de les classes, el divendres 8 de gener, es va lamentar de la falta de diligència de la Conselleria d’Educació i va exigir que es fessin propostes efectives en defensa de l’alumnat i de tota la comunitat educativa.

ANTECEDENTS

A l’anterior reunió de la comissió paritària, UOB va demanar com es podia conciliar el fet de fer feina amb les finestres i portes obertes sense incomplir el RD 486/1997, de 14 d’abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i que marca la temperatura mínima en 17 graus. La resposta que vàrem rebre a aquesta pregunta per part de la cap de serveis de centres educatius va ser que, a l'espera de la nova regulació, ens regim per les pautes del dia 15 d'octubre i que s'ha comprovat que amb les portes obertes i l'obertura de finestres cada 15 minuts n'hi havia prou.

El dilluns 11 de gener Conselleria va actualitzar la secció de COVID amb guies de ventilació i com combatre el fred, donant recomanacions com ara col·locar ventiladors a les finestres orientats cap a l’exterior per forçar l’extracció d’aire.

A la reunió del passat divendres 15 de gener UOB va demanar que, si tenint en compte el que ha passat des del passat divendres 08/01 dins les aules, volien canviar o matisar la resposta rebuda  a la reunió anterior, fet que no es va produir.

DEMANDES UOB

Com ja havia fet a les reunions anteriors (Comissió Paritària del 18/12/2020, MSE del passat 04/12/2020, etc.) UOB va remarcar la falta de compromís existent entre el recompte oficial de positius per COVID-19 i els números reals. Aquesta manera de procedir posa en perill a alumnat, professorat i resta de personal de la comunitat educativa i, en darrera instància, a la societat en general. Aquesta opacitat en la transferència d’informació és, senzillament, una temeritat. Conselleria es va remetre a les dades generals proporcionades els dilluns i que no es podien proporcionar les dades centre per centre.

UOB va tornar a demanar per les mascaretes transparents. En aquest sentit, la resposta va ser que hi ha un nou lot de mascaretes transparents per atendre les peticions dels centres que les demanin.

UOB va reivindicar la necessitat que Conselleria subministri purificadors d’aire amb filtres HEPA de forma massiva a tots els centres que així ho sol·licitin com la única manera perquè l’escenari B sigui compatible amb el RD 486/1997.

En resum, a més de tots els arguments exposats al principi, fer classe en aquestes condicions atempta contra la dignitat del professorat. UOB demana més EPI i que es facin proves PCR a la comunitat educativa de forma massiva. La resposta de Conselleria davant d’aquesta situació ha estat insuficient. L’augment en un 50% en les places exprés el passat cap de setmana és una prova més. D’acord amb el que va dir Conselleria, s’han instal·lat purificadors amb filtres HEPA a les aules on no hi ha ventilació.

Finalment, Conselleria especifica el següent:

Davant de la pregunta de si prevalia la normativa COVID-19 o el RD 486/1997, la Directora General de Personal Docent va contestar que la salud. Es va remetre a l’actualització de la secció de COVID-19 publicada el dilluns 11/01 i que l’important és tenir ventilat.

Tant l’energia com la part d’instal·lació, en el cas dels CEIP corre a compte dels ajuntaments, i en el cas dels IES a compte de Conselleria. No obstant això, la Directora General de Personal Docent va dir que els centres que necessitin fons es poden adreçar directament a la Direcció General de Planificació i Centres.

Els centres que no disposin de suficients mesuradors de CO2 o tinguin problemes amb la seva configuració, es poden adreçar a Conselleria i els donaran solució.

Es va informar a la Directora General dels casos d'aules que havien estat a 1ºC. La contestació va ser que la majoria estaven prop dels 17ºC. Que en els casos extrems com els de les aules informades, es posessin en contacte amb Conselleria i que ho solucionarien.

Des d'UOB seguirem lluitant per una escola segura i digna.