Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 17 de febrer de 2021

Trobada virtual amb el Secretari d'Estat d'Educació

 

Ahir dimarts 16 de febrer va tenir lloc una trobada virtual amb el Secretari d'Estat d'Educació, el Sr. Alejandro Tiana organitzada des de la Delegació de Govern, la presència del conseller Martí March i una àmplia representació de la comunitat educativa: sindicats, associacions de professors, associacions de pares i mares, associacions de directors, representants de l'ensenyament privat i concertat, representants de la UIB, inspecció educativa i representants de les delegacions territorials insulars.

La trobada duia com a eix central la presentació de la LOMLOE. El Secretari d'Estat d'Educació va fer una exposició de l'estructura de la LOMLOE (que realment és una modificació que es fa damunt la LOE de 2006). A mode de resum, algunes de les informacions més concretes que en vàrem extreure varen ser:

  • Currículums. La LOMLOE preveu una estructura curricular a partir d'ensenyaments mínims. Això vol dir que el Ministeri plantejarà un currículum bàsic per a cada etapa que inclourà el 50% dels continguts i destreses que s'hagin de treballar. La resta del currículum el concretaran les Comunitats Autònomes.
  • Educació 0-3. El Ministeri vol avançar en l'augment de l'oferta de places públiques de 0-3 anys fins arribar a un 55% de l'oferta d'aquí a vuit anys. Correspondrà a les Comunitats Autònomes articular aquesta oferta.
  • Carrera professional. S'estableix l'any 2021 com a termini per a l'elaboració d'una proposta de carrera professional docent.
  • Professorat Tècnic de Formació Professional. El professorat que no disposi d'una llicenciatura o grau no passarà al cos de Secundària, quedarà dins el cos de professors tècnics fins que aquest cos s'extingeixi.

No obstant, des d'UOB seguirem atents perquè la trobada d'ahir encara no ha resolt alguns dels dubtes que ens planteja la implementació de la LOMLOE:

  • Participació de la comunitat educativa de les Illes Balears en la concreció dels futurs currículums LOE.
  • Increment progressiu de les places públiques d'educació infantil 0-3.
  • Articulació de la Carrera professional.
  • Situació del professorat tècnic interí que no disposen d'una titulació de grau o llicenciatura. Seguirem defensant el principi de a mateixa feina, mateix salari i mateixes condicions.
La Conselleria d'Educació i Formació Professional te per davant molta feina d'adequació d'aquells aspectes de la LOMLOE que són competència autonòmica. A mode d'exemple, el conseller Martí March va deixar caure que d'aquí poc sortirà a exposició pública un nou decret que reguli el ROC (Reglament Orgànic de Centre) d'acord amb la LOMLOE. Des d'UOB estarem ben atents i en farem ressò de qualsevol passa que es doni en algun d'aquests processos.