Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 6 d’agost de 2021

Els nous currículums LOMLOE i l'ensenyament de la Història i cultura de les Illes BalearsUOB Ensenyament ha registrat una petició formal amb registre d'entrada que es tenguin en compte les propostes relatives a la recuperació curricular dels continguts referents a la història i cultura de les Illes Balears així com de les assignatures optatives de 3r d'ESO i 1r de Batxillerat que ja vàrem fer públiques dia 12 de febrer de 2021, podeu veure-ho AQUÍ.

Imbuïts de l'esperit dels agermanats des d'UOB Ensenyament consideram ben necessari poder decidir quin pes ha de tenir la nostra història dins la concreció i ordenament curricular que s'haurà de concretar dins aquest proper curs 21-22 per ser d'aplicació a partir dels cursos 22-23 i ja plenament a tots els nivells a partir del curs 23-24. 

Per tot això hem enviat aquesta carta directament al Sr. conseller Martí March perquè tengui constància efectiva de les nostres propostes. Podeu consultar la carta AQUÍ

Des d'UOB Ensenyament seguirem de ben a prop el procés de revisió, concreció i ordenació curricular per garantir que les generacions futures reben l'ensenyament de la història de les nostres illes així com cal.