Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 27 d’octubre de 2021

Concurs de trasllats autonòmic 

Avui, 27 d'octubre de 2021, la Conselleria d'Educació ens ha convocat a la Mesa Sectorial on s'ha debatut l'esborrany del Concurs de trasllats autonòmic. Per part de Conselleria han assistit Rafaela Sánchez, Albert Flores, Mª Antònia Alzamora, Marco Alarcón, Miquel Bujosa i Manel Garcia. 

A la primera intervenció feta per Albert Flores ens ha esmentat els canvis més notoris de la convocatòria d'enguany:

  1. Professors de l'especialitat 0590019 Tecnologia. Podran concursar a places de l'especialitat 0590059 Suport a l'àrea de ciències o tecnologia. Al mateix temps, deixaran de poder concursar a places de l'especialitat 0591026 Suport a l'àrea pràctica.
  2. Professors de l'especialitat 0590119 Processos i mitjans de comunicació. Deixaran de poder concursar a places de 0590059 Suport a l'àrea de ciències o tecnologia. El motiu d'aquesta eliminació ha estat perquè en el proper Annex IV del Decret d'interins, també s'eliminarà ja que la majoria de titulacions que permeten exercir aquesta especialitat estan directa o indirectament relacionades amb periodisme i no tenia cap sentit que algú amb aquesta formació acabés fent classes de continguts de ciències.
  3. IMPORTANT: Incorporació de nous centres al concurs de trasllats. Es crearan plantilles orgàniques de centres que fins avui es cobrien mitjançant comissions de serveis. Són les places dels Camps d'aprenentatge (on només hi podran concursar mestres), Centres d'especial dificultats com les aules hospitalàries i atenció domiciliària (on hi podran concursar PTs, ALs i Orientadors) i equips específics (on hi podran concursar PTs, ALs i Orientadors). No s'han inclòs els CEPs, l'Institut a distància i l'Arxiu Museu Històric perquè tenen normativa pròpia.

UOB Ensenyament, a la seva intervenció ha demanat:

  • El reconeixement de la impartició de matèries en anglès dins el programa British Council ja que dins aquest apartat del barem sí que es contempla el reconeixement d’impartició de matèries dins el Pla Pilot Plurilingue o les Seccions Europees. Tot i que el programa del British Council sigui un programa en extinció, consideram que s’hauria de contemplar i recompensar als companys que han assumit aquesta tasca.
  • Demanem fer públiques totes aquelles vacants existents i les causades per futures jubilacions que es produeixin fins dia 31 de desembre. Consideram que per acabar amb el fet de concursar a cegues, aquesta informació s'hauria de publicar abans de l’inici del tràmit del concurs de trasllats. Així mateix, considerem que aquest document hauria d’incloure de manera explícita les ampliacions de plantilla orgànica que s’hagin produït des de la publicació de les plantilles respecte del curs anterior. Conselleria s'ha excusat dient que si aquesta informació es publica cada més de gener el que es publica cada gener és per qüestió del calendari que marquen des de Madrid.
  • Finalment, quant a la possible calendarització del procés:
    • Publicació al BOIB: 2 de novembre
    • Sol·licituds: de dia 3 al 22 de novembre 
No obstant informarem de les dates concretes en tenir confirmació de la publicació al BOIB