Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 18 de gener de 2022

Salut pública o conciliació familiar: El dilema pervers

 


Avui, 18 de gener de 2022, s’ha reunit amb caràcter extraordinari la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, per tractar el nou protocol als centres docents per mor de la nova situació sanitària provocada per l’evolució de la pandèmia per Covid 19 i, més concretament, per la nova variant ómicron. Per part de l’Administració, entre d’altres, hi han participat la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i la Directora General de Salut, Maria Antònia Font.

La reunió ha començat de forma inversa a l’habitual: primer han intervingut les organitzacions sindicals, i després els representants de l’Administració.

UOB Ensenyament ha centrat la seva intervenció inicial sobre aquest llistat de qüestions. Afegim, en lletra itàlica, la resposta de l’Administració. Tanmateix, les explicacions de la Directora General de Salut mereixeran una menció apart a aquest resum.


 1. Lamentar que aquesta reunió tengui un caràcter esrictament informatiu, i no negocaidor, el que implica un nou menyspreu als representants dels treballadors docents.

La Directora General de Personal Docent ha negat aquest extrem i ha dit que la reunió sí que té caràcter de negociació, però això no és el que diu la convocatòria ni, malauradament, respon a la realitat.

 1. Expressió del nostre desacord sobre el nou protocol de quarantenes només a partir de 5 casos o 20 % d’alumnes a EI i EP que, a la pràctica, deixa buit de contingut el propi concepte de ‘quarantena’, esdevé una excusa burda per amagar que a la nostra terra la conciliació familiar no és possible –perquè els pares i mares no poden abandonar el treball per tenir cura dels seus infants confinats–, i converteix l’escola en un espai no segur.

Aquesta qüestió –per a nosaltres fonamental– no ha rebut resposta satisfactòria, excepte la consideració de la Directora General de Salut sobre la no necessitat de fer quarantena per part de la població vaccinada –com si tot l’alumnat d’infantil i primària estàs vacunat!.

 1. Exigència de protecció per a les docents embarassades, amb concessió de permís retribuït des de l’inici del procés de gestació.

Segons el Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent, senyor Castell, d’acord amb les instruccions del Ministeri de Sanitat les dones embarassades vacunades no presenten prou vulnerabilitat com per deixar d’anar a la feina. La Directora General de Salut s’ha mostrat d’acord sobre aquest extrem. UOB Ensenyament, en canvi, ha tornat a expressar la seva preocupació per la salut de gestants i fetus.

 1. Assegurar la provisió de mascaretes FFP2 per a tots els docents.

Segons la Cap del Departament de Planificació, senyora Serra, hi ha provisió de mascaretes de tot tipus, incloses FFP2, per a tots els docents.

 1. Solució al problema del fred inassumible a les aules. En aquest sentit, hem assenyalat el problema dels centres que no engeguen la calefacció.

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta, tot i plantejar-la dues vegades.

 1. Acceleració del procés de distribució de filtres HEPA a totes les aules de tots els centres.

La senyora Sánchez ha explicat que l’adquisició de filtres HEPA es va fer amb prou antelació per assegurar que ja estassin intal·lats en arribar el fred actual i que, si no hi estan encara, és per problemes amb l’empresa proveïdora.

 1. Resolució urgent dels problemes d'infraestructures als centres, com finestres que no obrin o no tanquen bé.

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta.

 1. Aclariment del protocol de baixes per a docents que hagin de quedar confinats per tenir símptomes Covid o per haver donat positiu a una prova diagnòstica.

Aquesta qúestió ha tengut una resposta extensa, que es detalla més avall.

 1. Aclariment dels criteris sanitaris per no fer proves diagnòstiques a les persones a qui per protocol els correspondrien, però que han passat la malaltia els darrers 90 dies, perquè això és ignorar l’alta capacitat de la variant òmicron per reinfectar.

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta.

 1. Aclariment sobre la instrucció d’extremar les precaucions i portar mascareta “durant els 10 dies posteriors a la detecció de casos” si tanmateix aixó és el què cal fer sempre. Què aporta o té de novedós, això? És que en circumstàncies ordinàries no cal extremar precaucions o portar mascareta?

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta.

 1. Aclariment sobre el fet que l’Administració no fixi un temps màxim de resposta quan la direcció dels centres comuniqui casos positius a una mateixa aula a Educovid, perquè si no hi ha terminis temporals definits, la resposta pot arribar massa tard.

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta.


UOB Ensenyament vol fer dues mencions especials:

 1. Pel que fa a l’aclariment del protocol que han de seguir els docent confinat per Covid:

Davant la quarantena d’un docent per mor de la Covid, és important aclarir que el docent necessita tant baixa com alta mèdica. Ara bé, donada la saturació del sistema sanitari, el procediment, en cas de símptomes compatibles amb Covid o de prova diagnòstica positiva, és el següent:
 1. Informar immediatament la direcció del centre. Aquesta passa, tanmateix, no eximeix de la resta del procediment.

 2. Mentres la nova eina informàtica per a tramitació telemàtica de baixes no estigui implementada, contactar via correu electrònic amb Educovid per a què aquest tramiti la baixa via Inspecció Mèdica. S’ha posat especial èmfasi en no cridar més a Infocovid amb caràcter general, telèfon que ha de quedar reservat per a persones vulnerables. Les adreces electròniques d’Educovid són:


Eivissa i Formentera: cceducovidef@asef.es 

Mallorca: gapm.educovidgapm@ibsalut.es 

Menorca: asme.educovid.ponent@ssib.es / asme.educovid.centre@ssib.es / asme.educovid.llevant@ssib.es 

 1. Quan la nova eina informàtica d’autogestió de baixes i altes per Covid 19 estigui implementada, usar-la d’acord amb les instruccions de les que es farà oportuna difusió.


 1. Pel que fa a l’extensa intervenció de la Directora General de Salut, senyora Font:


UOB Ensenyament li agraeix el seu gran esforç de comunicació. Ara bé, i sense perjudici d’això, UOB considera que el seu plantejament es situa a mig camí entre la estratègia pròpia d’una pandèmia i la pròpia d’un tractament endèmic de la situació, tot i que, en ser qüestionada sobre aquest extrem, la senyora Font ha dit ser molt conscient que la situació pandèmica roman. UOB Ensenyament comprèn les seves explicacions sobre la impossibilitat de seguir amb la política de rastrejament anterior a ómicron, però no comparteix els nous protocols sobre quarantenes dels alumnes amb l’argument segons el qual ni els infants ni els docents vacunats són població vulnerable davant ómicron perquè, tot i que això pugui ser veritat per a la majoria d’individus, el fet és que una explosió de contagis pot fer que, malgrat el petit percentatge relatiu de casos greus, les xifres absolutes colapsin de manera inacceptable el sistema sanitari, a més de convertir l’escola en un espai no segur. A UOB Ensenyament no tenim certeses sobre l’adequació de la nova estratègia i dels nous protocols a les recomanacions de l’OMS.

En tot cas, UOB Ensenyament valora positivament que la senyora Font hagi posat a disposició de la comunitat educativa la publicitat sobre els documents i fonts que fonamenten la nova estratègia, i per això els comparteix a aquest resum.
Són aquests: