Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 3 de febrer de 2022

Aprovat el Reglament de funcionament intern del Consell de l'Educació i Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

Ahir, dimecres 2 de febrer, UOB va assistir a la reunió del Ple del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, amb la participació del conseller Martí March i el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics, Antonio Baos.

La Comissió es va reunir per aprovar el Reglament de funcionament intern i nomenament dels membres de la Comissió Permanent i per part de Conselleria se'ns va informar sobre l'elaboració dels currículums d'ESPA i del nou Grau Bàsic de Formació Professional, que es faran amb una línia curricular combinada, i en els quals hi estan treballant per la situació actual de transició a la LOMLOE.