Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 18 de febrer de 2022

Professorat tècnic en risc d'exclusió social

 


COMUNICAT DE PREMSA

Va ser a partir del curs 2016-2017 que des de la Conselleria d'Educació es va concedir una moratòria transitòria de sis anys per a què els docents interins del cos de Professors tècnics, de determinades famílies professionals, sense titulació universitària obtinguessin aquesta titulació per poder romandre a la borsa d'interins.

Han passat aquests sis cursos escolars i, tot i que des d'UOB Ensenyament any rere any s'ha demanat a l'administració l'eliminació d'aquesta transitòria (fent un darrer intent a la Mesa on es va “negociar” la darrera convocatòria d'interins), a partir del curs 2022-2023 tots els companys professors tècnics interins que no han pogut acreditar estar en possessió d'un grau universitari seran expulsats de la borsa de funcionaris interins docents de les Illes Balears. No així en tot el territori de l'estat, ja que la majoria de comunitats autònomes segueixen comptant amb aquests professionals a les seves llistes, la qual cosa fa evident que aquesta és una decisió estrictament política i que no hi ha impediment legal perquè així sigui.  Aquesta circumstància suposa un doble drama: el primer és que el sistema educatiu en general i la formació professional en particular perdran el valor afegit que suposa comptar amb l'experiència i la vàlua docent i professional més que acreditada per part d'aquests companys. Per altra banda, fent efectiu el final de la moratòria hi haurà un grapat de professionals que es veuran expulsats del seu lloc de feina, uns professionals que entraren al sistema amb la titulació en aquells moments exigida i que veren que d'un dia per l'altre se'ls exigia que cursassin uns estudis de quatre cursos en un període de sis anys alhora que continuaven treballant i, en molts casos, tenint unes circumstàncies personals (familiars, per edat, etc.) completament desfavorables per assolir aquesta fita.

UOB Ensenyament fa molts cursos que denuncia no només aquesta situació concreta sinó tot allò que fa referència al professorat tècnic de formació professional. Concretament, el passat mes de maig, reunits en mesa sectorial amb el director general de Formació professional i Ensenyaments artístics superiors, UOB Ensenyament va tornar a mostrar la seva indignació per les notícies que llavors arribaven des del govern central, quant al pla manifestat per la ministra Celaá, de derogar l'annex VI del Decret 297/2017 i que suposaria, de facto, deixar sense feina un caramull de professionals de la formació professional, que fa molts anys venen demostrant la seva professionalitat en el desenvolupament de la seva feina i que suposaria, com cada vegada que toquen la normativa de la FP, una altra ferida de mort a aquests estudis. En aquella ocasió, UOB Ensenyament va tornar a manifestar la seva indignació front al menyspreu constant per part del Ministerio cap al col·lectiu del professorat tècnic i va instar Conselleria que no permetés aquesta ferida gairebé definitiva a la Formació Professional.

Malauradament, el prec d'UOB Ensenyament ha estat com tirar aigua a la mar. Tanmateix, UOB Ensenyament ha registrat novament una petició a Conselleria per a què reconsideri la situació i modifiqui l'actual convocatòria per al curs 2022-23. L'única esperança que queda és que la Conselleria d'Educació i Formació professional decideixi prorrogar la moratòria que permetria que bons professionals que tenen molt a dir a les aules de les Illes Balears, i que, en molts casos, tenen entre 50 i 60 anys, no es vegin abocats a l'atur i quedin socialment exclosos.

Per tot això, UOB Ensenyament reclama que es reconegui la capacitat professional d'aquests docents, prou demostrada al llarg del temps, i que es modifiquin les properes convocatòries de forma que se'ls permeti continuar estar inscrits a la borsa i desenvolupar la seva tasca, i així li ha demanat via instància a la Conselleria d'Educació i Formació professional de les Illes Balears a data 17 de febrer de 2022.


Palma, 18 de febrer de 2022