Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 13 d’abril de 2022

Oferta Pública Ocupació Taxa Estabilitat


Avui, 13 d’abril de 2022, hem tingut la mesa per aprovar l’Oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat del personal funcionari dels cossos docents no universitaris presidida per la directora general de Personal Docent. 
Aquestes mesures impliquen un procés d’estabilització de les places fins ara ocupades de manera temporal, però que tenen caràcter estructural i estan pressupostàriament dotades. En resum, es tracta d’engegar un pla per reduir el percentatge de docents interins fins a un màxim del 8% abans del 31 de desembre de 2024.

El Reial Decret 270/2022 de 12 d’abril que s’ha publicat avui al BOE estableix que als concursos-oposició especials del 23 i 24 només es convocaran places de taxa d’estabilitat. Així, les places provinents de la taxa de reposició es convocaran pel sistema normal previst al RD 276/2007.

Per què no es desglosen per especialitats les places ofertes en els processos d'estabilització? Perquè hi ha un centenar de places que, en aquests moments, no estan assignades a una especialitat concreta. Són les places d'àmbits sociolingüístic i científico-tècnic, les de cultura clàssica... en definitiva, places que corresponen a funcions però no especialitats. Aquestes places s'assignaran a les diferents especialitats en funció de: canvis a equips directius i places no cobertes a oposicions del 22, bàsicament. 
Si ara no s'ofereixen aquestes places després no se'n podrà fer convocatòria, per això s'ha optat per no especificar l'oferta i fer-la global. 

A continuació, ens han exposat les places que s’estabilitzaran:

 

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Cos de mestres

702 places

480

44

168

10

Altres cossos

1944 places

1358

184

363

39

TOTAL

2646 places

1838 places

228 places

531 places

49 places


 

Disposició 6 i 8 (concurs de mèrits)

Article 2 (concurs-oposició)

Mestres

698

4

Altres cossos

1856

88

Total

2554

92


UOB Ensenyament, en el seu torn de paraula ha demanat a Conselleria un exercici de transparència i comunicació i que informi tots els docents la manera com s'ha calculada i com es durà a terme aquesta oferta pública d’ocupació corresponent a la taxa d’estabilitat.
Inicialment, està previst que el concurs de mèrits es convoqui dins el darrer trimestre del 2022 i es resolgui dins el primer trimestre del 2023.