Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 21 de setembre de 2022


UOB DENUNCIA: Les mitges jornades es perden a la carretera


  
COMUNICAT DE PREMSA 

UOB Ensenyament posa de manifest la situació de precarietat en què es troben tots aquells docents que treballen a mitja jornada i se’ls obliga a anar al centre els 5 dies. 

La normativa actual referent a Instruccions horàries estableix que Els horaris dels professors a mitja jornada hauran de ser el més compactes possibles, de manera que en cap cas els centres estan obligats a què sigui així.

L’opció de mitges jornades a 5 dies hauria de ser per a casos molt excepcionals però amb l’inici del nou curs, UOB Ensenyament ha detectat un creixent increment de docents que han de treballar els 5 dies i, per tant, podem afirmar que aquesta forma d’organització horària s'està convertint en la forma de procedir actual.

Donat l'excés de temps dedicat al desplaçament i l'abusiu percentatge del sou destinat al carburant, volem recordar a la Conselleria d'Educació el seu compromís i obligació a contribuir a la sostenibilitat. És per això que li demanam que estableixi als centres l'obligació de compactar les mitges jornades en 3 dies.