Retem comptes

Cerca en aquest blog

REBUT A LA BÚSTIA D'INCIDÈNCIES COVID-19RÀTIOS
 1. Al CEIP Costa i Llobera hi ha tres grups de 6è amb 23 alumnes (23.09.2020)

 2. Al CEIP Santa Isabel hi ha una tutora amb 21 alumnes. (11.09.2020)

 3. A l'IES Cap de Llevant hi ha un grup de 2n d'ESO de 27 alumnes i un altre de 28. (09.09.2020)

 4. Els 6 grups de 1r ESO de l'IES Santa Margalida tenen entre 22 i 23 alumnes cadascun. (09.09.2020)

 5. Al CEIP Es Pil.larí a 3 anys començaran amb 22 alumnes. (07.09.2020)

 6. A Sant Francesc (Muro), a 3 anys seran 24 per aula. (07.09.2020)

 7. Al CEIP Pare Bartomeu Pou (Algaida) són 21 i 20 als grups de 3 anys. La resta de grups d'infantil estan entre 18 i 20. (07.09.2020)

 8. Coll d'en Rabassa: a 3 anys, un grup amb 23 i un altre amb 22. A Primària, 4 grups a 22 i 23 alumnes. Inspecció va autoritzar gurps a 23 tot i haver-hi alumnes d'educació especial. (07.09.2020)

 9. A l'IES Antoni Maura, a 2n d'ESO hi ha grups amb 26. Els quatre grups de 3r d'ESO són de 23 alumnes. (07.09.2020)


RISCOS PER A LA SALUT
 1. Al CEIP Duran i Saurina d'Inca el menjador s'utilitza com a aula matinera i dues aules de 6è de primària, amb el consegüent problema de renous a l'hora de fer classe. Les famílies reclamen aules modulars.
  Notícia del Diario de Mallorca (15.09.2020)

 2. Puja a 80 el nombre de contagiats a les escoles de les Balears.
  Notícia del diari Última Hora (15.09.2020)

 3. El CEIP Can Pastilla no disposa de suficients mascaretes FFP2 pels mestres d'Infantil i especialista d´Educació Física (els nins no en duen en aquestes aules o classes). (11.09.2020)

 4. Al CEIP Santa Isabel hi ha nins que ja no s'han incorporat per ser positius, hi ha una tutora que és especialista i té contacte en total amb 52 nins (21+21+10). Com que no fa grup bimbolla ha comprat les mascaretes de la seva butxaca. (11.09.2020)

 5. Al CEIP Elionor Bosch no disposen de material de protecció. (11.09.2020)

 6. En el Claustre celebrat dia 9 de setembre en un institut de Palma s'ha notificat que el centre només disposa de 45 màscares FFP2 per a un claustre de 140 professors i tindrà prioritat el professorat vulnerable, pel que la resta només disposaran de màscares higièniques sense la protecció adequada. És totalment insuficient per a afrontar un curs amb suficients garanties sanitàries. (09.09.2020)


DRETS LABORALS

 1. A l'IES Ramon Llull els desdoblaments de grups de 1r els fan les PT i un professor d'àmbit sociolingüístic a l'assignatura de plàstica. Està supervisat i amb vist i plau de l'inspector. (11.09.2020)


ALTRES

 1. Al CEIP de Pràctiques els espais que s'utilitzen per desdoblar no són adequats i els falten taules. (11.09.2020)