Retem comptes

Cerca en aquest blog

Què hem de fer davant una agressió o amenaça?


- Si som objecte d'una AGRESSIÓ FÍSICA per part d'un alumne o familiar:
  1. Anau al PAC o a Urgències perquè us examinin i emetin un informe mèdic.
  2. Presentau denúncia a la policia (local, jutjats, guàrdia civil, policia espanyola...), aportant l'informe mèdic i informant de la identitat de l'agressor.
  3. Comunicau les gestions fetes a la direcció del centre, millor si és amb escrit oficial al registre de les oficines, i amb petició de trasllat del cas a Inspecció Educativa.

- Si som objecte d'AMENACES per part d'un alumne o familiar:
  1. Presentau denúncia a la policia (local, jutjats, guàrdia civil, policia espanyola...), informant de la identitat de l'agressor.
  2. Comunicau les gestions fetes a la direcció del centre, millor si és amb escrit oficial al registre de les oficines, i amb petició de trasllat del cas a Inspecció Educativa.
Recordau que a UOB estam a la vostra disposició per donar-vos suport!

Tel. 971 271823 / 693 745906